ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī

          Sāmaññaphalasuttaṃ dutiyaṃ
   [91] Evamme sutaṃ . Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati jīvakassa
komārabhaccassa  ambavane  mahatā  bhikkhusaṃghena  saddhiṃ  aḍḍhateḷasehi
bhikkhusatehi  .  tena  kho pana samayena rājā māgadho ajātasattu
vedehiputto  tadahuposathe  paṇṇarase  komudiyā  cātummāsiniyā
puṇṇāya  puṇṇamāya  rattiyā  rājāmaccaparivuto  uparipāsādavaragato
nisinno  hoti  .  athakho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto
udānaṃ  udānesi  ramaṇīyā  vata  bho  dosinā ratti abhirūpā vata
bho  dosinā  ratti  dassanīyā  vata bho dosinā ratti pāsādikā
vata  bho  dosinā  ratti lakkhaññā vata bho dosinā ratti kaṃ nu
khvajja  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā  payirupāseyyāma  1-  yanno
payirupāsato cittaṃ pasīdeyyāti.
   {91.1}  Evaṃ  vutte aññataro rājāmacco rājānaṃ māgadhaṃ
ajātasattuṃ  vedehiputtaṃ  etadavoca  ayaṃ deva pūraṇo kassapo saṃghī
ceva  gaṇī  ca  gaṇācariyo ca ñāto yasassī titthakaro sādhusammato
bahujanassa  rattaññū  cirapabbajito  addhagato  vayoanuppatto  taṃ
devo  pūraṇaṃ  kassapaṃ  payirupāsatu appevanāma devassa pūraṇaṃ kassapaṃ
payirupāsato  cittaṃ  pasīdeyyāti  .  evaṃ  vutte rājā māgadho
ajātasattu vedehiputto tuṇhī ahosi . aññataropi kho rājāmacco
@Footnote: 1 Yu. payirūpāseyyāma.
Rājānaṃ  māgadhaṃ  ajātasattuṃ  vedehiputtaṃ  etadavoca  ayaṃ  deva
makkhali  gosālo  saṃghī  ceva  gaṇī  ca  gaṇācariyo  ca  ñāto
yasassī  titthakaro  sādhusammato  bahujanassa  rattaññū  cirapabbajito
addhagato  vayoanuppatto  taṃ  devo  makkhaliṃ  gosālaṃ  payirupāsatu
appevanāma devassa makkhaliṃ gosālaṃ payirupāsato cittaṃ pasīdeyyāti.
Evaṃ vutte rājā māgadho ajātasattu vedehiputto tuṇhī ahosi.
   {91.2} Aññataropi kho rājāmacco rājānaṃ māgadhaṃ ajātasattuṃ
vedehiputtaṃ etadavoca ayaṃ deva ajito kesakambalo saṃghī ceva gaṇī ca
gaṇācariyo  ca  ñāto  yasassī  titthakaro  sādhusammato  bahujanassa
rattaññū  cirapabbajito  addhagato  vayoanuppatto  taṃ  devo  ajitaṃ
kesakambalaṃ  payirupāsatu  appevanāma  devassa  ajitaṃ  kesakambalaṃ
payirupāsato  cittaṃ  pasīdeyyāti  .  evaṃ  vutte rājā māgadho
ajātasattu vedehiputto tuṇhī ahosi.
   {91.3}  Aññataropi  kho  rājāmacco  rājānaṃ  māgadhaṃ
ajātasattuṃ  vedehiputtaṃ  etadavoca  ayaṃ  deva  pakudho kaccāyano
saṃghī ceva gaṇī ca gaṇācariyo ca ñāto yasassī titthakaro sādhusammato
bahujanassa  rattaññū  cirapabbajito  addhagato vayoanuppatto taṃ devo
pakudhaṃ  kaccāyanaṃ  payirupāsatu  appevanāma  devassa  pakudhaṃ kaccāyanaṃ
payirupāsato cittaṃ pasīdeyyāti . evaṃ vutte rājā māgadho ajātasattu
vedehiputto tuṇhī ahosi . aññataropi kho rājāmacco rājānaṃ māgadhaṃ
Ajātasattuṃ vedehiputtaṃ etadavoca ayaṃ deva sañjayo velaṭṭhaputto 1-
saṃghī ceva gaṇī ca gaṇācariyo ca ñāto yasassī titthakaro sādhusammato
bahujanassa  rattaññū  cirapabbajito  addhagato vayoanuppatto taṃ devo
sañjayaṃ  velaṭṭhaputtaṃ  payirupāsatu  appevanāma  devassa  sañjayaṃ
velaṭṭhaputtaṃ  payirupāsato  cittaṃ pasīdeyyāti . evaṃ vutte rājā
māgadho ajātasattu vedehiputto tuṇhī ahosi.
   {91.4} Aññataropi kho rājāmacco rājānaṃ māgadhaṃ ajātasattuṃ
vedehiputtaṃ etadavoca ayaṃ deva nigaṇṭho nāṭaputto saṃghī ceva gaṇī ca
gaṇācariyo  ca  ñāto  yasassī  titthakaro  sādhusammato  bahujanassa
rattaññū  cirapabbajito  addhagato  vayoanuppatto  taṃ  devo nigaṇṭhaṃ
nāṭaputtaṃ  payirupāsatu  appevanāma  devassa  nigaṇṭhaṃ  nāṭaputtaṃ
payirupāsato  cittaṃ  pasīdeyyāti  .  evaṃ  vutte rājā māgadho
ajātasattu vedehiputto tuṇhī ahosi.
   [92] Tena kho pana samayena jīvako komārabhacco rañño māgadhassa
ajātasattussa  vedehiputtassa  avidūre  tuṇhībhūto  nisinno hoti .
Athakho  rājā  māgadho  ajātasattu vedehiputto jīvakaṃ komārabhaccaṃ
etadavoca  tvaṃ  pana  samma jīvaka kiṃ tuṇhīti . ayaṃ deva bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  amhākaṃ  ambavane  viharati mahatā bhikkhusaṃghena
saddhiṃ  aḍḍhateḷasehi bhikkhusatehi taṃ kho pana bhagavantaṃ evaṃ kalyāṇo
@Footnote: 1 Sī. velaṭṭhiputto.
Kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavāti taṃ devo bhagavantaṃ payirupāsatu
appevanāma devassa bhagavantaṃ payirupāsato cittaṃ pasīdeyyāti.
   {92.1} Tenahi samma jīvaka hatthiyānāni kappāpehīti . evaṃ
devāti  kho  jīvako  komārabhacco  rañño māgadhassa ajātasattussa
vedehiputtassa  paṭisuṇitvā  1-  pañcamattāni  hatthiniyāsatāni  2-
kappāpetvā  rañño  ca  ārohaṇīyaṃ  3-  nāgaṃ rañño māgadhassa
ajātasattussa  vedehiputtassa  paṭivedesi  kappitāni  kho te deva
hatthiyānāni yassadāni kālaṃ maññasīti.
   {92.2} Athakho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto pañcasu
hatthiniyāsatesu  paccekā  itthiyo  āropetvā  ārohaṇīyaṃ  nāgaṃ
abhirūhitvā   ukkāsu   dhāriyamānāsu   rājagahamhā   niyyāsi
mahaccarājānubhāvena  yena  jīvakassa  komārabhaccassa  ambavanaṃ  tena
pāyāsi  .  athakho  rañño  māgadhassa ajātasattussa vedehiputtassa
avidūre ambavanassa ahudeva bhayaṃ ahu chambhitattaṃ ahu lomahaṃso. Athakho
rājā māgadho ajātasattu vedehiputto bhīto saṃviggo lomahaṭṭhajāto
jīvakaṃ  komārabhaccaṃ  etadavoca  kacci  maṃ  samma jīvaka na vañcesi
kacci maṃ samma jīvaka na palambhesi kacci maṃ samma jīvaka na paccatthikānaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. paṭissutvā. 2 Sī. Yu. hatthinikāsatāni. 3 Sī. ārohiniyaṃ
@ārohaniyaṃ.
Desi  kathaṃ  hi nāma tāvamahato bhikkhusaṃghassa aḍḍhateḷasānaṃ bhikkhusatānaṃ
neva  khipitasaddo  bhavissati  na  ukkāsitasaddo  na  nigghosoti .
Mā  bhāyi  mahārāja mā bhāyi mahārāja na taṃ deva vañcemi na
taṃ deva palambhāmi na taṃ deva paccatthikānaṃ demi abhikkama mahārāja
abhikkama mahārāja ete maṇḍalamāḷe padīpā jhāyantīti.
   {92.3} Athakho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto yāvatikā
nāgassa bhūmi nāgena gantvā nāgā paccorohitvā padiko va 1- yena
maṇḍalamāḷassa  dvāraṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  jīvakaṃ komārabhaccaṃ
etadavoca kahaṃ pana samma jīvaka bhagavāti . eso mahārāja bhagavā
majjhimaṃ thambhaṃ nissāya puratthābhimukho nisinno purakkhato bhikkhusaṃghassāti.
Athakho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . ekamantaṃ ṭhito kho rājā māgadho
ajātasattu  vedehiputto  tuṇhībhūtaṃ  tuṇhībhūtaṃ  bhikkhusaṃghaṃ anuviloketvā
rahadamiva vippasannaṃ udānaṃ udānesi iminā me upasamena udayabhaddo 2-
kumāro samannāgato hotu yenetarahi upasamena bhikkhusaṃgho samannāgatoti.
Āgamā kho tvaṃ mahārāja yathāpemanti . piyo me bhante udayabhaddo
kumāro iminā me bhante upasamena udayabhaddo kumāro samannāgato
hotu yenetarahi upasamena bhikkhusaṃgho samannāgatoti.
@Footnote: 1 Sī. pattiko va. 2 Sī. udāyibhaddo.
   [93] Athakho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto bhagavantaṃ
abhivādetvā bhikkhusaṃghassa añjaliṃ upanāmetvā 1- ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ nisinno kho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto bhagavantaṃ
etadavoca puccheyyāmahaṃ bhante bhagavantaṃ kiñcideva desaṃ lesamattaṃ 2-
sace  me  bhagavā  okāsaṃ  koroti paṇhassa veyyākaraṇāyāti .
Puccha mahārāja yadākaṃkhasīti.
   {93.1} Yathā nu kho imāni bhante puthusippāyatanāni seyyathīdaṃ
hatthārohā  assārohā  rathikā  dhanuggahā  3-  celakā  calakā
piṇḍadāyikā  4-  uggā  rājaputtā  pakkhandino  mahānāgā
surā cammayodhino dāsakaputtā āḷārikā kappakā nhāpikā 5- sūdā
mālākārā  rajakā  pesakārā nalakārā kumbhakārā gaṇakā muddikā
yāni  vā  panaññānipi  evaṃgatāni  puthusippāyatanāni te diṭṭhe va
dhamme  sandiṭṭhikaṃ  sippaphalaṃ  upajīvanti  te  tena attānaṃ sukhenti
piṇenti 6- mātāpitaro sukhenti piṇenti puttadāraṃ sukhenti piṇenti
mittāmacce  sukhenti  piṇenti  samaṇabrāhmaṇesu  uddhaggikaṃ  dakkhiṇaṃ
patiṭṭhapenti  sovaggikaṃ sukhavipākaṃ saggasaṃvattanikaṃ sakkā nu kho bhante
evameva  diṭṭhe  va  dhamme  sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetunti .
