ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī

           Kūṭadantasuttaṃ pañcamaṃ
   [199] Evamme sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā magadhesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṃghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  yena khānumattaṃ
nāma magadhānaṃ brāhmaṇagāmo tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā khānumatte
viharati ambalaṭṭhikāyaṃ . tena kho pana samayena kūṭadanto brāhmaṇo
khānumattaṃ  ajjhāvasati  sattussadaṃ  satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ
raññā māgadhena seniyena bimbisārena dinnaṃ rājadāyaṃ brahmadeyyaṃ.
   [200]  Tena  kho  pana  samayena  kūṭadantassa  brāhmaṇassa
mahāyañño  upakkhaṭo  hoti  .  satta  ca  usabhasatāni  satta ca
vacchatarasatāni  satta  ca  vacchatarisatāni  satta  ca  ajasatāni satta
ca  urabbhasatāni  thūnūpanītāni  honti  yaññatthāya  .  assosuṃ kho
khānumattakā  brāhmaṇagahapatikā  samaṇo  khalu bho gotamo sakyaputto
sakyakulā  pabbajito  magadhesu  cārikañcaramāno  mahatā  bhikkhusaṃghena
saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  khānumattaṃ  anuppatto  khānumatte
viharati ambalaṭṭhikāyaṃ
   {200.1} taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃkalyāṇo kittisaddo
abbhuggato
   {200.2}  itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇa-
sampanno  sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā
devamanussānaṃ   buddho  bhagavāti  so  imaṃ  lokaṃ  sadevakaṃ
Samārakaṃ   sabrahmakaṃ   sassamaṇabrāhmaṇiṃ   pajaṃ   sadevamanussaṃ
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti so dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāseti sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ
hotīti  .  athakho  khānumattakā  brāhmaṇagahapatikā  khānumattā
nikkhamitvā saṃghāsaṃghīgaṇībhūtā yena ambalaṭṭhikā tenupasaṅkamanti.
   [201] Tena kho pana samayena kūṭadanto brāhmaṇo uparipāsāde
divāseyyaṃ  upagato hoti . addasā kho so kūṭadanto brāhmaṇo
khānumatte  brāhmaṇagahapatike  khānumattā  nikkhamitvā  saṃghāsaṃghīgaṇībhūte
yena  ambalaṭṭhikā  tenupasaṅkamante  disvā  khattaṃ  āmantesi
kinnu  kho  bho  khatte  khānumattakā  brāhmaṇagahapatikā khānumattā
nikkhamitvā saṃghāsaṃghīgaṇībhūtā yena ambalaṭṭhikā tenupasaṅkamantīti.
   {201.1} Atthi kho bho samaṇo gotamo sakyaputto sakyakulā pabbajito
magadhesu  cārikañcaramāno  mahatā  bhikkhusaṃghena  saddhiṃ  pañcamattehi
bhikkhusatehi khānumattaṃ anuppatto khānumatte viharati ambalaṭṭhikāyaṃ
   {201.2} taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃkalyāṇo kittisaddo abbhuggato
itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato
lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti
   {201.3} tamete bhavantaṃ bho gotamaṃ dassanāya upasaṅkamantīti.
Athakho  kūṭadantassa  brāhmaṇassa  etadahosi  sutaṃ  kho  pana metaṃ
Samaṇo  gotamo  tividhaṃ  yaññasampadaṃ  soḷasaparikkhāraṃ  jānātīti  na
kho  panāhaṃ  jānāmi  tividhaṃ  yaññasampadaṃ  soḷasaparikkhāraṃ  icchāmi
cāhaṃ  mahāyaññaṃ  yajituṃ  yannūnāhaṃ  samaṇaṃ  gotamaṃ  upasaṅkamitvā
tividhaṃ yaññasampadaṃ soḷasaparikkhāraṃ puccheyyanti.
