ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1193]  Kati nu kho bhante musavadati . pancime upali
musavada  .  katame  panca  .  atthi  musavado parajikagami
atthi  musavado  sanghadisesagami  atthi  musavado  thullaccayagami
atthi  musavado  pacittiyagami  atthi  musavado  dukkatagamiti .
Ime kho upali panca musavadati.
   [1194]  Katihi nu kho bhante angehi samannagatassa bhikkhuno
sanghamajjhe  uposatham  va  pavaranam  va  thapentassa  alam  bhikkhu
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vannitam.
Ma  bhandanam  ma  kalaham  ma  viggaham  ma vivadanti omadditva
sanghena  uposatho  va  pavarana  va  katabbati . pancahupali
angehi  samannagatassa  bhikkhuno  sanghamajjhe  uposatham  va pavaranam
va  thapentassa  alam  bhikkhu  ma  bhandanam  ma kalaham ma viggaham
ma  vivadanti  omadditva  sanghena  uposatho  va  pavarana
va  katabba  .  katamehi  pancahi  .  alajji ca hoti balo
ca   apakatatto   ca  cavanadhippayo  vatta  hoti  no
vutthanadhippayo  .  imehi  kho upali pancahangehi samannagatassa
bhikkhuno  sanghamajjhe  uposatham  va  pavaranam  va  thapentassa alam
bhikkhu  ma bhandanam ma kalaham ma viggaham ma vivadanti omadditva
sanghena uposatho va pavarana va katabba.
   {1194.1} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
sanghamajjhe uposatham va pavaranam va thapentassa alam bhikkhu ma bhandanam ma
kalaham ma viggaham ma vivadanti omadditva sanghena uposatho va pavarana
va  katabba  .  katamehi pancahi . aparisuddhakayasamacaro hoti
aparisuddhavacisamacaro hoti aparisuddhajivo hoti balo hoti abyatto
bhandanakarako  hoti  kalahakarako . imehi kho upali pancahangehi
samannagatassa bhikkhuno sanghamajjhe uposatham va pavaranam va thapentassa
alam bhikkhu ma bhandanam ma kalaham ma viggaham ma vivadanti omadditva sanghena
Uposatho va pavarana va katabbati.
   [1195]  Katihi nu kho bhante angehi samannagatassa bhikkhuno
anuyogo  na  databboti  .  pancahupali  angehi  samannagatassa
bhikkhuno anuyogo na databbo . katamehi pancahi . Apattanapattim
na  janati  lahukagarukam  apattim  na  janati  savasesanavasesam
apattim  na  janati  dutthulladutthullam  apattim  na  janati
sappatikammaappatikammam  apattim  na  janati  .  imehi kho upali
pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno  anuyogo  na  databbo .
Pancahupali  angehi  samannagatassa  bhikkhuno  anuyogo databbo .
Katamehi  pancahi  .  apattanapattim  janati  lahukagarukam  apattim
janati   savasesanavasesam  apattim  janati  dutthulladutthullam
apattim  janati  sappatikammaappatikammam  apattim  janati  .
Imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno anuyogo
databboti.
   [1196]  Katihi  nu  kho  bhante  akarehi bhikkhu apattim
apajjatiti  .  pancahupali  akarehi  bhikkhu apattim apajjati .
Katamehi   pancahi   .  alajjita  annanata  kukkuccapakatata
akappiye  kappiyasannita  kappiye  akappiyasannita  .  imehi
kho  upali  pancahakarehi  bhikkhu  apattim apajjati . aparehipi
upali  pancahakarehi  bhikkhu  apattim  apajjati  .  katamehi
Pancahi  .  adassanena  assavanena  pasuttata  1-  tathasanni
satisammosa  .  imehi  kho  upali pancahakarehi bhikkhu apattim
apajjatiti.
   [1197]  Kati  nu  kho  bhante verati . pancime upali
vera  .  katame  panca  .  panatipato  adinnadanam kamesu
micchacaro  musavado  suramerayamajjapamadatthanam  .  imehi  kho
upali panca verati.
   [1198]  Kati nu kho bhante veramaniyoti . pancima upali
veramaniyo  .  katama panca . panatipata veramani adinnadana
veramani  kamesu  micchacara  veramani  musavada  veramani
suramerayamajjapamadatthana  veramani  .  ima  kho  upali  panca
veramaniyoti.
   [1199]  Kati nu kho bhante byasananiti . pancimani upali
byasanani  .  katamani  panca  . natibyasanam bhogabyasanam rogabyasanam
silabyasanam ditthibyasanam. Imani kho upali panca byasananiti.
   [1200]  Kati  nu  kho bhante sampadati . pancima upali
sampada . katama panca . natisampada bhogasampada arogyasampada
silasampada   ditthisampada   .   ima  kho  upali  panca
sampadati.
         Musavadavaggo sattamo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pasuttakata.
             Tassuddanam
   [1201] Musavado ca omaddi  aparehi anuyogo ca
     apattinca aparehi       vera veramanipi ca
     byasanam sampada ceva      sattamo vaggasangahoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 476-480. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9648&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9648&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1193&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=112              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1193              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]