Abhijānāsi  no  tvaṃ  mahārāja  imaṃ paṇhaṃ aññepi samaṇabrāhmaṇe
@Footnote: 1 Sī. panāmetvā. Yu. paṇāmetvā. 2 Sī. kañcideva desaṃ.
@lesamattanti pāṭho na dissati. 3 Sī. dhanuggāhā. 4 Sī. piṇḍadāvikā.
@5 Sī. nahāpikā. 6 Sī. pīnenti. A. pīṇenti.
Pucchitāti  .  abhijānāmahaṃ  bhante imaṃ paṇhaṃ aññe samaṇabrāhmaṇe
pucchitāti. Yathā kathaṃ pana te mahārāja byākariṃsu sace te agaru bhāsassūti.
Na kho me bhante garu yatthassa bhagavā nisinno bhagavantarūpo vāti. Tenahi
mahārāja bhāsassūti.
   [94] Ekamidāhaṃ bhante samayaṃ yena pūraṇo kassapo tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  pūraṇena  kassapena  saddhiṃ  sammodiṃ  sammodanīyaṃ  kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdiṃ ekamantaṃ nisinno kho ahaṃ
bhante  pūraṇaṃ  kassapaṃ  etadavocaṃ yathā nu kho imāni bho kassapa
puthusippāyatanāni  seyyathīdaṃ  hatthārohā assārohā rathikā dhanuggahā
celakā  calakā piṇḍadāyikā uggā rājaputtā pakkhandino mahānāgā
surā  cammayodhino  dāsakaputtā  āḷārikā  kappakā  nhāpakā
sūdā  mālākārā  rajakā  pesakārā  nalakārā kumbhakārā gaṇakā
muddikā  yāni  vā  panaññānipi  evaṃgatāni  puthusippāyatanāni  te
diṭṭhe  va  dhamme  sandiṭṭhikaṃ  sippaphalaṃ  upajīvanti  te 1- tena
attānaṃ  sukhenti  piṇenti  mātāpitaro  sukhenti piṇenti puttadāraṃ
sukhenti  piṇenti  mittāmacce sukhenti piṇenti samaṇabrāhmaṇesu 2-
uddhaggikaṃ  dakkhiṇaṃ  patiṭṭhapenti 3- sovaggikaṃ sukhavipākaṃ saggasaṃvattanikaṃ
sakkā  nu  kho  bho kassapa evameva diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ
@Footnote: 1 sīhalapotthake teti pāṭho na hoti. 2 samaṇabrāhmaṇesu
@vāti pāṭho dissati. 3 Sī. patiṭṭhāpenti.
Sāmaññaphalaṃ paññapetunti
   {94.1} evaṃ vutte bhante pūraṇo kassapo maṃ etadavoca karoto
kho  mahārāja  kārayato  chindato  chedāpayato  pacato pacāpayato
socayato  socāpayato  kilamayato  kilamāpayato  phandato phandāpayato
pāṇamatipāpayato  1- adinnaṃ ādiyato sandhiṃ chindato nillopaṃ harato
ekāgārikaṃ karoto paripanthe tiṭṭhato paradāraṃ gacchato musā bhaṇato
karato na kariyati 2- pāpaṃ khurapariyantena cepi cakkena yo imissā paṭhaviyā
pāṇe ekaṃ maṃsakhalaṃ ekaṃ maṃsapuñjaṃ kareyya natthi tatonidānaṃ pāpaṃ natthi
pāpassa āgamo dakkhiṇañcepi gaṅgāya tīraṃ 3- gaccheyya 4- hananto
ghātento  chindanto  chedāpento  pacanto pacāpento 5- natthi
tatonidānaṃ pāpaṃ natthi pāpassa āgamo uttarañcepi gaṅgāya tīraṃ 6-
gaccheyya  dadanto  dadāpento 7- yajanto yajāpento 8- natthi
tatonidānaṃ  puññaṃ  natthi  puññassa  āgamo dānena damena saṃyamena
saccavācena  9-  natthi  tatonidānaṃ  puññaṃ natthi puññassa āgamoti
itthaṃ  kho  me bhante pūraṇo kassapo sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ puṭṭho
samāno  akiriyaṃ byākāsi seyyathāpi bhante ambaṃ vā puṭṭho labujaṃ
@Footnote: 1 sīhalapotthake pacato pācayato socayato kilamayato phandāpayato
@pāṇamatimāpayatoti pāṭho dissati. 2 Sī. karīyati. 3 Sī. gaṅgātīraṃ.
@4 Sī. āgaccheyya. 5 Sī. pācanto. 6 Sī. gaṅgātīraṃ.
@7 Sī. dāpento. 8 Sī. yājento. 9 Sī. saccavajjena.
Byākareyya  labujaṃ  vā  puṭṭho  ambaṃ  byākareyya evameva kho
me  bhante  pūraṇo  kassapo  sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ puṭṭho samāno
akiriyaṃ  byākāsi  tassa  mayhaṃ  bhante  etadahosi  kathaṃ hi nāma
mādiso  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā  vijite  vasantaṃ apasādetabbaṃ
maññeyyāti  so  kho  ahaṃ  bhante  pūraṇassa  kassapassa  bhāsitaṃ
neva  abhinandiṃ  nappaṭikkosiṃ anabhinanditvā appaṭikkositvā anattamano
anattamanavācaṃ   anicchāretvā   tameva   vācaṃ   anuggaṇhanto
anikkujjento 1- uṭṭhāyāsanā pakkāmiṃ.
   [95] Ekamidāhaṃ bhante samayaṃ yena makkhali gosālo tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  makkhalinā  gosālena  saddhiṃ  sammodiṃ  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃ  ekamantaṃ  nisinno
kho  ahaṃ  bhante  makkhaliṃ gosālaṃ etadavocaṃ yathā nu kho imāni
bho  gosāla  puthusippāyatanāni  .pe. sakkā nu kho bho gosāla
evameva diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetunti
   {95.1} evaṃ vutte bhante makkhali gosālo maṃ etadavoca natthi
mahārāja  hetu natthi paccayo sattānaṃ saṃkilesāya ahetū appaccayā
sattā  saṃkilissanti  natthi  hetu  natthi  paccayo sattānaṃ visuddhiyā
ahetū  appaccayā sattā visujjhanti natthi attakāre natthi parakāre
natthi  purisakāre  natthi  balaṃ  natthi  viriyaṃ natthi purisathāmo natthi
@Footnote: 1 Sī. anikkujjanto.
Purisaparakkamo  sabbe  sattā  sabbe  pāṇā  sabbe bhūtā sabbe
jīvā  avasā  abalā  aviriyā niyatisaṅgatibhāvapariṇatā chasvevābhijātīsu
sukhañca  dukkhañca  paṭisaṃvedenti  cuddasa  kho panimāni mahārāja 1-
yonipamukhasatasahassāni saṭṭhī ca 2- satāni cha satāni pañca ca kammuno
satāni pañca ca kammāni tīṇi ca kammāni kamme ca upaḍḍhakamme 3-
ca  dvaṭṭhipaṭipadā  dvaṭṭhantarakappā  4- chaḷābhijātiyo aṭṭhapurisabhūmiyo
ekūnapaññāsa  ājīvakasate  ekūnapaññāsa paribbājakasate ekūnapaññāsa
nāgavāsasate 5- vīse indriyasate tiṃse nirayasate chattiṃsarajodhātuyo
sattasaññīgabbhā      sattaasaññīgabbhā      sattanigaṇṭhigabbhā
sattadevā  sattamanussā  6-  sattapisācā 7- sattasarā sattapavuṭā
sattapapātā    sattapapātasatāni   sattasupinā   sattasupinasatāni
cullāsītimahākappino  8-  satasahassāni  yāni bāle ca paṇḍite ca
sandhāvitvā  saṃsaritvā  dukkhassantaṃ  karissanti  tattha  natthi imināhaṃ
sīlena  vā  vattena  vā tapena vā brahmacariyena vā aparipakkaṃ
vā  kammaṃ  paripācessāmi  paripakkaṃ  vā  kammaṃ  phussā  phussā
byantikarissāmīti  9-  hevaṃ  natthi  doṇamite sukhadukkhe pariyantakate
@Footnote: 1 Sī. mahārājāti pāṭho na dissati. 2 Sī. saṭṭhiñca. 3 Sī. aḍḍhakamme
@ca. 4 Sī. vaṭṭhipaṭipadā vaṭṭhantarakappā. 5 Sī. nāgāvasasate.
@Yu. nāgāvāsasate. 6 Sī. mānusā. 7 Sī. pesācā.
@8 Sī. mahākappuno. 9 Sī. phussa phussa byantikarissāmīti.
Saṃsāre natthi hānavaḍḍhane 1- natthi ukkaṃsāvakkaṃse seyyathāpi nāma
suttagule  khitte  nibbeṭhiyamānameva paleti 2- evameva bāle ca
paṇḍite ca sandhāvitvā saṃsaritvā dukkhassantaṃ karissantīti
   {95.2}  itthaṃ  kho  me bhante makkhali gosālo sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ  puṭṭho  samāno  saṃsārasuddhiṃ  byākāsi  seyyathāpi
bhante  ambaṃ vā puṭṭho labujaṃ byākareyya labujaṃ vā puṭṭho ambaṃ
byākareyya  evameva  kho  me bhante makkhali gosālo sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ  puṭṭho  samāno  saṃsārasuddhiṃ  byākāsi  tassa  mayhaṃ
bhante etadahosi kathaṃ hi nāma mādiso samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā vijite
vasantaṃ  apasādetabbaṃ  maññeyyāti  so  kho ahaṃ bhante makkhalissa
gosālassa  bhāsitaṃ  neva  abhinandiṃ  nappaṭikkosiṃ  anabhinanditvā
appaṭikkositvā  anattamano  anattamanavācaṃ  anicchāretvā  tameva
vācaṃ anuggaṇhanto anikkujjento uṭṭhāyāsanā pakkāmiṃ.
   [96]  Ekamidāhaṃ bhante samayaṃ yena ajito kesakambalo 3-
tenupasaṅkamiṃ upasaṅkamitvā ajitena kesakambalena saddhiṃ sammodiṃ sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃ  ekamantaṃ  nisinno
kho  ahaṃ  bhante ajitaṃ kesakambalaṃ etadavocaṃ yathā nu kho imāni
bho  ajita  puthusippāyatanāni  .pe.  sakkā  nu  kho  bho ajita
evameva diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetunti
@Footnote: 1 Sī. hāyanavaddhane. 2 Sī. phaleti. 3 Sī. ajito kesakambali.