   {201.4} Athakho kūṭadanto brāhmaṇo khattaṃ āmantesi tenahi
bho  khatte  yena  khānumattakā  brāhmaṇagahapatikā  tenupasaṅkama
upasaṅkamitvā  khānumattake  brāhmaṇagahapatike  evaṃ vadehi kūṭadanto
bho brāhmaṇo evamāha āgamentu kira bhavanto kūṭadantopi brāhmaṇo
samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamissatīti . evaṃ bhoti kho so khattā
kūṭadantassa brāhmaṇassa paṭissutvā yena khānumattakā brāhmaṇagahapatikā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  khānumattake  brāhmaṇagahapatike etadavoca
kūṭadanto bho brāhmaṇo evamāha āgamentu kira bhavanto kūṭadantopi
brāhmaṇo samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamissatīti.
   [202] Tena kho pana samayena anekāni brāhmaṇasatāni khānumatte
paṭivasanti  kūṭadantassa  brāhmaṇassa  mahāyaññaṃ  anubhavissāmāti .
Assosuṃ  kho te brāhmaṇā kūṭadanto kira brāhmaṇo samaṇaṃ gotamaṃ
dassanāya  upasaṅkamissatīti  .  athakho  te  brāhmaṇā  yena
kūṭadanto   brāhmaṇo   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  kūṭadantaṃ
brāhmaṇaṃ etadavocuṃ saccaṃ kira bhavaṃ kūṭadanto samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya
upasaṅkamissatīti  .  evaṃ  kho  me bho hoti ahaṃpi samaṇaṃ gotamaṃ
Dassanāya upasaṅkamissāmīti.
   {202.1} Mā bhavaṃ kūṭadanto samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkama na
arahati  bhavaṃ  kūṭadanto samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ sace bhavaṃ
kūṭadanto  samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamissati bhoto kūṭadantassa
yaso  hāyissati  samaṇassa  gotamassa yaso abhivaḍḍhissati yampi bhoto
kūṭadantassa  yaso  hāyissati  samaṇassa  gotamassa  yaso abhivaḍḍhissati
iminā  caṅgena  na  arahati  bhavaṃ kūṭadanto samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya
upasaṅkamituṃ  samaṇo  tveva gotamo arahati bhavantaṃ kūṭadantaṃ dassanāya
upasaṅkamituṃ
   {202.2} bhavaṃ hi kūṭadanto ubhato sujāto mātito ca pitito ca
saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho
jātivādena yaṃpi bhavaṃ kūṭadanto ubhato sujāto mātito ca pitito ca
saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho
jātivādena  iminā  caṅgena na arahati bhavaṃ kūṭadanto samaṇaṃ gotamaṃ
dassanāya  upasaṅkamituṃ  samaṇo tveva gotamo arahati bhavantaṃ kūṭadantaṃ
dassanāya upasaṅkamituṃ
   {202.3}  bhavaṃ  hi  kūṭadanto  aḍḍho  mahaddhano mahābhogo
pahūtavittūpakaraṇo  pahūtajātarūparajato  bhavañhi  kūṭadanto  ajjhāyako
mantadharo  tiṇṇaṃ  vedānaṃ  pāragū  sanighaṇḍuketubhānaṃ sākkharappabhedānaṃ
itihāsapañcamānaṃ   padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu
anavayo  bhavañhi  kūṭadanto  abhirūpo  dassanīyo  pāsādiko paramāya
vaṇṇapokkharatāya  samannāgato  brahmavaṇṇi brahmavacchasi akkhuddāvakāso
Dassanāya   bhavañhi   kūṭadanto   sīlavā  vuḍḍhasīlī  vuḍḍhasīlena
samannāgato  bhavañhi  kūṭadanto  kalyāṇavāco  kalyāṇavākkaraṇo
poriyā  vācāya  samannāgato  vissaṭṭhāya  anelagalāya  atthassa
viññāpaniyā   bhavañhi  kūṭadanto  bahūnaṃ  ācariyapācariyo  tīṇi
māṇavakasatāni  mante vācesi bahū kho pana nānādisā nānājanapadā
māṇavakā  āgacchanti  bhoto  kūṭadantassa santike mantatthikā mante
adhiyitukāmā  bhavañhi  kūṭadanto  jiṇṇo  vuḍḍho  mahallako addhagato
vayoanuppatto  samaṇo  gotamo  taruṇo  ceva  taruṇapabbajito  ca
bhavañhi  kūṭadanto  rañño  māgadhassa  seniyassa bimbisārassa sakkato
garukato  mānito  pūjito  apacito  bhavañhi  kūṭadanto  brāhmaṇassa
pokkharasātissa sakkato garukato mānito pūjito apacito
   {202.4}  bhavañhi  kūṭadanto  khānumattaṃ  ajjhāvasati sattussadaṃ
satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ  raññā  māgadhena  seniyena
bimbisārena  dinnaṃ  rājadāyaṃ  brahmadeyyaṃ  yampi  bhavaṃ  kūṭadanto
khānumattaṃ  ajjhāvasati  sattussadaṃ  satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ
raññā  māgadhena  seniyena bimbisārena dinnaṃ rājadāyaṃ brahmadeyyaṃ
iminā  caṅgena  na  arahati  bhavaṃ kūṭadanto samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya
upasaṅkamituṃ  samaṇo  tveva gotamo arahati bhavantaṃ kūṭadantaṃ dassanāya
upasaṅkamitunti.
