ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1193]  Kati nu kho bhante musavadati . pancime upali
musavada  .  katame  panca  .  atthi  musavado parajikagami
atthi  musavado  sanghadisesagami  atthi  musavado  thullaccayagami
atthi  musavado  pacittiyagami  atthi  musavado  dukkatagamiti .
Ime kho upali panca musavadati.
   [1194]  Katihi nu kho bhante angehi samannagatassa bhikkhuno
sanghamajjhe  uposatham  va  pavaranam  va  thapentassa  alam  bhikkhu
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vannitam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page477.

Ma bhandanam ma kalaham ma viggaham ma vivadanti omadditva sanghena uposatho va pavarana va katabbati . pancahupali angehi samannagatassa bhikkhuno sanghamajjhe uposatham va pavaranam va thapentassa alam bhikkhu ma bhandanam ma kalaham ma viggaham ma vivadanti omadditva sanghena uposatho va pavarana va katabba . katamehi pancahi . alajji ca hoti balo ca apakatatto ca cavanadhippayo vatta hoti no vutthanadhippayo . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno sanghamajjhe uposatham va pavaranam va thapentassa alam bhikkhu ma bhandanam ma kalaham ma viggaham ma vivadanti omadditva sanghena uposatho va pavarana va katabba. {1194.1} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno sanghamajjhe uposatham va pavaranam va thapentassa alam bhikkhu ma bhandanam ma kalaham ma viggaham ma vivadanti omadditva sanghena uposatho va pavarana va katabba . katamehi pancahi . aparisuddhakayasamacaro hoti aparisuddhavacisamacaro hoti aparisuddhajivo hoti balo hoti abyatto bhandanakarako hoti kalahakarako . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno sanghamajjhe uposatham va pavaranam va thapentassa alam bhikkhu ma bhandanam ma kalaham ma viggaham ma vivadanti omadditva sanghena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page478.

Uposatho va pavarana va katabbati. [1195] Katihi nu kho bhante angehi samannagatassa bhikkhuno anuyogo na databboti . pancahupali angehi samannagatassa bhikkhuno anuyogo na databbo . katamehi pancahi . Apattanapattim na janati lahukagarukam apattim na janati savasesanavasesam apattim na janati dutthulladutthullam apattim na janati sappatikammaappatikammam apattim na janati . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno anuyogo na databbo . Pancahupali angehi samannagatassa bhikkhuno anuyogo databbo . Katamehi pancahi . apattanapattim janati lahukagarukam apattim janati savasesanavasesam apattim janati dutthulladutthullam apattim janati sappatikammaappatikammam apattim janati . Imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno anuyogo databboti. [1196] Katihi nu kho bhante akarehi bhikkhu apattim apajjatiti . pancahupali akarehi bhikkhu apattim apajjati . Katamehi pancahi . alajjita annanata kukkuccapakatata akappiye kappiyasannita kappiye akappiyasannita . imehi kho upali pancahakarehi bhikkhu apattim apajjati . aparehipi upali pancahakarehi bhikkhu apattim apajjati . katamehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page479.

Pancahi . adassanena assavanena pasuttata 1- tathasanni satisammosa . imehi kho upali pancahakarehi bhikkhu apattim apajjatiti. [1197] Kati nu kho bhante verati . pancime upali vera . katame panca . panatipato adinnadanam kamesu micchacaro musavado suramerayamajjapamadatthanam . imehi kho upali panca verati. [1198] Kati nu kho bhante veramaniyoti . pancima upali veramaniyo . katama panca . panatipata veramani adinnadana veramani kamesu micchacara veramani musavada veramani suramerayamajjapamadatthana veramani . ima kho upali panca veramaniyoti. [1199] Kati nu kho bhante byasananiti . pancimani upali byasanani . katamani panca . natibyasanam bhogabyasanam rogabyasanam silabyasanam ditthibyasanam. Imani kho upali panca byasananiti. [1200] Kati nu kho bhante sampadati . pancima upali sampada . katama panca . natisampada bhogasampada arogyasampada silasampada ditthisampada . ima kho upali panca sampadati. Musavadavaggo sattamo. @Footnote: 1 Ma. Yu. pasuttakata.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page480.

Tassuddanam [1201] Musavado ca omaddi aparehi anuyogo ca apattinca aparehi vera veramanipi ca byasanam sampada ceva sattamo vaggasangahoti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 476-480. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9648&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9648&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1193&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=112              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1193              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]