   {96.1} Evaṃ vutte bhante ajito kesakambalo maṃ etadavoca natthi
mahārāja  dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ natthi huttaṃ natthi sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ
phalaṃ vipāko natthi ayaṃ loko natthi paraloko 1- natthi mātā natthi
pitā  natthi  sattā  opapātikā  natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā
samaggagatā  2-  sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca lokaṃ
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedenti  cātummahābhūtiko  ayaṃ puriso
yadā  kālaṃ  karoti paṭhavī paṭhavikāyaṃ anupeti anupagacchati 3- āpo
āpokāyaṃ  anupeti anupagacchati tejo tejokāyaṃ anupeti anupagacchati
vāyo  vāyokāyaṃ  anupeti  anupagacchati ākāsaṃ indriyāni saṃkamanti
āsandipañcamā  purisā  taṃ  4-  ādāya gacchanti yāva āḷāhanā
padāni  paññāyanti  5- kāpotakāni aṭṭhīni bhavanti bhassantā hutiyo
dattupaññattamidaṃ  6- dānaṃ tesaṃ tucchaṃ musā vilāpo 7- ye keci
atthikavādaṃ  vadanti bāle ca paṇḍite ca kāyassa bhedā ucchijjanti
vinassanti na honti paraṃ maraṇāti
   {96.2} itthaṃ kho me bhante ajito kesakambalo sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ puṭṭho
samāno ucchedaṃ 8- byākāsi seyyathāpi bhante ambaṃ vā puṭṭho labujaṃ byākareyya
@Footnote: 1 Sī. paro loko. 2 samaggatā sammaggatātipi dve pāṭhā
@dissanti. 3 Sī. anupigacchati. 4 Sī. mataṃ. 5 Sī. ālāhanā
@padāni paññāpentīti pāṭho dissati. 6 Sī. dattupaññattaṃ
@yadidaṃ. 7 Sī. musāvilopo. 8 Sī. ucchedavādaṃ.
Labujaṃ vā puṭṭho ambaṃ byākareyya evameva kho me bhante ajito
kesakambalo  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  puṭṭho  samāno  ucchedaṃ
byākāsi  tassa  mayhaṃ  bhante  etadahosi  kathaṃ hi nāma mādiso
samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā vijite vasantaṃ apasādetabbaṃ maññeyyāti
so  kho  ahaṃ  bhante ajitassa kesakambalassa bhāsitaṃ neva abhinandiṃ
nappaṭikkosiṃ  anabhinanditvā  appaṭikkositvā  anattamano anattamanavācaṃ
anicchāretvā tameva vācaṃ anuggaṇhanto anikkujjento uṭṭhāyāsanā
pakkāmiṃ.
   [97] Ekamidāhaṃ bhante samayaṃ yena pakudho kaccāyano tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  pakudhena  kaccāyanena  saddhiṃ  sammodiṃ sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdiṃ ekamantaṃ nisinno kho ahaṃ
bhante pakudhaṃ kaccāyanaṃ etadavocaṃ yathā nu kho imāni bho kaccāyana
puthusippāyatanāni  .pe.  sakkā  nu  kho  bho kaccāyana evameva
diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetunti
   {97.1} evaṃ vutte bhante pakudho kaccāyano maṃ etadavoca sattime
mahārāja kāyā akaṭā akaṭavidhā animmitā animmātā vañjhā kūṭaṭṭhā
esikaṭṭhāyiṭṭhitā  1-  te na iñjanti na vipariṇamanti na aññamaññaṃ
byābādhenti  nālaṃ aññamaññassa sukhāya vā dukkhāya vā sukhadukkhāya
vā katame satta paṭhavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukhe dukkhe jīve
@Footnote: 1 esikaṭṭhāyiṭṭhikātipi pāṭho.
Sattame  ime sattakāyā 1- akaṭā akaṭavidhā animmitā animmātā
vañjhā  kūṭaṭṭhā  esikaṭṭhāyiṭṭhitā  te  na iñjanti na vipariṇamanti
na  aññamaññaṃ  byābādhenti  nālaṃ  aññamaññassa  sukhāya  vā
dukkhāya  vā sukhadukkhāya vā tattha natthi hantā vā ghātetā vā
sotā vā sāvetā vā 2- viññātā vā viññāpetā vā so hi 3-
tiṇhena  satthena sīsaṃ chindati na koci kañci jīvitā 4- voropeti
sattannaṃyeva kāyānaṃ antarena satthamanupattatīti 5-
   {97.2} itthaṃ kho me bhante pakudho kaccāyano sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
puṭṭho samāno aññena aññaṃ byākāsi seyyathāpi bhante ambaṃ vā
puṭṭho labujaṃ byākareyya labujaṃ vā puṭṭho ambaṃ byākareyya evameva
kho me bhante pakudho kaccāyano sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ puṭṭho samāno
aññena aññaṃ byākāsi tassa mayhaṃ bhante etadahosi kathaṃ hi nāma
mādiso samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā vijite vasantaṃ apasādetabbaṃ maññeyyāti
so kho ahaṃ bhante pakudhassa kaccāyanassa bhāsitaṃ neva abhinandiṃ nappaṭikkosiṃ
anabhinanditvā  appaṭikkositvā anattamano anattamanavācaṃ anicchāretvā
tameva vācaṃ anuggaṇhanto anikkujjento uṭṭhāyāsanā pakkāmiṃ.
   [98]  Ekamidāhaṃ  bhante  samayaṃ  yena  nigaṇṭho nāṭaputto
@Footnote: 1 Sī. santime sattakāyā. 2 Sī. sovetā vā. 3 Sī. sopi.
@4 Sī. kāci jīvitā. 5 Sī. satthavivaramanupatanti.
Tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā  nigaṇṭhena  nāṭaputtena  saddhiṃ  sammodiṃ
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdiṃ ekamantaṃ
nisinno  kho ahaṃ bhante nigaṇṭhaṃ nāṭaputtaṃ etadavocaṃ yathā nu kho
imāni  bho  aggivessana  puthusippāyatanāni  .pe.  sakkā nu kho
bho  aggivessana  evameva  diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
paññapetunti
   {98.1} evaṃ vutte bhante nigaṇṭho nāṭaputto maṃ etadavoca idha
mahārāja  nigaṇṭho  cātuyāmasaṃvarasaṃvuto  hoti  kathañca  kho  1-
mahārāja  nigaṇṭho  cātuyāmasaṃvarasaṃvuto  hoti idha mahārāja nigaṇṭho
sabbavārivārito  ca  hoti  sabbavāriyutto  ca  sabbavāridhuto  ca
sabbavāriphuṭo 2- ca evaṃ kho 3- mahārāja nigaṇṭho cātuyāmasaṃvarasaṃvuto
hoti yato kho mahārāja nigaṇṭho evaṃ cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti ayaṃ vuccati
mahārāja nigaṇṭho nāṭaputto 4- gatatto ca yatatto ca ṭhitatto cāti
   {98.2} itthaṃ kho me bhante nigaṇṭho nāṭaputto sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
puṭṭho  samāno cātuyāmasaṃvaraṃ byākāsi seyyathāpi bhante ambaṃ vā
puṭṭho labujaṃ byākareyya labujaṃ vā puṭṭho ambaṃ byākareyya evameva kho
bhante  nigaṇṭho  nāṭaputto  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  puṭṭho samāno
cātuyāmasaṃvaraṃ  byākāsi tassa mayhaṃ bhante etadahosi kathaṃ hi nāma
mādiso  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā  vijite  vasantaṃ apasādetabbaṃ
@Footnote: 1 Sī. khosaddo natthi. 2 Sī. sabbavāripuṭṭho. 3 Sī. khosaddo
@natthi. 4 Yu. -phuṭṭho. Sī. nāṭaputtoti pāṭho natthi.
Maññeyyāti so kho ahaṃ bhante nigaṇṭhassa nāṭaputtassa bhāsitaṃ neva
abhinandiṃ  nappaṭikkosiṃ  anabhinanditvā  appaṭikkositvā  anattamano
anattamanavācaṃ anicchāretvā tameva vācaṃ anuggaṇhanto anikkujjento
uṭṭhāyāsanā pakkāmiṃ.
   [99] Ekamidāhaṃ bhante samayaṃ yena sañjayo velaṭṭhaputto 1-
tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā  sañjayena  velaṭṭhaputtena  saddhiṃ sammodiṃ
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdiṃ ekamantaṃ
nisinno kho ahaṃ bhante sañjayaṃ velaṭṭhaputtaṃ etadavocaṃ yathā nu kho
imāni bho sañjaya puthusippāyatanāni .pe. sakkā nu kho bho sañjaya
evameva diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetunti
   {99.1} evaṃ vutte bhante sañjayo velaṭṭhaputto maṃ etadavoca
atthi paro lokoti iti ce maṃ pucchasi atthi paro lokoti iti ce me
assa atthi paro lokoti iti tena 2- byākareyyaṃ evantipi me no
tathātipi me no aññathātipi me no notipi me no no notipi me no
natthi paro loko atthi ca natthi ca paro loko neva atthi na natthi
paro  loko  atthi  sattā  opapātikā natthi sattā opapātikā
atthi  ca natthi ca sattā opapātikā neva atthi na natthi sattā
opapātikā  atthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko iti ce
maṃ  pucchasi  atthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko iti ce
@Footnote: 1 Sī. velaṭṭhiputto. 2 te naṃ.
Me  assa  atthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ vipāko iti tena
byākareyyaṃ  natthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko atthi ca
natthi  ca  sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko neva atthi na natthi
sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  hoti  tathāgato  parammaraṇā
na  hoti  tathāgato  parammaraṇā  hoti  ca na ca hoti tathāgato
parammaraṇā  neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti iti ce
maṃ pucchasi neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti iti ce me
assa neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti iti tena byākareyyaṃ
evantipi  me  no  tathātipi me no aññathātipi me no notipi
me no no notipi me noti
   {99.2} itthaṃ kho me bhante sañjayo velaṭṭhaputto sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ  puṭṭho  samāno  vikkhepaṃ  byākāsi  seyyathāpi bhante
ambaṃ vā puṭṭho labujaṃ byākareyya labujaṃ vā puṭṭho ambaṃ byākareyya
evameva  kho  bhante  sañjayo  velaṭṭhaputto sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
puṭṭho  samāno  vikkhepaṃ  byākāsi  tassa mayhaṃ bhante etadahosi
ayañca  imesaṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  sabbabālo  sabbamūḷho  kathaṃ  hi
nāma  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  puṭṭho  samāno vikkhepaṃ byākarissatīti
tassa  mayhaṃ  bhante  etadahosi  kathañhi  nāma mādiso samaṇaṃ vā
brāhmaṇaṃ  vā  vijite  vasantaṃ  apasādetabbaṃ maññeyyāti so kho
ahaṃ bhante sañjayassa velaṭṭhaputtassa bhāsitaṃ neva abhinandiṃ nappaṭikkosiṃ
anabhinanditvā    appaṭikkositvā   anattamano   anattamanavācaṃ
Anicchāretvā tameva vācaṃ anuggaṇhanto anikkujjento uṭṭhāyāsanā
pakkāmiṃ.