   [203]  Evaṃ  vutte  kūṭadanto  brāhmaṇo te brāhmaṇe
etadavoca  tenahi  bho  mamapi  suṇātha  yathā mayameva arahāma taṃ
Bhavantaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  na  tveva arahati so bhavaṃ
gotamo amhākaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ
   {203.1} samaṇo khalu bho gotamo ubhato sujāto mātito ca
pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto
anupakkuṭṭho  jātivādena  yampi bho samaṇo gotamo ubhato sujāto
mātito  ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva sattamā pitāmahayugā
akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena  iminā caṅgena na arahati so
bhavaṃ  gotamo  amhākaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ athakho mayameva arahāma
taṃ bhavantaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ samaṇo khalu bho gotamo mahantaṃ
ñātisaṃghaṃ ohāya pabbajito
   {203.2} samaṇo khalu bho gotamo pahūtaṃ hiraññasuvaṇṇaṃ ohāya
pabbajito bhūmigatañca vehāsaṭṭhañca samaṇo khalu bho gotamo daharo va
samāno  susū  kāḷakeso  bhadrena  yobbanena samannāgato paṭhamena
vayasā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  samaṇo  khalu bho gotamo
akāmakānaṃ  mātāpitūnaṃ  assumukhānaṃ  rudantānaṃ kesamassuṃ ohāretvā
kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito
   {203.3} samaṇo khalu bho gotamo abhirūpo dassanīyo pāsādiko
paramāya  vaṇṇapokkharatāya  samannāgato  brahmavaṇṇi  brahmavacchasi
akkhuddāvakāso  dassanāya  samaṇo  khalu  bho  gotamo  sīlavā
ariyasīlī  kusalasīlī  kusalasīlena  samannāgato samaṇo khalu bho gotamo
kalyāṇavāco  kalyāṇavākkaraṇo  poriyā  vācāya  samannāgato
Vissaṭṭhāya  anelagalāya  atthassa  viññāpaniyā  samaṇo  khalu  bho
gotamo bahūnaṃ ācariyapācariyo samaṇo khalu bho gotamo khīṇakāmarāgo
vigatacāpallo
   {203.4}  samaṇo  khalu  bho  gotamo  kammavādī  kiriyavādī
apāpapurekkhāro  brahmamaññāya  pajāya  samaṇo  khalu  bho gotamo
uccākulā  pabbajito  abhinnakhattiyakulā  samaṇo  khalu  bho  gotamo
aḍḍhakulā  pabbajito  mahaddhanā  mahābhogā  samaṇaṃ  khalu bho gotamaṃ
tiroraṭṭhā  tirojanapadā  saṃpucchituṃ  āgacchanti samaṇaṃ khalu bho gotamaṃ
anekāni  devatāsahassāni  pāṇehi  saraṇaṅgatāni  samaṇaṃ  khalu  bho
gotamaṃ evaṃkalyāṇo kittisaddo abbhuggato
   {203.5} itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho
bhagavāti
   {203.6}  samaṇo  khalu  bho gotamo dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi
samannāgato samaṇo khalu bho gotamo ehisāgatavādī sakhilo sammodako
abbhākuṭiko  uttānamukho  pubbabhāsī samaṇo khalu bho gotamo catunnaṃ
parisānaṃ sakkato garukato mānito pūjito apacito samaṇaṃ khalu bho gotamaṃ
bahū devā ca manussā ca abhippasannā samaṇo khalu bho gotamo yasmiṃ
gāme vā nigame vā paṭivasati na tasmiṃ gāme vā nigame vā amanussā
manusse  viheṭhenti  samaṇo  khalu  bho  gotamo  saṃghīgaṇīgaṇācariyo
puthutitthakarānaṃ  aggamakkhāyati  yathā  kho  pana  bho  etesaṃ
