ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1193]  Kati nu kho bhante musāvādāti . pañcime upāli
musāvādā  .  katame  pañca  .  atthi  musāvādo pārājikagāmī
atthi  musāvādo  saṅghādisesagāmī  atthi  musāvādo  thullaccayagāmī
atthi  musāvādo  pācittiyagāmī  atthi  musāvādo  dukkaṭagāmīti .
Ime kho upāli pañca musāvādāti.
   [1194]  Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
saṅghamajjhe  uposathaṃ  vā  pavāraṇaṃ  vā  ṭhapentassa  alaṃ  bhikkhu
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vaṇṇitaṃ.
Mā  bhaṇḍanaṃ  mā  kalahaṃ  mā  viggahaṃ  mā vivādanti omadditvā
saṅghena  uposatho  vā  pavāraṇā  vā  kātabbāti . pañcahupāli
aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  saṅghamajjhe  uposathaṃ  vā pavāraṇaṃ
vā  ṭhapentassa  alaṃ  bhikkhu  mā  bhaṇḍanaṃ  mā kalahaṃ mā viggahaṃ
mā  vivādanti  omadditvā  saṅghena  uposatho  vā  pavāraṇā
vā  kātabbā  .  katamehi  pañcahi  .  alajjī ca hoti bālo
ca   apakatatto   ca  cāvanādhippāyo  vattā  hoti  no
vuṭṭhānādhippāyo  .  imehi  kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatassa
bhikkhuno  saṅghamajjhe  uposathaṃ  vā  pavāraṇaṃ  vā  ṭhapentassa alaṃ
bhikkhu  mā bhaṇḍanaṃ mā kalahaṃ mā viggahaṃ mā vivādanti omadditvā
saṅghena uposatho vā pavāraṇā vā kātabbā.
   {1194.1} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
saṅghamajjhe uposathaṃ vā pavāraṇaṃ vā ṭhapentassa alaṃ bhikkhu mā bhaṇḍanaṃ mā
kalahaṃ mā viggahaṃ mā vivādanti omadditvā saṅghena uposatho vā pavāraṇā
vā  kātabbā  .  katamehi pañcahi . aparisuddhakāyasamācāro hoti
aparisuddhavacīsamācāro hoti aparisuddhājīvo hoti bālo hoti abyatto
bhaṇḍanakārako  hoti  kalahakārako . imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgatassa bhikkhuno saṅghamajjhe uposathaṃ vā pavāraṇaṃ vā ṭhapentassa
alaṃ bhikkhu mā bhaṇḍanaṃ mā kalahaṃ mā viggahaṃ mā vivādanti omadditvā saṅghena
Uposatho vā pavāraṇā vā kātabbāti.
   [1195]  Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
anuyogo  na  dātabboti  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatassa
bhikkhuno anuyogo na dātabbo . katamehi pañcahi . Āpattānāpattiṃ
na  jānāti  lahukagarukaṃ  āpattiṃ  na  jānāti  sāvasesānavasesaṃ
āpattiṃ  na  jānāti  duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  na  jānāti
sappaṭikammaappaṭikammaṃ  āpattiṃ  na  jānāti  .  imehi kho upāli
pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  anuyogo  na  dātabbo .
Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  anuyogo dātabbo .
Katamehi  pañcahi  .  āpattānāpattiṃ  jānāti  lahukagarukaṃ  āpattiṃ
jānāti   sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ  jānāti  duṭṭhullāduṭṭhullaṃ
āpattiṃ  jānāti  sappaṭikammaappaṭikammaṃ  āpattiṃ  jānāti  .
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno anuyogo
dātabboti.
   [1196]  Katīhi  nu  kho  bhante  ākārehi bhikkhu āpattiṃ
āpajjatīti  .  pañcahupāli  ākārehi  bhikkhu āpattiṃ āpajjati .
Katamehi   pañcahi   .  alajjitā  aññāṇatā  kukkuccapakatatā
akappiye  kappiyasaññitā  kappiye  akappiyasaññitā  .  imehi
kho  upāli  pañcahākārehi  bhikkhu  āpattiṃ āpajjati . aparehipi
upāli  pañcahākārehi  bhikkhu  āpattiṃ  āpajjati  .  katamehi
Pañcahi  .  adassanena  assavanena  pasuttatā  1-  tathāsaññī
satisammosā  .  imehi  kho  upāli pañcahākārehi bhikkhu āpattiṃ
āpajjatīti.
   [1197]  Kati  nu  kho  bhante verāti . pañcime upāli
verā  .  katame  pañca  .  pāṇātipāto  adinnādānaṃ kāmesu
micchācāro  musāvādo  surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ  .  imehi  kho
upāli pañca verāti.
   [1198]  Kati nu kho bhante veramaṇiyoti . pañcimā upāli
veramaṇiyo  .  katamā pañca . pāṇātipātā veramaṇī adinnādānā
veramaṇī  kāmesu  micchācārā  veramaṇī  musāvādā  veramaṇī
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇī  .  imā  kho  upāli  pañca
veramaṇiyoti.
   [1199]  Kati nu kho bhante byasanānīti . pañcimāni upāli
byasanāni  .  katamāni  pañca  . ñātibyasanaṃ bhogabyasanaṃ rogabyasanaṃ
sīlabyasanaṃ diṭṭhibyasanaṃ. Imāni kho upāli pañca byasanānīti.
   [1200]  Kati  nu  kho bhante sampadāti . pañcimā upāli
sampadā . katamā pañca . ñātisampadā bhogasampadā ārogyasampadā
sīlasampadā   diṭṭhisampadā   .   imā  kho  upāli  pañca
sampadāti.
         Musāvādavaggo sattamo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pasuttakatā.
             Tassuddānaṃ
   [1201] Musāvādo ca omaddi  aparehi anuyogo ca
     āpattiñca aparehi       verā veramaṇīpi ca
     byasanaṃ sampadā ceva      sattamo vaggasaṅgahoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 476-480. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9648              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9648              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1193&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=112              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1193              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]