   [100] Sohaṃ bhante bhagavantampi pucchāmi yathā nu kho imāni bhante
puthusippāyatanāni  seyyathīdaṃ  hatthārohā assārohā rathikā dhanuggahā
celakā  calakā piṇḍadāyikā uggā rājaputtā pakkhandino mahānāgā
surā  cammayodhino  dāsakaputtā  āḷārikā kappakā nhāpakā sūdā
mālākārā  rajakā  pesakārā nalakārā kumbhakārā gaṇakā muddikā
yāni  vā  panaññānipi  evaṃgatāni  puthusippāyatanāni te diṭṭhe va
dhamme  sandiṭṭhikaṃ  sippaphalaṃ  upajīvanti  te  tena attānaṃ sukhenti
piṇenti  mātāpitaro  sukhenti  piṇenti  puttadāraṃ sukhenti piṇenti
mittāmacce  sukhenti  piṇenti  samaṇabrāhmaṇesu  uddhaggikaṃ  dakkhiṇaṃ
patiṭṭhāpenti sovaggikaṃ sukhavipākaṃ saggasaṃvattanikaṃ sakkā nu kho bhante
evameva diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetunti.
   {100.1}  Sakkā  mahārāja  tenahi  mahārāja  taññevettha
paṭipucchissāmi  yathā  te  khameyya  tathā taṃ byākareyyāsi taṃ kiṃ
maññasi  mahārāja idha te assa puriso dāso kammakaro pubbuṭṭhāyī
pacchānipātī  kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādī  mukhullokiko  1-
tassa  evamassa  acchariyaṃ  vata  bho abbhūtaṃ vata bho puññānaṃ gati
puññānaṃ  vipāko  ayaṃ  hi rājā māgadho ajātasattu vedehiputto
@Footnote: 1 Sī. mukhullokako.
Manusso ahaṃpi manusso ayaṃ hi rājā māgadho ajātasattu vedehiputto
pañcahi  kāmaguṇehi  samappito  samaṅgībhūto  paricāreti devo maññe
ahaṃ  panamhissa  1-  dāso  kammakaro  pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī
kiṃkārapaṭissāvī manāpacārī piyavādī mukhullokiko so vatassāhaṃ puññāni
kareyyaṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  . so aparena
samayena  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyya  .  so evaṃ pabbajito samāno
kāyena  saṃvuto  vihareyya  vācāya saṃvuto vihareyya manasā saṃvuto
vihareyya ghāsacchādanaparamatāya santuṭṭho 2- abhirato paviveke.
   {100.2}  Tañceke 3- purisā evamāroceyyuṃ yagghe deva
jāneyyāsi  yo  te  so  puriso  dāso  kammakaro pubbuṭṭhāyī
pacchānipātī   kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādī  mukhullokiko
so  deva  kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito so evaṃ pabbajito samāno kāyena
saṃvuto viharati vācāya saṃvuto viharati manasā saṃvuto viharati ghāsacchādana-
paramatāya santuṭṭho abhirato paviveketi. Apinu tvaṃ evaṃ vadeyyāsi etu
me bho so puriso punadeva hotu dāso kammakaro pubbuṭṭhāyī pacchānipātī
kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādī mukhullokikoti . nohetaṃ bhante
@Footnote: 1 ahaṃ panamhassātipi pāṭho. 2 Sī. saṇṭhito. 3 Sī. tañce te.
Athakho  naṃ  mayameva  abhivādeyyāmapi  paccuṭṭheyyāmapi  āsanenapi
nimanteyyāma  abhinimanteyyāmapi  naṃ  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārehi  dhammikaṃpissa  rakkhāvaraṇaguttiṃ  saṃvidaheyyāmāti .
Taṃ kiṃ maññasi mahārāja yadi evaṃ sante hoti vā sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
no vāti . Addhā kho bhante evaṃ sante hoti sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalanti.
Idaṃ kho te mahārāja mayā paṭhamaṃ diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
paññattanti.
   [101] Sakkā pana bhante aññaṃpi evameva diṭṭhe va dhamme
sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  paññapetunti  .  sakkā  mahārāja  tenahi
mahārāja  taññevettha  paṭipucchissāmi  yathā  te  khameyya  tathā
naṃ  byākareyyāsi  .  taṃ  kiṃ  maññasi  mahārāja idha te assa
puriso  kassako  gahapatiko  kārakārako  rāsivaḍḍhako  .  tassa
evamassa  acchariyaṃ  vata bho abbhūtaṃ vata bho puññānaṃ gati puññānaṃ
vipāko  ayaṃ  hi  rājā māgadho ajātasattu vedehiputto manusso
ahampi  manusso  ayaṃ  hi  rājā māgadho ajātasattu vedehiputto
pañcahi  kāmaguṇehi  samappito  samaṅgībhūto  paricāreti devo maññe
ahaṃ  panamhissa  kassako  gahapatiko  kārakārako  rāsivaḍḍhako  so
vatassāhaṃ  puññāni  kareyyaṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā
kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyanti.
   {101.1}  So aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya
Mahantaṃ  vā  bhogakkhandhaṃ  pahāya  appaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya
mahantaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyya  .  so
evaṃ  pabbajito  samāno  kāyena saṃvuto vihareyya vācāya saṃvuto
vihareyya  manasā  saṃvuto  vihareyya  ghāsacchādanaparamatāya  santuṭṭho
abhirato  paviveke . tañceke purisā evamāroceyyuṃ yagghe deva
jāneyyāsi  yo  te  so  puriso kassako gahapatiko kārakārako
rāsivaḍḍhako  so  deva  kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  so evaṃ pabbajito
samāno  kāyena  saṃvuto  viharati  vācāya  saṃvuto  viharati manasā
saṃvuto  viharati  ghāsacchādanaparamatāya santuṭṭho abhirato paviveketi .
Apinu  tvaṃ  evaṃ  vadeyyāsi  etu me bho so puriso punadeva
hotu kassako gahapatiko kārakārako rāsivaḍḍhakoti.
   {101.2} No hetaṃ bhante athakho naṃ mayameva abhivādeyyāmapi
paccuṭṭheyyāmapi  āsanenapi  nimanteyyāma  abhinimanteyyāmapi  naṃ
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi dhammikaṃpissa
rakkhāvaraṇaguttiṃ saṃvidaheyyāmāti . taṃ kiṃ maññasi mahārāja yadi evaṃ
sante hoti vā sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ no vāti . Addhā kho bhante
evaṃ sante hoti sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalanti . idaṃ kho te mahārāja
mayā dutiyaṃ diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññattanti.
   [102] Sakkā pana bhante aññaṃpi diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ   paññapetuṃ   imehi   sandiṭṭhikehi   sāmaññaphalehi
abhikkantatarañca  paṇītatarañcāti  .  sakkā mahārāja tenahi mahārāja
suṇāhi  1-  sādhukaṃ  manasikarohi bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho
rājā 2- māgadho ajātasattu vedehiputto bhagavato paccassosi.
   {102.1} Bhagavā etadavoca idha mahārāja tathāgato loke uppajjati
arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavāti 3- so imaṃ
lokaṃ  sadevakaṃ  samārakaṃ  sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ pajaṃ sadevamanussaṃ
sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedeti . so dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāseti.
   {102.2} Taṃ dhammaṃ suṇāti gahapati vā gahapatiputto vā aññatarasmiṃ
vā kule pacchā 4- jāto. So taṃ dhammaṃ sutvā tathāgate saddhaṃ paṭilabhati. So
tena saddhāpaṭilābhena samannāgato iti paṭisañcikkhati sambādho gharāvāso
rajāpatho  5- abbhokāso pabbajjā nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā
ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ  saṃkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ yannūnāhaṃ
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
@Footnote: 1 Sī. suṇohīti vā pāṭho. 2 Sī. mahārājā. 3 Sī. bhagavā.
@4 Sī. paccā. 5 Sī. rajopatho.
Anagāriyaṃ pabbajeyyanti.
   {102.3}  So aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya
mahantaṃ  vā bhogakkhandhaṃ pahāya appaṃ vā ñātiparivaṭṭaṃ pahāya mahantaṃ
vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajati . so evaṃ pabbajito
samāno  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati ācāragocarasampanno aṇumattesu
vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhāpadesu kāyakammavacīkammena 1-
samannāgato kusalena parisuddhājīvo sīlasampanno indriyesu guttadvāro
satisampajaññena samannāgato santuṭṭho.
   [103] Kathañca mahārāja bhikkhu sīlasampanno hoti idha mahārāja
bhikkhu  pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā paṭivirato hoti nihitadaṇḍo
nihitasattho  lajjī dayāpanno sabbapāṇabhūtahitānukampī viharati . idaṃpissa
hoti sīlasmiṃ.
   {103.1}  Adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā paṭivirato hoti
dinnādāyī dinnapāṭikaṅkhī athenena sucibhūtena attanā viharati. Idaṃpissa
hoti sīlasmiṃ.
   {103.2} Abrahmacariyaṃ pahāya brahmacārī hoti ārācārī virato
methunā gāmadhammā. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   {103.3} Musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti saccavādī
saccasandho ṭheto 2- paccayiko avisaṃvādako lokassa . Idaṃpissa hoti
sīlasmiṃ.
   {103.4}   Pisuṇaṃ   vācaṃ   pahāya  pisuṇāya  vācāya
paṭivirato   hoti   ito   sutvā   na  amutra  akkhātā
@Footnote: 1 Sī. kāyavacīkammena. 2 Sī. theto.
Imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya
iti  bhinnānaṃ  vā sandhātā sahitānaṃ vā anuppadātā samaggārāmo
samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ bhāsitā hoti . idaṃpissa
hoti sīlasmiṃ.
   {103.5} Pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti yā
sā  vācā nelā kaṇṇasukhā pemanīyā hadayaṅgamā porī bahujanakantā
bahujanamanāpā tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitā hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   {103.6}  Samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā paṭivirato hoti
kālavādī  bhūtavādī  atthavādī  dhammavādī  vinayavādī  nidhānavatiṃ vācaṃ
bhāsitā  hoti  kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ . idaṃpissa
hoti sīlasmiṃ.
   {103.7} Bījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirato hoti. Ekabhattiko
hoti rattūparato virato vikālabhojanā. Naccagītavāditavisūkadassanā paṭivirato
hoti  .  mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā paṭivirato hoti .
Uccāsayanamahāsayanā paṭivirato hoti. Jātarūparajaṭapaṭiggahaṇā 1- paṭivirato
hoti  .  āmakadhaññapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti . āmakamaṃsapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  .  itthīkumārikapaṭiggahaṇā  2- paṭivirato hoti .
Dāsīdāsapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  .  ajeḷakapaṭiggahaṇā paṭivirato
hoti  .  kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti . hatthigavāssavaḷavā-
paṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  .  khettavatthupaṭiggahaṇā  paṭivirato
@Footnote: 1 Sī. jātarūparajatapaṭiggahaṇā. 2 Sī. itthīkumārīpaṭiggahaṇā.
Hoti  .  dūteyyapahiṇagamanānuyogā  paṭivirato  hoti  . kayavikkayā
paṭivirato  hoti  .  tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā  paṭivirato  hoti .
Ukkoṭanavañcananikatisāviyogā  paṭivirato  hoti  .  chedanavadhabandhana-
viparāmosaālopasahasākārā paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
          Cullasīlaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
   [104] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  bījagāmabhūtagāmasamārambhaṃ anuyuttā
viharanti  . seyyathīdaṃ . mūlabījaṃ khandhabījaṃ phalabījaṃ aggabījaṃ bījabījameva
pañcamaṃ  iti vā . iti evarūpā bījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirato
hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [105] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  sannidhikāraparibhogaṃ  anuyuttā
viharanti  .  seyyathīdaṃ  .  annasannidhi  2- pānasannidhi vatthasannidhi
yānasannidhi  sayanasannidhi  gandhasannidhi  āmisasannidhi  iti  vā . iti
evarūpā  sannidhikāraparibhogā  paṭivirato  hoti  .  idaṃpissa  hoti
sīlasmiṃ.