samaṇabrāhmaṇānaṃ  yathā  vā  tathā  vā  yaso  samudāgacchati
Na  hevaṃ  samaṇassa  gotamassa  yaso  samudāgato athakho anuttarāya
vijjācaraṇasampadāya  samaṇassa  gotamassa  yaso  samudāgato  samaṇaṃ
khalu  bho  gotamaṃ  rājā  māgadho  seniyo  bimbisāro  saputto
sabhariyo  sapariso  sāmacco  pāṇehi  saraṇaṅgato  samaṇaṃ  khalu bho
gotamaṃ  rājā  pasenadikosalo  saputto  sabhariyo sapariso sāmacco
pāṇehi  saraṇaṅgato  samaṇaṃ  khalu bho gotamaṃ brāhmaṇo pokkharasāti
saputto sabhariyo sapariso sāmacco pāṇehi saraṇaṅgato
   {203.7} samaṇo khalu bho gotamo rañño māgadhassa seniyassa
bimbisārassa  sakkato  garukato  mānito pūjito apacito samaṇo khalu
bho gotamo rañño pasenadikosalassa sakkato garukato mānito pūjito
apacito  samaṇo  khalu  bho  gotamo  brāhmaṇassa  pokkharasātissa
sakkato  garukato  mānito pūjito apacito samaṇo khalu bho gotamo
khānumattaṃ  anuppatto  khānumatte  viharati  ambalaṭṭhikāyaṃ  ye  kho
pana keci samaṇā vā brāhmaṇā vā amhākaṃ gāmakkhettaṃ āgacchanti
atithino te honti atithī kho pana amhehi sakkātabbā garukātabbā
mānetabbā  pūjetabbā  apacetabbā  ayaṃ  kho  samaṇo  gotamo
khānumattaṃ  anuppatto  khānumatte viharati ambalaṭṭhikāyaṃ atithi amhākaṃ
samaṇo  gotamo  atithi  kho  panamhehi  sakkātabbo  garukātabbo
mānetabbo  pūjetabbo  apacetabbo iminā caṅgena na arahati so
bhavaṃ  samaṇo  gotamo  amhākaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ athakho mayameva
Arahāma  taṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  ettake kho
ahaṃ  bhoto  gotamassa  vaṇṇe  pariyāpuṇāmi no ca kho so bhavaṃ
gotamo ettakavaṇṇo aparimāṇavaṇṇo hi so bhavaṃ gotamoti.
   [204]  Evaṃ  vutte  te  brāhmaṇā  kūṭadantaṃ  brāhmaṇaṃ
etadavocuṃ  yathā  kho  bhavaṃ  kūṭadanto  samaṇassa  gotamassa  vaṇṇaṃ
bhāsati  ito  cepi  so  bhavaṃ gotamo yojanasate viharati alameva
saddhena  kulaputtena dassanāya upasaṅkamituṃ api puṭosenāti . tenahi
bho sabbe va mayaṃ samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamissāmāti.
   {204.1}  Athakho  kūṭadanto brāhmaṇo mahatā brāhmaṇagaṇena
saddhiṃ yena ambalaṭṭhikā yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavatā
saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ nisinnā kho pana khānumattakā brāhmaṇagahapatikā
appekacce  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce
bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu appekacce nāmagottaṃ sāvetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu
appekacce  tuṇhībhūtā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinno kho
kūṭadanto  brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  sutaṃ  metaṃ bho gotama
samaṇo  gotamo  tividhaṃ  yaññasampadaṃ  soḷasaparikkhāraṃ  jānātīti  na
kho  panāhaṃ  jānāmi  tividhaṃ  yaññasampadaṃ  soḷasaparikkhāraṃ  icchāmahaṃ
Mahāyaññaṃ  yajituṃ  sādhu  me  bhavaṃ  gotamo  tividhaṃ  yaññasampadaṃ
soḷasaparikkhāraṃ desetūti.
