ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1165]  Katihi nu kho bhante angehi samannagatassa bhikkhuno
kammam  na  patippassambhetabbanti  . pancahupali angehi samannagatassa
bhikkhuno  kammam  na  patippassambhetabbam  .  katamehi  pancahi .
Apattim   apanno   kammakato  upasampadeti  nissayam  deti
samaneram   upatthapeti  bhikkhunovadakasammatim  sadiyati  sammatopi
bhikkhuniyo  ovadati  . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa
bhikkhuno kammam na patippassambhetabbam.
   {1165.1} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
kammam  na  patippassambhetabbam . katamehi pancahi . yaya apattiya
sanghena  kammam  katam hoti tam apattim apajjati annam va tadisikam
tato va papitthataram kammam garahati kammike garahati. Imehi kho upali
pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno  kammam  na patippassambhetabbam .
Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno  kammam  na
patippassambhetabbam  .  katamehi  pancahi  .  buddhassa avannam bhasati
dhammassa  avannam  bhasati  sanghassa  avannam  bhasati  micchaditthiko
Ca  hoti  ajivavipanno  ca  .  imehi  kho upali pancahangehi
samannagatassa   bhikkhuno   kammam   na   patippassambhetabbam  .
Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno  kammam  na
patippassambhetabbam  .  katamehi  pancahi  . alajji ca hoti balo
ca  apakatatto  ca  omaddakarako  ca  hoti  vattesu  sikkhaya
ca  na  paripurikari . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa
bhikkhuno kammam na patippassambhetabbanti.
   [1166]  Sangamavacarena bhante bhikkhuna sangham upasankamantena
kati  dhamme  ajjhattam upatthapetva sangho upasankamitabboti 1- .
Sangamavacarenupali  bhikkhuna  sangham  upasankamantena  panca  dhamme
ajjhattam  upatthapetva  sangho  upasankamitabbo . katame panca .
Sangamavacarenupali  bhikkhuna  sangham upasankamantena nicacittena sangho
upasankamitabbo  rajoharanasamena  cittena  asanakusalena  bhavitabbam
nisajjakusalena  there  bhikkhu  anupakhajjantena  nave  bhikkhu asanena
appatibahantena  yathapatirupe  asane  nisiditabbam  ananakathikena
bhavitabbam  atiracchanakathikena  samam  va  dhammo  bhasitabbo  paro
va   ajjhesitabbo  ariyo  va  tunhibhavo  natimannitabbo
sace  upali  sangho  samaggakaraniyani  kammani  karoti  tatra ce
upali  bhikkhuno  nakkhamati  api  ditthavikammam  katva  upetabba
samaggi  . tam kissa hetu . maham sanghena nanatto assanti .
@Footnote: 1 Yu. itisaddo natthi.
Sangamavacarenupali  bhikkhuna  sangham  upasankamantena  ime  panca
dhamme ajjhattam upatthapetva sangho upasankamitabboti.
   [1167] Katihi nu kho bhante angehi samannagato bhikkhu sanghe
voharanto  bahujanakanto  ca  hoti bahujanamanapo ca bahujanarucito
cati  .  pancahupali  angehi samannagato bhikkhu sanghe voharanto
bahujanakanto  ca  hoti  bahujanamanapo  ca  bahujanarucito  ca .
Katamehi  pancahi  .  ussitamanti  ca  hoti  nissitajappi ca na ca
bhasanusandhikusalo  hoti  na  yathadhamme  yathavinaye  yathapattiya
codeta  hoti  na  yathadhamme  yathavinaye  yathapattiya kareta
hoti  .  imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu sanghe
voharanto bahujanakanto ca hoti bahujanamanapo ca bahujanarucito ca.
   {1167.1}  Pancahupali  angehi  samannagato  bhikkhu  sanghe
voharanto bahujanakanto ca hoti bahujanamanapo ca bahujanarucito ca .
Katamehi  pancahi  .  na  ussitamanti  ca  hoti na nissitajappi ca
bhasanusandhikusalo  ca  hoti  yathadhamme  yathavinaye  yathapattiya
codeta hoti yathadhamme yathavinaye yathapattiya kareta hoti .
Imehi  kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu sanghe voharanto
bahujanakanto ca hoti bahujanamanapo ca bahujanarucito ca.
   {1167.2}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagato
bhikkhu  sanghe  voharanto  bahujanakanto  ca  hoti  bahujanamanapo
Ca  bahujanarucito  ca  .  katamehi  pancahi  . ussadeta hoti
apasadeta  hoti  adhammam  ganhati  dhammam  patibahati  samphanca
bahum bhasati.
   {1167.3}  Imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu
sanghe  voharanto  bahujanakanto  ca  hoti  bahujanamanapo  ca
bahujanarucito  ca  .  pancahupali angehi samannagato bhikkhu sanghe
voharanto  bahujanakanto  ca  hoti  bahujanamanapo  ca  bahujanarucito
ca  .  katamehi  pancahi  . na ussadeta hoti na apasadeta
hoti  dhammam  ganhati  adhammam patibahati samphanca na bahum bhasati .
Imehi  kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu sanghe voharanto
bahujanakanto ca hoti bahujanamanapo ca bahujanarucito ca.
   {1167.4} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu sanghe
voharanto  bahujanakanto  ca  hoti bahujanamanapo ca bahujanarucito
ca  .  katamehi  pancahi . pasayha vatta 1- hoti anokasakammam
karapetva vatta 1- hoti na yathadhamme yathavinaye yathapattiya
codeta  hoti  na  yathadhamme  yathavinaye  yathapattiya kareta
hoti  na  yathaditthiya  byakata  hoti  .  imehi  kho upali
pancahangehi  samannagato  bhikkhu  sanghe  voharanto  bahujanakanto
ca  hoti  bahujanamanapo  ca  bahujanarucito  ca  .  pancahupali
angehi  samannagato  bhikkhu  sanghe  voharanto  bahujanakanto  ca
hoti  bahujanamanapo  ca  bahujanarucito  ca  .  katamehi pancahi .
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. pavatta.
Na  pasayha  vatta  hoti  okasakammam  karapetva vatta hoti
yathadhamme  yathavinaye  yathapattiya  codeta  hoti  yathadhamme
yathavinaye  yathapattiya  kareta  hoti  yathaditthiya  byakata
hoti  .  imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu sanghe
voharanto  bahujanakanto  ca  hoti  bahujanamanapo  ca  bahujanarucito
cati.
   [1168]  Kati  nu  kho bhante anisamsa vinayapariyattiyati .
Pancime  upali  anisamsa  vinayapariyattiya  .  katame  panca .
Attano  silakkhandho  sugutto  hoti  surakkhito  kukkuccapakatanam
patisaranam   hoti   visarado  sanghamajjhe  voharati  paccatthike
sahadhammena   suniggahitam   nigganhati   saddhammatthitiya  patipanno
hoti. Ime kho upali pancanisamsa vinayapariyattiyati.
              Nappatippassambhanavaggo dutiyo.
                   Tassuddanam
   [1169] Apanno yaya vannanca   alajji sangamena ca
         ussita ussadeta ca     pasayha pariyattiyati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 449-453. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9071&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9071&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1165&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=107              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1165              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]