   [106] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ visūkadassanaṃ anuyuttā viharanti .
@Footnote: 1 Sī. cullasīlaṃ niṭṭhitanti idaṃ natthi. 2 annasannidhintipi annasannadhitipi
@pāṭho dissati.
Seyyathīdaṃ  .  naccaṃ  gītaṃ vāditaṃ pekkhaṃ akkhānaṃ pāṇissaraṃ vetāḷaṃ
kumbhathūnaṃ  sobhanagarakaṃ  caṇḍālaṃ  vaṃsaṃ  dhovanaṃ  hatthiyuddhaṃ  assayuddhaṃ
mahisayuddhaṃ  usabhayuddhaṃ  ajayuddhaṃ  meṇḍayuddhaṃ  kukkuṭayuddhaṃ  vaṭṭakayuddhaṃ
daṇḍayuddhaṃ   muṭṭhiyuddhaṃ  nibbuddhaṃ  uyyodhikaṃ  balaggaṃ  senābyūhaṃ
anīkadassanaṃ  iti  vā  .  iti  evarūpā  visūkadassanā  paṭivirato
hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [107] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  jūtappamādaṭṭhānānuyogamanuyuttā
viharanti  .  seyyathīdaṃ  .  aṭṭhapadaṃ  dasapadaṃ  ākāsaṃ  parihārapathaṃ
santikaṃ  khalikaṃ  ghaṭikaṃ  salākahatthaṃ  akkhaṃ  paṅkacīraṃ  vaṅkakaṃ mokkhacikaṃ
ciṅgulakaṃ pattāḷhakaṃ rathakaṃ dhanukaṃ akkharikaṃ mānesikaṃ 1- yathāvajjaṃ iti
vā  .  iti  evarūpā jūtappamādaṭṭhānānuyogā paṭivirato hoti .
Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [108] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  uccāsayanamahāsayanaṃ  anuyuttā
viharanti . seyyathīdaṃ . āsandiṃ pallaṅkaṃ goṇakaṃ cittakaṃ paṭikaṃ paṭalikaṃ
tūlikaṃ vikatikaṃ uddhalomiṃ 2- ekantalomiṃ kaṭissaṃ koseyyaṃ kuttakaṃ hatthattharaṃ
assattharaṃ  rathattharaṃ  ajinappaveṇiṃ  kādalimigapavarapaccattharaṇaṃ  sauttaracchadaṃ
ubhatolohitakūpadhānaṃ  iti  vā  . iti evarūpā uccāsayanamahāsayanā
@Footnote: 1 Sī. manosikaṃ. (manesikanti pāṭhena bhavitabbaṃ). 2 Sī. uddalomiṃ.
Paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [109] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ maṇḍanavibhūsanaṭṭhānānuyogaṃ anuyuttā
viharanti  .  seyyathīdaṃ  .  ucchādanaṃ  parimaddanaṃ nhāpanaṃ sambāhanaṃ
ādāsaṃ  añjanaṃ  mālāgandhavilepanaṃ mukhacuṇṇaṃ mukhavilepanaṃ hatthabandhaṃ 1-
sikhābandhaṃ  daṇḍaṃ  nālikaṃ  asiṃ  khaggaṃ  chattaṃ citrupāhanaṃ uṇhīsaṃ maṇiṃ
vālavījaniṃ  odātāni  vatthāni dīghadasāni iti vā . iti evarūpā
maṇḍanavibhūsanaṭṭhānānuyogā paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [110] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te evarūpaṃ tiracchānakathaṃ anuyuttā viharanti .
Seyyathīdaṃ  . rājakathaṃ corakathaṃ mahāmattakathaṃ senākathaṃ bhayakathaṃ yuddhakathaṃ
annakathaṃ  pānakathaṃ  vatthakathaṃ  sayanakathaṃ  mālākathaṃ  gandhakathaṃ  ñātikathaṃ
yānakathaṃ  gāmakathaṃ  nigamakathaṃ  nagarakathaṃ janapadakathaṃ itthīkathaṃ purisakathaṃ 2-
sūrakathaṃ  visikhākathaṃ  kumbhaṭṭhānakathaṃ  pubbapetakathaṃ nānattakathaṃ lokakkhāyikaṃ
samuddakkhāyikaṃ iti bhavābhavakathaṃ iti vā . Iti evarūpāya tiracchānakathāya
paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [111] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te evarūpaṃ viggāhikakathaṃ anuyuttā viharanti .
@Footnote: 1 Sī. mālāvilepanaṃ mukhacuṇṇakaṃ mukhālepaṃ hatthabandhanaṃ. 2 Sī.
@purisakathanti pāṭho na dissati.
Seyyathīdaṃ  .  tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāsi ahaṃ imaṃ dhammavinayaṃ
ājānāmi  kiṃ  tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānissasi  micchāpaṭipanno
tvamasi  ahamasmi  sammāpaṭipanno  sahitaṃ  me  asahitante  pure
vacanīyaṃ  pacchā  avaca  pacchā  vacanīyaṃ  pure  avaca  adhiciṇṇante
viparāvattaṃ  āropito  te  vādo  niggahitosi  caravādappamokkhāya
nibbeṭhehi vā sace pahosīti iti vā. Iti evarūpāya viggāhikakathāya
paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [112] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  dūteyyapahiṇagamanānuyogamanuyuttā
viharanti . seyyathīdaṃ . raññaṃ rājamahāmattānaṃ khattiyānaṃ brāhmaṇānaṃ
gahapatikānaṃ kumārānaṃ idha gaccha amutra gaccha idaṃ hara amutra idaṃ āharāti
iti vā . iti evarūpā dūteyyapahiṇagamanānuyogā paṭivirato hoti.
Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [113] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni bhuñjitvā te kuhakā ca honti lapakā ca nemittikā ca nipphesikā
ca 1- lābhena ca lābhaṃ nijigiṃsitāro iti vā 2-. Iti evarūpā kuhanalapanā
paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
          Majjhimasīlaṃ niṭṭhitaṃ 3-.
@Footnote: 1 Sī. nimittakā ca nippesikā ca. 2 Sī. iti vāti idaṃ natthi.
@3 Sī. majjhimasīlaṃ niṭṭhitanti idaṃpi natthi.
   [114] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ . aṅgaṃ nimittaṃ uppāṭaṃ 1- supinaṃ
lakkhaṇaṃ   mūsikacchinnaṃ   aggihomaṃ  dabbihomaṃ  thusahomaṃ  kaṇahomaṃ
taṇḍulahomaṃ  sappihomaṃ  telahomaṃ  mukhahomaṃ  lohitahomaṃ  aṅgavijjā
vatthuvijjā  khettavijjā  sivavijjā  bhūtavijjā  bhūrivijjā  ahivijjā
visavijjā  vicchikavijjā  mūsikavijjā sakuṇavijjā vāyasavijjā pakkajjhānaṃ
saraparittānaṃ  migapakkaṃ  iti  vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya
micchājīvā paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [115] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ  . maṇilakkhaṇaṃ vatthalakkhaṇaṃ daṇḍalakkhaṇaṃ
satthalakkhaṇaṃ  asilakkhaṇaṃ usulakkhaṇaṃ dhanulakkhaṇaṃ āvudhalakkhaṇaṃ 2- itthīlakkhaṇaṃ
purisalakkhaṇaṃ   kumāralakkhaṇaṃ   kumārīlakkhaṇaṃ  dāsalakkhaṇaṃ  dāsīlakkhaṇaṃ
hatthilakkhaṇaṃ  assalakkhaṇaṃ  mahisalakkhaṇaṃ  usabhalakkhaṇaṃ  golakkhaṇaṃ  ajalakkhaṇaṃ
meṇḍalakkhaṇaṃ  kukkuṭalakkhaṇaṃ  vaṭṭakalakkhaṇaṃ  godhālakkhaṇaṃ  kaṇṇikalakkhaṇaṃ
kacchapalakkhaṇaṃ  migalakkhaṇaṃ  iti vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya
micchājīvā paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
@Footnote: 1 Sī. uppādaṃ. 2 sī āyudhalakkhaṇaṃ.
   [116] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ  .  raññaṃ  niyyānaṃ bhavissati raññaṃ
aniyyānaṃ  bhavissati  abbhantarānaṃ  raññaṃ  upayānaṃ  bhavissati bāhirānaṃ
raññaṃ  apayānaṃ  bhavissati  bāhirānaṃ  raññaṃ  upayānaṃ  bhavissati
abbhantarānaṃ  raññaṃ  apayānaṃ  bhavissati  abbhantarānaṃ  raññaṃ  jayo
bhavissati  bāhirānaṃ  raññaṃ  parājayo  bhavissati  bāhirānaṃ  raññaṃ
jayo  bhavissati  abbhantarānaṃ  raññaṃ  parājayo  bhavissati iti imassa
jayo  bhavissati  1-  imassa  parājayo  bhavissati iti vā . iti
evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvā  paṭivirato hoti . idaṃpissa
hoti sīlasmiṃ.
   [117] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ . candaggāho bhavissati suriyaggāho
bhavissati  nakkhattaggāho  bhavissati  candimasuriyānaṃ  pathagamanaṃ  bhavissati
candimasuriyānaṃ  uppathagamanaṃ  bhavissati  nakkhattānaṃ  pathagamanaṃ  bhavissati
nakkhattānaṃ  uppathagamanaṃ  bhavissati  ukkāpāto  bhavissati  disāḍāho
bhavissati  bhūmicālo  bhavissati  devadundubhi bhavissati candimasuriyanakkhattānaṃ
uggamanaṃ   oggamanaṃ  saṃkilesaṃ  vodānaṃ  bhavissati  evaṃvipāko
@Footnote: 1 Sī. bhavissatīti pāṭho na dissati.
Candaggāho   bhavissati   evaṃvipāko   suriyaggāho   bhavissati
evaṃvipāko  nakkhattaggāho  bhavissati  evaṃvipākaṃ  candimasuriyānaṃ
pathagamanaṃ  bhavissati  evaṃvipākaṃ  candimasuriyānaṃ  uppathagamanaṃ  bhavissati
evaṃvipākaṃ  nakkhattānaṃ  pathagamanaṃ  bhavissati  evaṃvipākaṃ  nakkhattānaṃ
uppathagamanaṃ  bhavissati  evaṃvipāko  ukkāpāto  bhavissati evaṃvipāko
disāḍāho  bhavissati  evaṃvipāko  bhūmicālo  bhavissati  evaṃvipāko
devadundubhi   bhavissati  evaṃvipākaṃ  candimasuriyanakkhattānaṃ  uggamanaṃ
oggamanaṃ  saṃkilesaṃ  vodānaṃ  bhavissati  iti vā . iti evarūpāya
tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [118] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ kappenti . seyyathīdaṃ . suvuṭṭhikā bhavissati dubbuṭṭhikā bhavissati
subhikkhaṃ  bhavissati dubbhikkhaṃ bhavissati khemaṃ bhavissati bhayaṃ bhavissati rogo
bhavissati  ārogyaṃ bhavissati muddā gaṇanā saṃkhānaṃ kāveyyaṃ lokāyataṃ
iti vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti.
Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [119] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ . āvāhanaṃ vivāhanaṃ saṃvadanaṃ vivadanaṃ
Saṃkiraṇaṃ  vikiraṇaṃ  subhatakaraṇaṃ  dubbhatakaraṇaṃ  viruddhagabbhakaraṇaṃ  jivhānibandhanaṃ
hanusaṃhananaṃ   hatthābhijappanaṃ   kaṇṇajappanaṃ  ādāsapañhaṃ  kumārīpañhaṃ
devapañhaṃ  ādiccupaṭṭhānaṃ  mahatupaṭṭhānaṃ  abbhujjalanaṃ  sirivhāyanaṃ  iti
vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti.
Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [120] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ  .  santikammaṃ  paṇidhikammaṃ  bhūmikammaṃ
bhūrikammaṃ  vassakammaṃ  vossakammaṃ  vatthukammaṃ  vatthuparikiraṇaṃ  ācamanaṃ
nhāpanaṃ juhanaṃ 1- vamanaṃ virecanaṃ uddhavirecanaṃ adhovirecanaṃ sīsavirecanaṃ
kaṇṇatelaṃ  nettappānaṃ  2-  natthukammaṃ  añjanaṃ  paccañjanaṃ sālākiyaṃ
sallakattiyaṃ  dārakatikicchaṃ  3-  mūlabhesajjānaṃ  anuppadānaṃ  osadhīnaṃ
paṭimokkho  iti  vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā
paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [121] Sa kho so mahārāja bhikkhu evaṃ sīlasampanno na kutoci
bhayaṃ  samanupassati  yadidaṃ  sīlasaṃvarato . seyyathāpi mahārāja khattiyo
muddhāvasitto  nihatapaccāmitto  na  kutoci  bhayaṃ  samanupassati  yadidaṃ
paccatthikato  evameva  kho  mahārāja  bhikkhu  evaṃ  sīlasampanno
@Footnote: 1 Sī. nahāpanaṃ duhanaṃ. 2 Sī. nettatappanaṃ. 3 Sī. sallakattikaṃ
@dārakatikicchā.
Na  kutoci bhayaṃ samanupassati yadidaṃ sīlasaṃvarato . so iminā ariyena
sīlakkhandhena  samannāgato  ajjhattaṃ  anavajjasukhaṃ  paṭisaṃvedeti .
Evaṃ kho mahārāja bhikkhu sīlasampanno hoti.
           Mahāsīlaṃ niṭṭhitaṃ.
   [122] Kathañca mahārāja bhikkhu indriyesu guttadvāro hoti.
Idha  mahārāja  bhikkhu  cakkhunā  rūpaṃ  disvā na nimittaggāhī hoti
nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati .
Sotena  saddaṃ  sutvā  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  sotindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati
rakkhati  sotindriyaṃ  sotindriye  saṃvaraṃ  āpajjati . ghānena gandhaṃ
ghāyitvā  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī yatvādhikaraṇamenaṃ
ghānindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati rakkhati ghānindriyaṃ
ghānindriye saṃvaraṃ āpajjati . jivhāya rasaṃ sāyitvā na nimittaggāhī
hoti    nānubyañjanaggāhī    yatvādhikaraṇamenaṃ    jivhindriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  jivhindriyaṃ
Jivhindriye  saṃvaraṃ  āpajjati  .  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā na
nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  kāyindriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ tassa saṃvarāya paṭipajjati rakkhati kāyindriyaṃ kāyindriye
saṃvaraṃ  āpajjati  .  manasā  dhammaṃ  viññāya na nimittaggāhī hoti
nānubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  manindriyaṃ manindriye saṃvaraṃ āpajjati .
So iminā ariyena indriyasaṃvarena samannāgato ajjhattaṃ abyāsekasukhaṃ
paṭisaṃvedeti evaṃ kho mahārāja bhikkhu indriyesu guttadvāro hoti.
   [123]  Kathañca  mahārāja  bhikkhu  satisampajaññena samannāgato
hoti  idha  mahārāja  bhikkhu  abhikkante  paṭikkante  sampajānakārī
hoti  ālokite  vilokite sampajānakārī hoti sammiñjite pasārite
sampajānakārī  hoti  saṃghāṭipattacīvaradhāraṇe sampajānakārī hoti asite
pīte  khāyite  sāyite  sampajānakārī  hoti  uccārapassāvakamme
sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite nisinne sutte jāgarite bhāsite
tuṇhībhāve  sampajānakārī  hoti  .  evaṃ  kho  mahārāja  bhikkhu
satisampajaññena samannāgato hoti.
   [124]  Kathañca mahārāja bhikkhu santuṭṭho hoti idha mahārāja
bhikkhu  santuṭṭho  hoti  kāyaparihārikena  cīvarena  kucchiparihārikena
Piṇḍapātena  so  yena  yeneva  pakkamati samādāyeva pakkamati .
Seyyathāpi mahārāja pakkhī sakuṇo yena yeneva ḍeti sapattabhāro va
ḍeti  evameva kho mahārāja bhikkhu santuṭṭho hoti kāyaparihārikena
cīvarena  kucchiparihārikena  piṇḍapātena  so  yena yeneva pakkamati
samādāyeva pakkamati. Evaṃ kho mahārāja bhikkhu santuṭṭho hoti.
   [125] So iminā ca ariyena sīlakkhandhena samannāgato iminā
ca  ariyena  indriyasaṃvarena  samannāgato  iminā  ca  ariyena
satisampajaññena  samannāgato  imāya  ca  ariyāya  santuṭṭhiyā
samannāgato  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ
kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ  .  so
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto   nisīdati   pallaṅkaṃ  ābhujitvā
ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā.
   {125.1} So abhijjhaṃ loke pahāya vigatābhijjhena cetasā viharati
abhijjhāya  cittaṃ  parisodheti  byāpādapadosaṃ  pahāya abyāpannacitto
viharati  sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā  cittaṃ  parisodheti
thīnamiddhaṃ  pahāya  vigatathīnamiddho  viharati ālokasaññī sato sampajāno
thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti  uddhaccakukkuccaṃ pahāya anuddhato viharati
ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodheti vicikicchaṃ
pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati  akathaṅkathī kusalesu dhammesu vicikicchāya
cittaṃ parisodheti.
   [126] Seyyathāpi mahārāja puriso iṇaṃ ādāya kammante payojeyya
tassa te kammantā 1- samijjheyyuṃ so yāni ca porāṇāni iṇamūlāni
tāni  ca byantīkareyya siyā cassa 2- uttariṃ avasiṭṭhaṃ dārabharaṇāya
tassa  evamassa  ahaṃ  kho  pubbe  iṇamādāya kammante payojesiṃ
tassa me te kammantā samijjhiṃsu sohaṃ yāni ca porāṇāni iṇamūlāni
tāni ca byantīakāsiṃ atthi ca me uttariṃ avasiṭṭhaṃ dārabharaṇāyāti.
So tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ adhigaccheyya 3- somanassaṃ.
   {126.1} Seyyathāpi mahārāja puriso ābādhiko assa dukkhito
bāḷhagilāno  bhattañcassa  nacchādeyya na cassa kāye balamattā .
So aparena samayena tamhā ābādhā mucceyya bhattañcassa chādeyya
siyā cassa kāye balamattā tassa evamassa ahaṃ kho pubbe ābādhiko
ahosiṃ dukkhito bāḷhagilāno bhattañca me na chādesi na ca me āsi
kāye balamattā somhi etarahi tamhā ābādhā mutto kattañca me
chādeti atthi ca me kāye balamattāti. So tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ
adhigaccheyya somanassaṃ.
   {126.2} Seyyathāpi mahārāja puriso bandhanāgāre bandho assa
so aparena samayena tamhā bandhanā mucceyya sotthinā abbhayena na
cassa kiñci bhogānaṃ vayo tassa evamassa ahaṃ kho pubbe bandhanāgāre
bandho ahosiṃ somhi etarahi tamhā bandhanā mutto sotthinā abbhayena
@Footnote: 1 kammantotipi pāṭho. 2 Sī. siyā tassa. 3 adhigacchepiti pāṭho.
Natthi ca me kiñci bhogānaṃ vayoti . so tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ
adhigaccheyya somanassaṃ.
   {126.3} Seyyathāpi mahārāja puriso dāso assa anattādhīno
parādhīno na yenakāmaṃgamo so aparena samayena tamhā dāsabyā mucceyya
attādhīno aparādhīno bhujisso yenakāmaṃgamo tassa evamassa ahaṃ kho
pubbe  dāso ahosiṃ anattādhīno parādhīno na yenakāmaṃgamo somhi
etarahi  tamhā  dāsabyā  mutto  attādhīno  aparādhīno bhujisso
yenakāmaṃgamoti so tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ adhigaccheyya somanassaṃ.
   {126.4} Seyyathāpi mahārāja puriso sadhano sabhogo kantāraṃ
addhānamaggaṃ  paṭipajjeyya  dubbhikkhaṃ  sappaṭibhayaṃ  so aparena samayena
taṃ kantāraṃ nitthareyya sotthinā gāmantaṃ anupāpuṇeyya khemaṃ appaṭibhayaṃ
tassa evamassa ahaṃ kho pubbe sadhano sabhogo kantāraṃ addhānamaggaṃ
paṭipajjiṃ  dubbhikkhaṃ  sappaṭibhayaṃ  somhi  etarahi taṃ kantāraṃ nitthiṇṇo
sotthinā  gāmantaṃ  anuppatto  khemaṃ  appaṭibhayanti  so tatonidānaṃ
labhetha pāmojjaṃ adhigaccheyya somanassaṃ . evameva kho mahārāja bhikkhu
yathāiṇaṃ  yathārogaṃ  yathābandhanāgāraṃ yathādāsabyaṃ yathākantāraddhānamaggaṃ
evaṃ ime pañca nīvaraṇe appahīne attani samanupassati.
   {126.5}  Seyyathāpi  mahārāja  yathāānaṇyaṃ  yathāārogyaṃ
yathābandhanāmokkhaṃ   yathābhujissaṃ   yathākhemantabhūmiṃ  evameva  kho
mahārāja bhikkhu ime pañca nīvaraṇe pahīne attani samanupassati.
   [127]  Tassime  pañca  nīvaraṇe  pahīne attani samanupassato
pāmojjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti jāyati pītimanassa kāyo passambhati
passaddhakāyo sukhaṃ paṭisaṃvedeti sukhino cittaṃ samādhiyati.
   {127.1} So vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamajjhānaṃ upasampajja viharati . so imameva
kāyaṃ  vivekajena pītisukhena abhisandeti parisandeti paripūreti parippharati
nāssa kiñci sabbāvato kāyassa vivekajena pītisukhena apphuṭaṃ hoti.