   [205] Tenahi brāhmaṇa suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti.
Evaṃ  bhoti kho kūṭadanto brāhmaṇo bhagavato paccassosi . bhagavā
etadavoca  bhūtapubbaṃ brāhmaṇa rājā mahāvijito nāma ahosi aḍḍho
mahaddhano  mahābhogo  pahūtajātarūparajato pahūtavittūpakaraṇo pahūtadhanadhañño
paripuṇṇakosakoṭṭhāgāro  .  athakho  brāhmaṇa  rañño  mahāvijitassa
rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso parivitakko udapādi adhigatā
kho me vipulā mānusakā bhogā mahantaṃ paṭhavimaṇḍalaṃ abhivijiya ajjhāvasāmi
yannūnāhaṃ mahāyaññaṃ yajeyyaṃ yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
Athakho brāhmaṇa rājā mahāvijito purohitaṃ brāhmaṇaṃ āmantāpetvā
etadavoca idha mayhaṃ brāhmaṇa rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso
parivitakko udapādi adhigatā kho me vipulā mānusakā bhogā mahantaṃ
paṭhavimaṇḍalaṃ  abhivijiya  ajjhāvasāmi  yannūnāhaṃ  mahāyaññaṃ  yajeyyaṃ yaṃ
mama  assa  dīgharattaṃ  hitāya sukhāyāti icchāmahaṃ brāhmaṇa mahāyaññaṃ
yajituṃ anusāsatu maṃ bhavaṃ yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   [206]  Evaṃ  vutte brāhmaṇa purohito brāhmaṇo rājānaṃ
mahāvijitaṃ  etadavoca  bhoto  kho  rañño  janapado  sakaṇṭako
sauppīḷo  gāmaghātāpi  dissanti  nigamaghātāpi  dissanti  nagaraghātāpi
Dissanti  panthaduhanāpi  dissanti  .  bhavaṃ  kho  pana  rājā evaṃ
sakaṇṭake  janapade  sauppīḷe valiṃ uddhareyya akiccakārī assa tena
bhavaṃ  rājā  .  siyā  kho pana bhoto rañño evamassa ahametaṃ
dussukhilaṃ vadhena vā bandhena vā jāniyā vā garahāya vā pabbājanāya
vā  samūhanissāmīti  .  na  kho panetassa dussukhilassa evaṃ sammā
samugghāto  hoti  .  ye te hatāvasesakā bhavissanti te pacchā
rañño  janapade  viheṭhessanti  . apica kho idaṃ saṃvidhānaṃ āgamma
evametassa  dussukhilassa  sammā  samugghāto  hoti  . tenahi bhavaṃ
rājā  siyā  kho  pana  ye  bhoto  rañño  janapade ussahanti
kasigorakkhe  tesaṃ  bhavaṃ  rājā  vījabhattaṃ  anuppadetu  ye bhoto
rañño  janapade  ussahanti  vāṇijjāya  tesaṃ  bhavaṃ  rājā pābhataṃ
anuppadetu  ye  bhoto rañño janapade ussahanti rājaporisā tesaṃ
bhavaṃ rājā bhattavettanaṃ kappetu te va manussā sakammapasutā rañño
janapadaṃ  na  viheṭhessanti  .  mahā  ca  rañño kāsiko bhavissati
khemaṭṭhitā  janapadā akaṇṭakā anuppīḷā manussā ca mudā modamānā
ure  putte  naccentā  apārutagharā maññe viharissantīti . evaṃ
bhoti  kho  brāhmaṇa  rājā  mahāvijito  purohitassa  brāhmaṇassa
paṭissutvā  ye  pana  rañño  janapade  ussahiṃsu kasigorakkhe tesaṃ
rājā  mahāvijito  bījabhattaṃ anuppadāsi ye rañño janapade ussahiṃsu
vāṇijjāya  tesaṃ  rājā  mahāvijito pābhataṃ anuppadāsi ye rañño
Janapade  ussahiṃsu  rājaporisā  tesaṃ rājā mahāvijito bhattavettanaṃ
kappesi te va manussā sakammapasutā rañño janapadaṃ na viheṭhesuṃ .
