ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1211] Katihi nu kho bhante angehi samannagato bhikkhu nalam
adhikaranam vupasametunti.
   {1211.1}  Pancahupali  angehi  samannagato  bhikkhu  nalam
adhikaranam  vupasametum  .  katamehi  pancahi  .  apattim na janati
apattisamutthanam  na  janati  apattiya  payogam  na  janati
apattiya  vupasamam  na  janati  na  apattiya  vinicchayakusalo
hoti  .  imehi  kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam
adhikaranam vupasametum.
   {1211.2}  Pancahupali  angehi  samannagato  bhikkhu  alam
adhikaranam  vupasametum  .  katamehi  pancahi  .  apattim  janati
apattisamutthanam   janati   apattiya   payogam   janati
apattiya  vupasamam  janati  apattiya  vinicchayakusalo  hoti .
Imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagato  bhikkhu alam adhikaranam
vupasametum.
   {1211.3}  Aparehipi  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu
@Footnote: 1 sabbattha ubbahikavaggo nitthito navamoti dissati. ito parampi tamtamvaggavasane
@nitthitoti vemajjhe likhiyati . 2 Ma. chandagatim . 3 Ma. apattim . 4 Po.
@adhikarana.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page492.

Nalam adhikaranam vupasametum . katamehi pancahi . adhikaranam na janati adhikaranasamutthanam na janati adhikaranassa payogam na janati adhikaranassa vupasamam na janati na adhikaranassa vinicchayakusalo hoti 1- . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum. {1211.4} Pancahupali angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam vupasametum . katamehi pancahi . adhikaranam janati adhikaranasamutthanam janati adhikaranassa payogam janati adhikaranassa vupasamam janati adhikaranassa vinicchayakusalo hoti . Imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam vupasametum. {1211.5} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum . katamehi pancahi . chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati alajji ca hoti. Imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum. {1211.6} Pancahupali angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam vupasametum . katamehi pancahi . na chandagatim gacchati na dosagatim gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati lajji ca hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam vupasametum. {1211.7} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum . katamehi pancahi . Chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim @Footnote: 1 Ma. adhikaranassa na vinicchayakusalo hoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page493.

Gacchati appassuto ca hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum. {1211.8} Pancahupali angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam vupasametum . katamehi pancahi . na chandagatim gacchati na dosagatim gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati bahussuto ca hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam vupasametum. {1211.9} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum . katamehi pancahi . vatthum na janati nidanam na janati pannattim na janati padapacchabhattham na janati anusandhivacanapatham na janati . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum. {1211.10} Pancahupali angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam vupasametum . katamehi pancahi . vatthum janati nidanam janati pannattim janati padapacchabhattham janati anusandhivacanapatham janati . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam vupasametum. {1211.11} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum . katamehi pancahi . chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati akusalo ca hoti vinaye . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum. {1211.12} Pancahupali angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page494.

Vupasametum . katamehi pancahi . na chandagatim gacchati na dosagatim gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati kusalo ca hoti vinaye . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam vupasametum. {1211.13} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum . katamehi pancahi . chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati puggalagaru hoti no sanghagaru . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum. {1211.14} Pancahupali angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam vupasametum . katamehi pancahi . na chandagatim gacchati na dosagatim gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati sanghagaru hoti no puggalagaru . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam vupasametum. {1211.15} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum . katamehi pancahi . chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati amisagaru hoti no saddhammagaru . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum. {1211.16} Pancahupali angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam vupasametum . katamehi pancahi . na chandagatim gacchati na dosagatim gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati saddhammagaru hoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page495.

No amisagaru . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam vupasametum. [1212] Katihi nu kho bhante akarehi sangho bhijjatiti . Pancahupali akarehi sangho bhijjati . katamehi pancahi . Kammena uddesena voharanto anussavanena salakagahena . Imehi kho upali pancahakarehi sangho bhijjatiti. [1213] Sangharajiti 1- bhante vuccati kittavata nu kho bhante sangharaji hoti no ca sanghabhedo kittavata ca pana sangharaji ceva hoti sanghabhedo cati . pannattetam upali maya agantukanam bhikkhunam agantukavattam evam suppannatte kho upali maya sikkhapade agantuka bhikkhu agantukavatte na vattanti evampi kho upali sangharaji hoti no ca sanghabhedo . pannattetam upali maya avasikanam bhikkhunam avasikavattam evam suppannatte kho upali maya sikkhapade avasika bhikkhu avasikavatte na vattanti evampi kho upali sangharaji hoti no ca sanghabhedo . Pannattetam upali maya bhikkhunam bhattagge bhattaggavattam yathavuddham yatharattam yathapatirupam aggasanam aggodakam aggapindam evam suppannatte kho upali maya sikkhapade nava bhikkhu bhattagge theranam bhikkhunam asanam patibahanti evampi kho upali sangharaji hoti no ca sanghabhedo. {1213.1} Pannattetam upali maya bhikkhunam @Footnote: 1 Ma. Yu. sangharaji sangharajiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page496.

Senasane senasanavatatam yathavuddham yatharattam yathapatirupam evam suppannatte kho upali maya sikkhapade nava bhikkhu theranam bhikkhunam senasanam patibahanti evampi kho upali sangharaji hoti no ca sanghabhedo . pannattetam upali maya bhikkhunam antosimaya ekam uposatham ekam pavaranam ekam sanghakammam ekam kammakammam evam suppannatte kho upali maya sikkhapade tattheva antosimaya avenibhavam 1- karitva ganam bandhitva aveni uposatham karonti aveni pavaranam karonti aveni sanghakammam karonti aveni kammakammani karonti evampi kho upali sangharaji ceva hoti sanghabhedo cati. Adhikaranavupasamavaggo dasamo. Tassuddanam [1214] Apatti 2- adhikaranam chanda appassutena ca vatthunca akusalo ca puggalo amisena ca bhijjati sangharaji ca sanghabhedo tatheva cati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 491-496. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9947&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9947&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1211&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=115              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1211              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]