Seyyathāpi  mahārāja  dakkho  nhāpako  vā  nhāpakantevāsī vā
kaṃsathāle  nhānīyacuṇṇāni  ākiritvā  udakena  paripphosakaṃ sanneyya
sāyaṃ  nhānīyapiṇḍisnehānugatā snehaparetā 1- santarabāhirā phuṭṭhā
snehena na ca paggharati 2- evameva kho mahārāja bhikkhu imameva
kāyaṃ  vivekajena pītisukhena abhisandeti parisandeti paripūreti parippharati
nāssa kiñci sabbāvato kāyassa vivekajena pītisukhena apphuṭaṃ hoti.
Idaṃpi  kho  mahārāja  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi
sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [128]  Puna  caparaṃ  mahārāja  bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ  dutiyajjhānaṃ  upasampajja  viharati  .  so  imameva  kāyaṃ
samādhijena  pītisukhena  abhisandeti  parisandeti  paripūreti  parippharati
@Footnote: 1 Sī. yāssa nahānīyapiṇḍisinehānusenaparetā. 2 Sī. paggharaṇī.
Nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa  samādhijena  pītisukhena  apphuṭaṃ
hoti.
   {128.1} Seyyathāpi mahārāja udakarahado gambhīro ubbhitodako
tassa  nevassa  puratthimāya  disāya  udakassa  āyamukhaṃ na dakkhiṇāya
disāya  udakassa  āyamukhaṃ  na  pacchimāya  disāya  udakassa āyamukhaṃ
na  uttarāya disāya udakassa āyamukhaṃ devo vā naṃ kālena kālaṃ
sammādhāraṃ  anuppaveccheyya  athakho  tamhā  vā  udakarahadā sītā
vāridhārā  ubbhijjitvā tameva udakarahadaṃ sītena vārinā abhisandeyya
parisandeyya  paripūreyya  paripphareyya  nāssa  kiñci  sabbāvato
udakarahadassa  sītena  vārinā  apphuṭaṃ assa evameva kho mahārāja
bhikkhu  imameva  kāyaṃ  samādhijena  pītisukhena  abhisandeti parisandeti
paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa samādhijena
pītisukhena  apphuṭaṃ hoti . idaṃpi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [129] Puna caparaṃ mahārāja bhikkhu pītiyā ca virāgā upekkhako ca
viharati sato ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ ariyā
ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyajjhānaṃ  upasampajja
viharati . so imameva kāyaṃ nippītikena sukhena abhisandeti parisandeti
paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa nippītikena
sukhena apphuṭaṃ hoti.
   {129.1}  Seyyathāpi  mahārāja  uppaliniyaṃ vā paduminiyaṃ vā
puṇḍarīkiniyaṃ  vā appekaccāni uppalāni vā padumāni vā puṇḍarīkāni
Vā  udake jātāni udake saṃvaḍḍhāni udakānugatāni antonimuggaposīni
tāni  yāva  ca  aggā yāva ca mūlā sītena vārinā abhisannāni
paripūrāni  paripphaṭāni  nāssa  kiñci  sabbāvataṃ  uppalānaṃ  vā
padumānaṃ  vā puṇḍarīkānaṃ vā sītena vārinā apphuṭaṃ assa evameva
kho  mahārāja  bhikkhu  imeva  kāyaṃ  nippītikena sukhena abhisandeti
parisandeti  paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato kāyassa
nippītikena  sukhena  apphuṭaṃ  hoti . idaṃpi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi  sāmaññaphalehi  abhikkantatarañca
paṇītatarañca.
   [130] Puna caparaṃ mahārāja bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa
ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthajjhānaṃ  upasampajja viharati . so imameva
kāyaṃ parisuddhena cetasā pariyodātena pharitvā nisinno hoti nāssa
kiñci  sabbāvato  kāyassa  parisuddhena cetasā pariyodātena apphuṭaṃ
hoti.
   {130.1} Seyyathāpi mahārāja puriso odātena vatthena sasīsaṃ
pārupitvā nisinno assa nāssa kiñci sabbāvato kāyassa odātena
vatthena  apphuṭaṃ  assa evameva kho mahārāja bhikkhu imameva kāyaṃ
parisuddhena  cetasā  pariyodātena  pharitvā  nisinno  hoti nāssa
kiñci  sabbāvato  kāyassa  parisuddhena cetasā pariyodātena apphuṭaṃ
hoti  .  idaṃpi  kho  mahārāja  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  purimehi
Sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [131] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte ñāṇadassanāya
cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti . so evaṃ pajānāti ayaṃ kho me kāyo
rūpī   cātummahābhūtiko   mātāpettikasambhavo   odanakummāsupacayo
aniccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammo  idañca  pana  me  viññāṇaṃ
ettha nissitaṃ ettha paṭibaddhanti.
   {131.1} Seyyathāpi mahārāja maṇiveḷuriyo subho jātimā aṭṭhaṃso
suparikammakato  accho  vippasanno  sabbākārasampanno  tatrassa suttaṃ
āvutaṃ nīlaṃ vā pītaṃ vā lohitaṃ vā odātaṃ vā paṇḍarasuttaṃ 1- vā tamenaṃ
cakkhumā puriso hatthe karitvā paccavekkheyya ayaṃ kho maṇiveḷuriyo subho
jātimā  aṭṭhaṃso  suparikammakato accho vippasanno sabbākārasampanno
tatridaṃ suttaṃ āvutaṃ nīlaṃ vā pītaṃ vā lohitaṃ vā odātaṃ vā paṇḍarasuttaṃ
vāti evameva kho mahārāja bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
ñāṇadassanāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  so  evaṃ pajānāti
ayaṃ  kho  me  kāyo  rūpī  cātummahābhūtiko  mātāpettikasambhavo
odanakummāsupacayo aniccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammo
idañca pana me viññāṇaṃ ettha nissitaṃ ettha paṭibaddhanti. Idaṃpi kho
@Footnote: 1 Sī. paṇḍusuttaṃ.
Mahārāja  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi
abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [132] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  manomayaṃ
abhinimminanāya  cittaṃ  abhinīharati abhininnāmeti . so imamhā kāyā
aññaṃ kāyaṃ abhinimmināti rūpiṃ manomayaṃ sabbaṅgapaccaṅgaṃ ahīnindriyaṃ
   {132.1} seyyathāpi mahārāja puriso muñjamhā isikaṃ pabbāheyya
tassa evamassa ayaṃ muñjo ayaṃ isikā añño muñjo aññā isikā
muñjamhā tveva isikā pabāḷhāti 1- seyyathā vā pana mahārāja
puriso asiṃ kosiyā pabāheyya tassa evamassa ayaṃ asi ayaṃ kosi añño
asi aññā kosi kosiyā tveva asi pabbāḷhāti seyyathā vā pana
mahārāja puriso ahiṃ karaṇḍā uddhareyya tassa evamassa ayaṃ ahi ayaṃ
karaṇḍo  añño ahi añño karaṇḍo karaṇḍā tveva ahi uddharitoti
evameva kho mahārāja bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
manomayaṃ  abhinimminanāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti . so imamhā
kāyā aññaṃ kāyaṃ abhinimmināti rūpiṃ manomayaṃ sabbaṅgapaccaṅgaṃ ahīnindriyaṃ.
Idaṃpi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi
@Footnote: 1 Sī. pavālhāti.
Abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [133] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte iddhividhāya
cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  so  anekavihitaṃ iddhividhaṃ paccanubhoti
ekopi  hutvā bahudhā hoti bahudhāpi hutvā eko hoti āvibhāvaṃ
tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ  asajjamāno  gacchati
seyyathāpi  ākāse  paṭhaviyāpi  ummujjanimmujjaṃ  karoti  seyyathāpi
udake  udakepi  abhijjamāne  gacchati  seyyathāpi paṭhaviyaṃ ākāsepi
pallaṅkena  kamati  seyyathāpi  pakkhīsakuṇo  imepi  candimasuriye
evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parimasati  parimajjati  yāva
brahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti
   {133.1} seyyathāpi mahārāja dakkho kumbhakāro vā kumbhakārantevāsī
vā suparikammakatāya mattikāya yaṃ yadeva bhājanavikatiṃ ākaṅkheyya tantadeva
kareyya abhinipphādeyya seyyathā vā pana mahārāja dakkho dantakāro vā
dantakārantevāsī  vā  suparikammakatasmiṃ  dantasmiṃ yaṃ yadeva dantavikatiṃ
ākaṅkheyya tantadeva kareyya abhinipphādeyya seyyathā vā pana mahārāja
dakkho  suvaṇṇakāro  vā  suvaṇṇakārantevāsī  vā  suparikammakatasmiṃ
suvaṇṇasmiṃ yaṃ yadeva suvaṇṇavikatiṃ ākaṅkheyya tantadeva kareyya abhinipphādeyya
evameva kho mahārāja bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
Iddhividhāya  cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti . so anekavihitaṃ iddhividhaṃ
paccanubhoti ekopi hutvā bahudhā hoti bahudhāpi hutvā eko hoti
āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ asajjamāno
gacchati  seyyathāpi  ākāse  paṭhaviyāpi  ummujjanimmujjaṃ  karoti
seyyathāpi  udake  udakepi  abhijjamāne  gacchati seyyathāpi paṭhaviyaṃ
ākāsepi pallaṅkena kamati seyyathāpi pakkhīsakuṇo imepi candimasuriye
evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parimasati  parimajjati  yāva
brahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti . idaṃpi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi  sāmaññaphalehi  abhikkantatarañca
paṇītatarañca.
   [134] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  dibbāya
sotadhātuyā cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti . so dibbāya sotadhātuyā
visuddhāya atikkantamānusikāya ubho sadde suṇāti dibbe ca mānuse ca
ye dūre santike ca
   {134.1}  seyyathāpi  mahārāja  puriso  addhānamaggapaṭipanno
so  suṇeyya  bherisaddaṃpi  mudiṅgasaddaṃpi  saṃkhasaddaṃpi  paṇavasaddaṃpi
deṇḍimasaddaṃpi  tassa  evamassa  bherisaddo  itipi mudiṅgasaddo itipi
saṃkhasaddo  itipi  paṇavasaddo itipi deṇḍimasaddo itipi evameva kho
mahārāja bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  dibbāya
Sotadhātuyā  cittaṃ  abhinīharati abhininnāmeti so dibbāya sotadhātuyā
visuddhāya  atikkantamānusikāya ubho sadde suṇāti dibbe ca mānuse
ca ye dūre santike ca . idaṃpi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [135]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
cetopariyañāṇāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti . so parasattānaṃ
parapuggalānaṃ  cetasā  ceto  paricca  pajānāti  sarāgaṃ vā cittaṃ
sarāgaṃ  cittanti  pajānāti  vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ cittanti
pajānāti  sadosaṃ  vā  cittaṃ  sadosaṃ  cittanti  pajānāti vītadosaṃ
vā  cittaṃ  vītadosaṃ  cittanti  pajānāti  samohaṃ vā cittaṃ samohaṃ
cittanti  pajānāti  vītamohaṃ  vā  cittaṃ vītamohaṃ cittanti pajānāti
saṃkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṃkhittaṃ  cittanti  pajānāti vikkhittaṃ vā cittaṃ
vikkhittaṃ  cittanti  pajānāti  mahaggataṃ  vā  cittaṃ mahaggataṃ cittanti
pajānāti  amahaggataṃ  vā cittaṃ amahaggataṃ cittanti pajānāti sauttaraṃ
vā  cittaṃ  sauttaraṃ  cittanti pajānāti anuttaraṃ vā cittaṃ anuttaraṃ
cittanti  pajānāti  samāhitaṃ  vā  cittaṃ samāhitaṃ cittanti pajānāti
asamāhitaṃ  vā  cittaṃ asamāhitaṃ cittanti pajānāti vimuttaṃ vā cittaṃ
vimuttaṃ  cittanti  pajānāti  avimuttaṃ  vā  cittaṃ  avimuttaṃ cittanti
pajānāti.