Mahā  ca  rañño  rāsiko  ahosi  khemaṭṭhitā  janapadā akaṇṭakā
anuppīḷā  manussā  mudā  modamānā  ure  putte  naccentā
apārutagharā maññe vihariṃsu.
   [207]  Athakho brāhmaṇa rājā mahāvijito purohitaṃ brāhmaṇaṃ
āmantāpetvā  etadavoca  samūhato  kho  me bho so dussukhilo
bhoto  saṃvidhānaṃ  āgamma mahā ca me rāsiko khemaṭṭhitā janapadā
akaṇṭakā anuppīḷā manussā mudā modamānā ure putte naccentā
apārutagharā  maññe  viharanti  icchāmahaṃ  brāhmaṇa  mahāyaññaṃ yajituṃ
anusāsatu maṃ bhavaṃ yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   {207.1} Tenahi bhavaṃ ye bhoto rañño janapade khattiyā anuyantā
negamā ceva jānapadā ca te bhavaṃ rājā āmantayataṃ. Icchāmahaṃ bho
mahāyaññaṃ  yajituṃ  anujānantu  me  bhavanto  yaṃ mama assa dīgharattaṃ
hitāya  sukhāyāti . ye bhoto rañño janapade amaccā pārisajjā
negamā  ceva  jānapadā  ca  .pe.  brāhmaṇamahāsālā  negamā
ceva jānapadā ca .pe. gahapatikā necayikā negamā ceva jānapadā
ca  te  bhavaṃ  rājā āmantayataṃ . icchāmahaṃ bho mahāyaññaṃ yajituṃ
anujānantu  me bhavanto yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti .
Evaṃ  bhoti kho brāhmaṇa rājā mahāvijito purohitassa brāhmaṇassa
Paṭissutvā  ye  rañño  janapade  khattiyā anuyantā negamā ceva
jānapadā  ca  te  rājā  mahāvijito  āmantesi  icchāmahaṃ bho
mahāyaññaṃ  yajituṃ  anujānantu  me  bhavanto  yaṃ mama assa dīgharattaṃ
hitāya sukhāyāti . yajataṃ bhavaṃ rājā yaññaṃ yaññakālo mahārājāti.
Ye rañño janapade amaccā pārisajjā negamā ceva jānapadā ca .pe.
Brāhmaṇamahāsālā  negamā  ceva  jānapadā  ca  .pe. gahapatikā
necayikā negamā ceva jānapadā ca te rājā mahāvijito āmantesi
icchāmahaṃ bho mahāyaññaṃ yajituṃ anujānantu me bhavanto yaṃ mama assa
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāyāti  .  yajataṃ bhavaṃ rājā yaññaṃ yaññakālo
mahārājāti  .  iti  ime cattāro anumatipakkhā tasseva yaññassa
parikkhārā bhavanti.
   [208]  Rājā mahāvijito aṭṭhahi aṅgehi samannāgato ubhato
sujāto mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko yāva sattamā pitāmahayugā
akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena  abhirūpo  dassanīyo  .pe.
Akkhuddāvakāso   dassanāya   aḍḍho   mahaddhano   mahābhogo
pahūtajātarūparajato      pahūtavittūpakaraṇo      pahūtadhanadhañño
paripuṇṇakosakoṭṭhāgāro    balavā    caturaṅginiyā    senāya
samannāgato   assavāya   ovādapaṭikārāya   tapati   maññe
paccatthike  yasasā  saddho  dāyako  dānapatiko  anāvaṭadvāro
samaṇabrāhmaṇakapaṇaddhikavaṇibbakayācakānaṃ opānabhūto
puññāni  karoti  bahussuto  tassa  tassa  sutajātassa  tassa
Tasseva  kho  pana  bhāsitassa  atthaṃ jānāti ayaṃ imassa bhāsitassa
attho  ayaṃ  imassa  bhāsitassa  atthoti  paṇḍito viyatto medhāvī
paṭibalo  atītānāgatapaccuppanne atthe cintetuṃ . rājā mahāvijito
imehi  aṭṭhahi  aṅgehi  samannāgato  .  iti imānipi aṭṭhaṅgāni
tasseva yaññassa parikkhārā bhavanti.
