ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

page443.

Upalipancakam [1161] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame . athakho ayasma upali yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho ayasma upali bhagavantam etadavoca katihi nu kho bhante angehi samannagatena bhikkhuna yavajivam nanissitena vatthabbanti . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna yavajivam nanissitena vatthabbam. {1161.1} Katamehi pancahi . uposatham na janati uposathakammam na janati patimokkham na janati patimokkhuddesam na janati unapancavasso hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna yavajivam nanissitena vatthabbam . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna yavajivam anissitena vatthabbam. {1161.2} Katamehi pancahi . uposatham janati uposathakammam janati patimokkham janati patimokkhuddesam janati pancavasso va hoti atirekapancavasso va . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna yavajivam anissitena vatthabbam . aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna yavajivam nanissitena vatthabbam . Katamehi pancahi . pavaranam na janati pavaranakammam na janati patimokkham

--------------------------------------------------------------------------------------------- page444.

Na janati patimokkhuddesam na janati unapancavasso hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna yavajivam nanissitena vatthabbam . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna yavajivam anissitena vatthabbam . katamehi pancahi . Pavaranam janati pavaranakammam janati patimokkham janati patimokkhuddesam janati pancavasso va hoti atirekapancavasso va . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna yavajivam anissitena vatthabbam. {1161.3} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna yavajivam nanissitena vatthabbam . katamehi pancahi . apattanapattim na janati lahukagarukam apattim na janati savasesanavasesam apattim na janati dutthulladutthullam apattim na janati unapancavasso hoti. Imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna yavajivam nanissitena vatthabbam . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna yavajivam anissitena vatthabbam . katamehi pancahi . apattanapattim janati lahukagarukam apattim janati savasesanavasesam apattim janati dutthulladutthullam apattim janati pancavasso va hoti atirekapancavasso va. Imehi kho upali upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna yavajivam anissitena vatthabbanti. [1162] Katihi nu kho bhante angehi samannagatena bhikkhuna

--------------------------------------------------------------------------------------------- page445.

Na upasampadetabbam na nissayo databbo na samanero upatthapetabboti . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam na nissayo databbo na samanero upatthapetabbo . katamehi pancahi . na patibalo hoti antevasim va saddhiviharim va gilanam upatthatum va upatthapetum va anabhiratim vupakasetum va vupakasapetum va uppannam kukkuccam dhammato vinodetum va 1- vinodapetum va abhidhamme vinetum abhivinaye vinetum . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam na nissayo databbo na samanero upatthapetabbo. {1162.1} Pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam nissayo databbo samanero upatthapetabbo . Katamehi pancahi . patibalo hoti antevasim va saddhiviharim va gilanam upatthatum va upatthapetum va anabhiratim vupakasetum va vupakasapetum va uppannam kukkuccam dhammato vinodetum va 1- vinodapetum va 1- abhidhamme vinetum abhivinaye vinetum . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam nissayo databbo samanero upatthapetabbo. {1162.2} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam na nissayo databbo na samanero upatthapetabbo . katamehi pancahi . na patibalo @Footnote: 1 Ma. va vinodapetum vati ime patha natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page446.

Hoti antevasim va saddhiviharim va abhisamacarikaya sikkhaya sikkhapetum adibrahmacariyakaya sikkhaya vinetum adhisile vinetum adhicitte vinetum adhipannaya vinetum . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam na nissayo databbo na samanero upatthapetabbo . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam nissayo databbo samanero upatthapetabbo . katamehi pancahi . patibalo hoti antevasim va saddhiviharim va abhisamacarikaya sikkhaya sikkhapetum adibrahmacariyakaya sikkhaya vinetum adhisile vinetum adhicitte vinetum adhipannaya vinetum . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam nissayo databbo samanero upatthapetabboti. [1163] Katihi nu kho bhante angehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbanti . pancahupali angehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam . katamehi pancahi . alajji ca hoti balo ca apakatatto ca micchaditthiko ca hoti ajivavipanno ca . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam. {1163.1} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam . katamehi pancahi . adhisile silavipanno hoti ajjhacare acaravipanno hoti atiditthiya ditthivipanno

--------------------------------------------------------------------------------------------- page447.

Hoti micchaditthiko ca hoti ajivavipanno ca . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam. {1163.2} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam . katamehi pancahi . kayikena davena samannagato hoti vacasikena davena samannagato hoti kayikavacasikena davena samannagato hoti micchaditthiko ca hoti ajivavipanno ca . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam. {1163.3} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam . katamehi pancahi . kayikena anacarena samannagato hoti vacasikena anacarena samannagato hoti kayikavacasikena anacarena samannagato hoti micchaditthiko ca hoti ajivavipanno ca . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam. {1163.4} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam . katamehi pancahi . kayikena upaghatikena samannagato hoti vacasikena upaghatikena samannagato hoti kayikavacasikena upaghatikena samannagato hoti micchaditthiko ca hoti ajivavipanno ca . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam. {1163.5} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam . katamehi pancahi . kayikena micchajivena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page448.

Samannagato hoti vacasikena micchajivena samannagato hoti kayikavacasikena micchajivena samannagato hoti micchaditthiko ca hoti ajivavipanno ca . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam. {1163.6} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam . katamehi pancahi . apattim apanno thammakato upasampadeti nissayam deti samaneram upatthapeti bhikkhunovadakasammatim sadiyati sammatopi bhikkhuniyo ovadati . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam. {1163.7} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam . katamehi pancahi . yaya apattiya sanghena kammam katam hoti tam apattim apajjati annam va tadisikam tato va papitthataram kammam garahati kammike garahati . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam. {1163.8} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam . katamehi pancahi . buddhassa avannam bhasati dhammassa avannam bhasati sanghassa avannam bhasati micchaditthiko ca hoti ajivavipanno ca . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbanti. Anissitavaggo pathamo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page449.

Tassuddanam [1164] Uposatham pavaranam apatti ca gilanakam abhisamacaralajji ca adhisiladavena ca anacaram upaghati miccha apattimeva ca yaya apattiya buddhassa pathamo vaggasangahoti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 443-449. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8942&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8942&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1161&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=106              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1161              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11571              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11571              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]