ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [104]  Acelakassa  vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā
sahatthā  khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā  dentassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  vesāliyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
ānandaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  āyasmā  ānando
aññatarissā  paribbājikāya  ekaṃ  maññamāno  dve  pūve  adāsi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [105]  Bhikkhuṃ  ehāvuso  gāmaṃ  vā  nigamaṃ  vā piṇḍāya
pavisissāmāti  tassa  dāpetvā vā adāpetvā vā uyyojentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha  . kismiṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. āhāresi. Ma. āhari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page45.

Vatthusminti . āyasmā upanando sakyaputto bhikkhuṃ ehāvuso gāmaṃ piṇḍāya pavisissāmāti tassa adāpetvā uyyojesi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe. [106] Sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappentassa pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . Āyasmā upanando sakyaputto sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe. [107] Mātugāmena saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappentassa pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . Kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha . Kismiṃ vatthusminti . āyasmā upanando sakyaputto mātugāmena saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ . Ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe. [108] Mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappentassa pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page46.

Ārabbhāti . āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . āyasmā upanando sakyaputto mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe. [109] Nimantitena sabhattena santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā purebhattaṃ1- pacchābhattaṃ vā 1- kulesu cārittaṃ āpajjantassa pācittiyaṃ kattha paññattanti . rājagahe paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . āyasmā upanando sakyaputto nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ pacchābhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajji tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti catasso anuppaññattiyo . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe. [110] Taduttariṃ bhesajjaṃ viññāpentassa pācittiyaṃ kattha paññattanti . sakkesu paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū mahānāmena sakkena ajjuṇho bhante āgamethāti vuccamānā nāgamesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti ekā anuppaññatti 2- . Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe. [111] Uyyuttaṃ senaṃ dassanāya gacchantassa pācittiyaṃ kattha @Footnote: 1 Ma. Yu. vāsaddadvayaṃ natthi . 2 Ma. Yu. ime dve pāṭhā natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page47.

Paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū uyyuttaṃ senaṃ dassanāya agamaṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti ekā anuppaññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe. [112] Atirekatirattaṃ senāya vasantassa pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū atirekatirattaṃ senāya vasiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe. [113] Uyyodhikaṃ gacchantassa pācittiyaṃ kattha paññattanti . Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha. Kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū uyyodhikaṃ agamaṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe. Acelakavaggo pañcamo. Tassuddānaṃ [114] Acelakassa dānena bhikkhuuyyojanena ca sabhojanaṃ kulañceva dve ca raho nisīdanaṃ santaṃ bhikkhuñca bhesajjaṃ uyyuttaṃ dassanena ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page48.

Atirekatirattañceva uyyodhikagamanena cāti. ------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 44-48. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=908&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=908&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=104&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=104              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]