   [209]  Purohito  brāhmaṇo  catūhaṅgehi samannāgato ubhato
sujāto mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko yāva sattamā pitāmahayugā
akkhitto anupakkuṭṭho jātivādena ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedānaṃ
pāragū   sanighaṇḍuketubhānaṃ   sākkharappabhedānaṃ   itihāsapañcamānaṃ
padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayo  sīlavā
vuḍḍhasīlī  vuḍḍhasīlena  samannāgato  paṇḍito  byatto medhāvī paṭhamo
vā  dutiyo  vā  pūjampaggaṇhantānaṃ . purohito brāhmaṇo imehi
catūhi aṅgehi samannāgato . iti imānipi cattāri aṅgāni tasseva
yaññassa parikkhārā bhavanti.
   [210]  Athakho  brāhmaṇa  purohito  brāhmaṇo  rañño
mahāvijitassa  pubbe  va  yaññā  tisso  vidhā desesi siyā kho
pana  bhoto  rañño mahāyaññaṃ yajamānassa 1- kocideva vippaṭisāro
mahā  vata  me  bhogakkhandho  vigacchissatīti  so  bhotā  raññā
vippaṭisāro  na  karaṇīyo  .  siyā  kho  pana  bhoto  rañño
@Footnote: 1 Sī. yiṭṭhukāmassa.
Mahāyaññaṃ  yajamānassa  kocideva  vippaṭisāro  mahā  vata  me
bhogakkhandho  vigacchatīti  so  bhotā  raññā  vippaṭisāro  na
karaṇīyo  .  siyā  kho  pana  bhoto rañño mahāyaññaṃ yajamānassa
kocideva  vippaṭisāro  mahā  vata  me  bhogakkhandho vigatoti so
bhotā  raññā  vippaṭisāro  na  karaṇīyo  . ime 1- brāhmaṇa
purohito  brāhmaṇo  rañño  mahāvijitassa  pubbe  va  yaññā
tisso vidhā desesi.
   [211]  Athakho  brāhmaṇa  purohito  brāhmaṇo  rañño
mahāvijitassa  pubbe  va  yaññā  dasahākārehi  paṭiggāhakesu
vippaṭisāraṃ paṭivinesi . āgamissanti kho bhoto yaññaṃ pāṇātipātinopi
pāṇātipātāpi  paṭiviratā  .  ye  tattha  pāṇātipātino tesaṃyeva
ye  tattha  pāṇātipātino  tesaṃyeva tena ye tattha pāṇātipātā
paṭiviratā  te ārabbha yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva
bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [212]  Āgamissanti  kho  bhoto  yaññaṃ  adinnādāyinopi
adinnādānāpi  paṭiviratā  ye  tattha adinnādāyino tesaṃyeva tena
ye tattha adinnādānā paṭiviratā te ārabbha yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ
modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [213]  Āgamissanti kho bhoto yaññaṃ kāmesu micchācārinopi
@Footnote: 1 imā khotipi pāṭhena bhavitabbaṃ.
Kāmesu  micchācārāpi  paṭiviratā  ye  tattha kāmesu micchācārino
tesaṃyeva  tena  ye  tattha  kāmesu  micchācārā  paṭiviratā te
ārabbha  yajataṃ  bhavaṃ  sajjataṃ bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ
pasādetu.
