ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1170] Katihi nu kho bhante [1]- angehi samannagatena bhikkhuna
sanghe  na  voharitabbanti  .  pancahupali  angehi  samannagatena
bhikkhuna  sanghe  na  voharitabbam  .  katamehi  pancahi . apattim
na  janati  apattisamutthanam  na  janati  apattiya  payogam
@Footnote: 1 Ma. Yu. pathamayamakapannatti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page454.

Na janati apattiya vupasamam na janati na apattiya vinicchayakusalo hoti 1- . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam . katamehi pancahi . Apattim janati apattisamutthanam janati apattiya payogam janati apattiya vupasamam janati apattiya vinicchayakusalo hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. {1170.1} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . katamehi pancahi . adhikaranam na janati adhikaranasamutthanam na janati adhikaranassa payogam na janati adhikaranassa vupasamam na janati na adhikaranassa vinicchayakusalo hoti 2- . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam . katamehi pancahi . Adhikaranam janati adhikaranasamutthanam janati adhikaranassa payogam janati adhikaranassa vupasamam janati adhikaranassa vinicchayakusalo hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. @Footnote: 1 Ma. Yu. apattiya na vinicchayakusalo hoti . 2 Ma. Yu. adhikaranassa na @vinicchayakusalo hoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page455.

{1170.2} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam. Katamehi pancahi. Pasayha vatta 1- hoti anokasakammam karapetva vatta 1- hoti na yathadhamme yathavinaye yathapattiya codeta hoti na yathadhamme yathavinaye yathapattiya kareta hoti na yathaditthiya byakata hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam . katamehi pancahi . na pasayha vatta 1- hoti okasakammam karapetva vatta 1- hoti yathadhamme yathavinaye yathapattiya codeta hoti yathadhamme yathavinaye yathapattiya kareta hoti yathaditthiya byakata hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. {1170.3} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . katamehi pancahi . apattanapattim na janati lahukagarukam apattim na janati savasesanavasesam apattim na janati dutthulladutthullam apattim na janati sappatikammaappatikammam apattim na janati . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . Pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam . Katamehi pancahi . apattanapattim janati lahukagarukam apattim janati savasesanavasesam apattim janati dutthulladutthullam apattim janati sappatikammaappatikammam apattim janati . @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. pavatta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page456.

Imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. {1170.4} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . katamehi pancahi . kammam na janati kammassa karanam na janati kammassa vatthum na janati kammassa vattam na janati kammassa vupasamam na janati . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . Pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam . Katamehi pancahi . kammam janati kammassa karanam janati kammassa vatthum janati kammassa vattam janati kammassa vupasamam janati . Imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. {1170.5} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . katamehi pancahi . vatthum na janati nidanam na janati pannattim na janati padapacchabhattham 1- na janati anusandhivacanapatham na janati . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . Pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam . katamehi pancahi . vatthum janati nidanam janati pannattim janati padapacchabhattham janati anusandhivacanapatham janati . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. {1170.6} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na @Footnote: 1 Ma. Yu. padapaccabhatatham. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page457.

Voharitabbam . katamehi pancahi . chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati alajji ca hoti . Imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam . katamehi pancahi . na chandagatim gacchati na dosagatim gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati lajji ca hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. {1170.7} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . katamehi pancahi . chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati akusalo ca hoti vinaye . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam . katamehi pancahi . Na chandagatim gacchati na dosagatim gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati kusalo ca hoti vinaye . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. {1170.8} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . katamehi pancahi . nattim na janati nattiya karanam na janati nattiya anussavanam na janati nattiya samatham na janati nattiya vupasamam na janati . imehi kho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page458.

Upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . Pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam . Katamehi pancahi . nattim janati nattiya karanam janati nattiya anussavanam janati nattiya samatham janati nattiya vupasamam janati . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. {1170.9} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . katamehi pancahi. Suttam na janati suttanulomam na janati vinayam na janati vinayanulomam na janati na ca thanathanakusalo hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam . katamehi pancahi . suttam janati suttanulomam janati vinayam janati vinayanulomam janati thanathanakusalo ca hoti . Imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. {1170.10} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . katamehi pancahi. Dhammam na janati dhammanulomam na janati vinayam na janati vinayanulomam na janati na ca pubbaparakusalo hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . Pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page459.

Katamehi pancahi . dhammam janati dhammanulomam janati vinayam janati vinayanulomam janati pubbaparakusalo ca hoti . Imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbanti. Voharavaggo tatiyo. Tassuddanam [1171] Apatti adhikaranam pasayhapattijanana kammam vatthum alajji ca akusalo ca nattiya suttam na janati dhammam tatiyo vaggasangahoti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 453-459. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9165&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9165&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1170&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=108              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1170              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]