   {135.1}  Seyyathāpi mahārāja itthī vā puriso vā daharo
Vā yuvā maṇḍanakajātiko ādāse vā parisuddhe pariyodāte acche
vā  udakapatte sakaṃ mukhanimittaṃ paccavekkhamāno sakaṇikaṃ vā sakaṇikanti
jāneyya akaṇikaṃ vā akaṇikanti jāneyya evameva kho mahārāja bhikkhu
evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese
mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  cetopariyañāṇāya  cittaṃ
abhinīharati  abhininnāmeti  so parasattānaṃ parapuggalānaṃ cetasā ceto
paricca pajānāti sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajānāti vītarāgaṃ
vā  cittaṃ  vītarāgaṃ  cittanti  pajānāti  sadosaṃ vā cittaṃ sadosaṃ
cittanti  pajānāti  vītadosaṃ  vā  cittaṃ vītadosaṃ cittanti pajānāti
samohaṃ  vā  cittaṃ  samohaṃ  cittanti  pajānāti vītamohaṃ vā cittaṃ
vītamohaṃ  cittanti  pajānāti  saṃkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṃkhittaṃ  cittanti
pajānāti  vikkhittaṃ  vā  cittaṃ  vikkhittaṃ cittanti pajānāti mahaggataṃ
vā  cittaṃ mahaggataṃ cittanti pajānāti amahaggataṃ vā cittaṃ amahaggataṃ
cittanti  pajānāti  sauttaraṃ  vā  cittaṃ sauttaraṃ cittanti pajānāti
anuttaraṃ  vā  cittaṃ  anuttaraṃ cittanti pajānāti samāhitaṃ vā cittaṃ
samāhitaṃ  cittanti  pajānāti  asamāhitaṃ vā cittaṃ asamāhitaṃ cittanti
pajānāti  vimuttaṃ  vā cittaṃ vimuttaṃ cittanti pajānāti avimuttaṃ vā
cittaṃ  avimuttaṃ  cittanti pajānāti . idaṃpi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi  sāmaññaphalehi  abhikkantatarañca
paṇītatarañca.
   [136] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese   mudubhūte   kammaniye   ṭhite   āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  .  so
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekaṃpi  jātiṃ dvepi
jātiyo  tissopi  jātiyo  catassopi jātiyo pañcapi jātiyo dasapi
jātiyo vīsampi jātiyo tiṃsampi jātiyo cattāḷīsaṃpi jātiyo paññāsaṃpi
jātiyo  sataṃpi  jātiyo  sahassaṃpi jātiyo satasahassampi jātiyo 1-
anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkha-
paṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto amutra udapādiṃ tatrāpāsiṃ
evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto  so  tato  cuto  idhūpapannoti  . iti sākāraṃ
sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
   {136.1} Seyyathāpi mahārāja puriso sakamhā gāmā aññaṃ gāmaṃ
gaccheyya  tamhāpi gāmā aññaṃpi gāmaṃ gaccheyya so tamhā gāmā
sakaṃyeva gāmaṃ paccāgaccheyya tassa evamassa ahaṃ kho sakamhā gāmā amuṃ
gāmaṃ agañchiṃ tatrāhaṃ evaṃ aṭṭhāsiṃ evaṃ nisīdiṃ evaṃ abhāsiṃ evaṃ tuṇhī ahosiṃ
tamhāpi gāmā amuṃ gāmaṃ agañchiṃ tatrāpāhaṃ evaṃ aṭṭhāsiṃ 2- evaṃ nisīdiṃ
@Footnote: 1 Sī. jātisatampi jātisahassampi jātisatasahassampi. 2 Sī. āgacchiṃ
@tatrāpāsiṃ evaṃ aṭṭhāsiṃ.
Evaṃ abhāsiṃ evaṃ tuṇhī ahosiṃ somhi tamhā gāmā sakaṃyeva gāmaṃ
paccāgatoti  evameva  kho  mahārāja bhikkhu evaṃ samāhite citte
parisuddhe  pariyodāte  anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte kammaniye
ṭhite  āneñjappatte  pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhinīharati
abhininnāmeti  so anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekaṃpi
jātiṃ  dvepi  jātiyo  tissopi  jātiyo catassopi jātiyo pañcapi
jātiyo  dasapi  jātiyo  vīsaṃpi  jātiyo  tiṃsaṃpi jātiyo cattāḷīsaṃpi
jātiyo paññāsaṃpi jātiyo sataṃpi jātiyo sahassaṃpi jātiyo satasahassaṃpi
jātiyo  anekepi  saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe  anekepi
saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so tato cuto
amutra  udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so tato cuto
idhūpapannoti iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
Idaṃpi  kho  mahārāja  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi
sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [137] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  sattānaṃ
cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  .  so  dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne
Upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage satte pajānāti ime vata bhonto sattā kāyaduccaritena
samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā
ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te
kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā
ime vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena
samannāgatā   manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā
sammādiṭṭhikā   sammādiṭṭhikammasamādānā   te  kāyassa  bhedā
parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannāti iti dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāti.
   {137.1}  Seyyathāpi  mahārāja  majjhe siṅghāṭake pāsādo
tatra  cakkhumā  puriso  ṭhito  passeyya  manusse gehaṃ pavisantepi
nikkhamantepi  rathiyāya  vithiṃ  sañcarantepi majjhe siṅghāṭake nisinnepi
tassa  evamassa  ete  manussā  gehaṃ  pavisanti ete nikkhamanti
ete  rathiyāya  vithiṃ  sañcaranti ete majjhe siṅghāṭake nisinnāti
evameva kho mahārāja bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
sattānaṃ   cutūpapātañāṇāya   cittaṃ   abhinīharati   abhininnāmeti
so  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte
Passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe
sugate  duggate  yathākammūpage  satte pajānāti ime vata bhonto
sattā  kāyaduccaritena  samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā
manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā
micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapannā  ime  vā pana bhonto sattā
kāyasucaritena  samannāgatā  vacīsucaritena  samannāgatā  manosucaritena
samannāgatā ariyānaṃ anupavādakā sammādiṭṭhikā sammādiṭṭhikammasamādānā
te  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannāti iti
dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati
cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate
duggate yathākammūpage satte pajānāti . idaṃpi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi  sāmaññaphalehi  abhikkantatarañca
paṇītatarañca.
   [138] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  .  so  idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ pajānāti ime āsavāti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ āsavasamudayoti
Yathābhūtaṃ   pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti
ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ pajānāti . tassa evaṃ
jānato  evaṃ  passato  kāmāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  bhavāsavāpi
cittaṃ vimuccati avijjāsavāpi cittaṃ vimuccati . vimuttasmiṃ vimuttamiti
ñāṇaṃ  hoti  .  khīṇā  jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti pajānāti.
   {138.1}  Seyyathāpi  mahārāja  pabbatasaṃkhepe  udakarahado
accho vippasanno anāvilo tattha cakkhumā puriso tīre ṭhito passeyya
sippikasambukaṃpi   sakkharakaṭhalaṃpi   macchagumbaṃpi   carantaṃpi   tiṭṭhantaṃpi
tassa  evamassa  ayaṃ  kho  udakarahado accho vippasanno anāvilo
tatthime  sippikasambukāpi  sakkharakaṭhalaṃpi  1-  macchagumbāpi  carantipi
tiṭṭhantipīti  evameva  kho  mahārāja  bhikkhu evaṃ samāhite citte
parisuddhe  pariyodāte  anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte kammaniye
ṭhite  āneñjappatte  āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhinīharati
abhininnāti  so  idaṃ  dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhasamudayoti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ime  āsavāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ pajānāti . tassa evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi
@Footnote: 1 Sī. sakkharakaṭhalāpi.
Cittaṃ  vimuccati  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ
vimuccati  .  vimuttasmiṃ  vimuttamiti ñāṇaṃ hoti . khīṇā jāti vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti . idaṃpi
kho   mahārāja  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi
sāmaññaphalehi  abhikkantatarañca  paṇītatarañca  .  imasmā ca pana 1-
mahārāja  sandiṭṭhikā  sāmaññaphalā  aññaṃ  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ
uttaritaraṃ vā paṇītataraṃ vā natthīti.
   [139]  Evaṃ vutte rājā māgadho ajātasattu vedehiputto
bhagavantaṃ  etadavoca  abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ bhante seyyathāpi
bhante  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa
vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti evameva bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito
esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṃghañca
upāsakaṃ  maṃ  bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgataṃ accayo
maṃ bhante accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yohaṃ bhante 2-
pitaraṃ  dhammikaṃ  dhammarājānaṃ  issariyassa  kāraṇā  jīvitā voropesiṃ
tassa  me  bhante  bhagavā  accayaṃ  accayato  paṭiggaṇhātu āyatiṃ
saṃvarāyāti  .  taggha  tvaṃ  mahārāja  accayo accagamā yathābālaṃ
@Footnote: 1 sīhalapotthake idaṃ nipātadvayaṃ taṃ dissati. 2 Sī. bhanteti
@pāṭho na dissati.
Yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yo 1- tvaṃ pitaraṃ dhammikaṃ dhammarājānaṃ issariyassa
kāraṇā  jīvitā  voropesi  yato  ca  kho tvaṃ mahārāja accayaṃ
accayato  disvā  yathādhammaṃ  paṭikarosi  tante  mayaṃ  paṭiggaṇhāma
vuḍḍhi  hesā mahārāja ariyassa vinaye yo accayaṃ accayato disvā
yathādhammaṃ paṭikaroti āyatiṃ saṃvaraṃ āpajjatīti.
   [140]  Evaṃ vutte rājā māgadho ajātasattu vedehiputto
bhagavantaṃ  etadavoca  handa  cadāni  mayaṃ  bhante gacchāma bahukiccā
mayaṃ  bahukaraṇīyāti  .  yassadāni  tvaṃ  mahārāja kālaṃ maññasīti .
Athakho  rājā  māgadho  ajātasattu  vedehiputto  bhagavato bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  .  athakho bhagavā acirapakkantassa rañño
māgadhassa  ajātasattussa  vedehiputtassa  bhikkhū  āmantesi  khatāyaṃ
bhikkhave  rājā  upahatāyaṃ  bhikkhave  rājā sacāyaṃ bhikkhave rājā
pitaraṃ  dhammikaṃ  dhammarājānaṃ  jīvitā  na  voropessatha imasmiṃyevassa
āsane  vīrajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  uppajjissathāti  .  idamavoca
bhagavā. Attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
         Sāmaññaphalasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Sī. yaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 61-113. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=1199              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=1199              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=91&items=50              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=9&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=91              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=3185              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=3185              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]