   [214] Āgamissanti kho bhoto yaññaṃ musāvādinopi musāvādā
paṭiviratāpi ye tattha musāvādino tesaṃyeva tena ye tattha musāvādā
paṭiviratā  te ārabbha yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva
bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [215]  Āgamissanti  kho bhoto yaññaṃ pisuṇavācinopi pisuṇāya
vācāya paṭiviratāpi ye tattha pisuṇavācino tesaṃyeva tena ye tattha
pisuṇāya  vācāya  paṭiviratā  te  ārabbha  yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ
modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [216]  Āgamissanti  kho bhoto yaññaṃ pharusavācinopi pharusāya
vācāya paṭiviratāpi ye tattha pharusavācino tesaṃyeva tena ye tattha
pharusavācāya  paṭiviratā  te  ārabbha yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ modataṃ
bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [217]  Āgamissanti  kho  bhoto  yaññaṃ  samphappalāpinopi
samphappalāpā  paṭiviratāpi  ye  tattha samphappalāpino tesaṃyeva tena
ye  tattha  samphappalāpā  paṭiviratā te ārabbha yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ
bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [218]  Āgamissanti  kho  bhoto  yaññaṃ  abhijjhālunopi
anabhijjhālunopi  ye  tattha  abhijjhāluno  tesaṃyeva tena ye tattha
anabhijjhāluno  te  ārabbha  yajataṃ  bhavaṃ  sajjataṃ  bhavaṃ modataṃ bhavaṃ
cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [219]  Āgamissanti  kho  bhoto  yaññaṃ  byāpannacittāpi
abyāpannacittāpi  ye  tattha  byāpannacittāpi  tesaṃyeva tena ye
tattha  abyāpannacittā  te  ārabbha yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ modataṃ
bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [220]  Āgamissanti  kho  bhoto  yaññaṃ  micchādiṭṭhikāpi
sammādiṭṭhikāpi  ye  tattha  micchādiṭṭhikā tesaṃyeva tena ye tattha
sammādiṭṭhikā  te  ārabbha  yajataṃ  bhavaṃ  sajjataṃ  bhavaṃ modataṃ bhavaṃ
cittameva  bhavaṃ antaraṃ pasādetūti . imehi kho brāhmaṇa purohito
brāhmaṇo  rañño  mahāvijitassa  pubbe  va  yaññā  dasahākārehi
paṭiggāhakesu vippaṭisāraṃ paṭivinesi.
   [221]  Athakho  brāhmaṇa  purohito  brāhmaṇo  rañño
mahāvijitassa  mahāyaññaṃ  yajamānassa  soḷasahi  ākārehi  cittaṃ
sandassesi  samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi siyā kho pana bhoto
rañño  mahāyaññaṃ yajamānassa kocideva vattā rājā kho mahāvijito
mahāyaññaṃ  yajati  no  ca  khvassa  āmantitā  khattiyā  anuyantā
negamā ceva jānapadā ca atha ca pana bhavaṃ rājā evarūpaṃ mahāyaññaṃ
Yajatīti  .  evaṃpi  kho  bhoto  rañño vattā dhammato natthi .
Bhoto  kho  pana  rañño  āmantitā  khattiyā  anuyantā negamā
ceva jānapadā ca imināpetaṃ bhavaṃ rājā jānātu yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ
bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [222]  Siyā  kho  pana bhoto rañño mahāyaññaṃ yajamānassa
kocideva  vattā  rājā  kho  mahāvijito mahāyaññaṃ yajati no ca
khvassa  āmantitā  amaccā  pārisajjā negamā ceva jānapadā ca
.pe. brāhmaṇamahāsālā negamā ceva jānapadā ca. Gahapatinecayikā
negamā  ceva  jānapadā  ca  atha  ca  pana bhavaṃ rājā evarūpaṃ
mahāyaññaṃ  yajatīti  .  evaṃpi  kho  bhoto rañño vattā dhammato
natthi  . bhoto kho pana rañño āmantitā gahapatinecayikā negamā
ceva  jānapadā  ca  . imināpetaṃ bhavaṃ rājā jānātu yajataṃ bhavaṃ
sajjataṃ bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [223]  Siyā  kho  pana bhoto rañño mahāyaññaṃ yajamānassa
kocideva  vattā  rājā  kho  mahāvijito mahāyaññaṃ yajati no ca
kho  ubhato  sujāto  mātito  ca  pitito ca saṃsuddhagahaṇiko yāva
sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena  atha ca
pana  bhavaṃ  rājā evarūpaṃ mahāyaññaṃ yajatīti . evampi kho bhoto
rañño  vattā  dhammato  natthi  .  bhavaṃ  kho pana rājā ubhato
sujāto  mātito  ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā
Pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena . imināpetaṃ bhavaