ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [115] Suramerayapane pacittiyam kattha pannattanti. Kosambiya
pannattam  .  kam arabbhati . ayasmantam sagatam arabbha . kismim
vatthusminti  .  ayasma  sagato  majjam  pivi  tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati  siya  kayato  samutthati  na  vacato  na  cittato
siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato .pe.
   [116] Angulipatodake pacittiyam kattha pannattanti . Savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim
vatthusminti  .  chabbaggiya  bhikkhu  bhikkhum  angulipatodakena  hasesum
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
ekena  samutthanena  samutthati  kayato  ca cittato ca samutthati
na vacato .pe.
   [117]  Udake hassadhamme 1- pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  sattarasavaggiye bhikkhu
arabbha  .  kismim  vatthusminti  . sattarasavaggiya bhikkhu aciravatiya
nadiya  udake  kilimsu  tasmim  vatthusmim . eka pannatti . channam
apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati  kayato  ca
@Footnote: 1 Po. hasanadhamme. Ma. hasadhamme. Yu. hasadhamme.
Cittato ca samutthati na vacato .pe.
   [118]  Anadariye  pacittiyam kattha pannattanti . kosambiya
pannattam  .  kam  arabbhati . ayasmantam channam arabbha . kismim
vatthusminti  .  ayasma channo anadariyam akasi tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi  samutthanehi
samutthati .pe.
   [119]  Bhikkhum  bhimsapentassa  pacittiyam  kattha pannattanti .
Savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha.
Kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya  bhikkhu  bhikkhum  bhimsapesum  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi
samutthanehi samutthati .pe.
   [120]  Jotim  samadahitva  visibbentassa  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  bhaggesu  pannattam  .  kam arabbhati . sambahule
bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhu jotim samadahitva
visibbesum  tasmim  vatthusmim  . eka pannatti dve anuppannatti .
Channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe.
   [121]   Orenaddhamasam   nhayantassa  pacittiyam  kattha
pannattanti . rajagahe pannattam . kam arabbhati . sambahule bhikkhu
arabbha  . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhu rajanampi passitva
Na  mattam  janitva  nhayimsu  tasmim  vatthusmim  . eka pannatti
cha  anuppannattiyo  .  sabbattha  pannatti  padesapannattiti .
Padesapannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati (elakalomake) .pe.
   [122]   Anadayitva   tinnam   dubbannakarananam  annataram
dubbannakaranam  navam  civaram paribhunjantassa pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahule bhikkhu arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhu attano civaram na sanjanimsu
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake) .pe.
   [123] Bhikkhussa va bhikkhuniya va sikkhamanaya va samanerassa
va  samaneriya  va  samam civaram vikappetva appaccuddharakam 1-
paribhunjantassa  pacittiyam  kattha pannattanti . savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati  .  ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha . kismim
vatthusminti  .  ayasma  upanando  sakyaputto  bhikkhussa  samam
civaram  vikappetva  appaccuddharakam  paribhunji  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati (kathinake) .pe.
   [124] Bhikkhussa pattam va civaram va nisidanam va sucigharam va
kayabandhanam  va  apanidhentassa  pacittiyam  kattha  pannattanti .
@Footnote: 1 Ma. appaccuddharanam.
Savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha.
Kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya  bhikkhu  bhikkhunam  pattampi civarampi
nisidanampi  1-  sucigharampi  kayabandhanampi  apanidhesum  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi  samutthanehi
samutthati .pe.
          Suramerayavaggo chattho.
            Tassuddanam
   [125] Suram angulipatode     udake ca anadare
      bhikkhum va bhimsapananca    jotinca nhanadubbanna-
      karanam vikappanceva      civaram apanidhena cati 2-.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 48-51. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=983&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=983&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=115&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=115              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]