ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [104]  Acelakassa  vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā
sahatthā  khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā  dentassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  vesāliyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
ānandaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  āyasmā  ānando
aññatarissā  paribbājikāya  ekaṃ  maññamāno  dve  pūve  adāsi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [105]  Bhikkhuṃ  ehāvuso  gāmaṃ  vā  nigamaṃ  vā piṇḍāya
pavisissāmāti  tassa  dāpetvā vā adāpetvā vā uyyojentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha  . kismiṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. āhāresi. Ma. āhari.
Vatthusminti  .  āyasmā  upanando  sakyaputto  bhikkhuṃ  ehāvuso
gāmaṃ  piṇḍāya  pavisissāmāti  tassa  adāpetvā  uyyojesi tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [106] Sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappentassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti .
Āyasmā  upanando  sakyaputto  sabhojane  kule  anupakhajja nisajjaṃ
kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena   samuṭṭhānena   samuṭṭhāti   kāyato   ca  cittato
ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [107]  Mātugāmena  saddhiṃ  raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ
kappentassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  āyasmā  upanando  sakyaputto mātugāmena
saddhiṃ  raho  paṭicchanne  āsane nisajjaṃ kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [108] Mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
Ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha  . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  upanando  sakyaputto  mātugāmena saddhiṃ
eko ekāya raho nisajjaṃ kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti.
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato
ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [109]  Nimantitena sabhattena santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā purebhattaṃ1- pacchābhattaṃ vā 1- kulesu cārittaṃ āpajjantassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  āyasmā
upanando  sakyaputto  nimantito  sabhatto  samāno  purebhattaṃ
pacchābhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajji tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti
catasso  anuppaññattiyo  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [110]  Taduttariṃ  bhesajjaṃ  viññāpentassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sakkesu  paññattaṃ  . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye
bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū mahānāmena
sakkena  ajjuṇho  bhante  āgamethāti  vuccamānā  nāgamesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti 2- .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [111]  Uyyuttaṃ  senaṃ  dassanāya gacchantassa pācittiyaṃ kattha
@Footnote: 1 Ma. Yu. vāsaddadvayaṃ natthi . 2 Ma. Yu. ime dve pāṭhā natthi.
Paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye
bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū uyyuttaṃ
senaṃ  dassanāya  agamaṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [112]  Atirekatirattaṃ  senāya  vasantassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye
bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū atirekatirattaṃ
senāya vasiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [113]  Uyyodhikaṃ  gacchantassa pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha.
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  uyyodhikaṃ  agamaṃsu  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
          Acelakavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
   [114] Acelakassa dānena   bhikkhuuyyojanena ca
      sabhojanaṃ kulañceva       dve ca raho nisīdanaṃ
      santaṃ bhikkhuñca bhesajjaṃ   uyyuttaṃ dassanena ca
      Atirekatirattañceva      uyyodhikagamanena cāti.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 44-48. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=908              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=908              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=104&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=104              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]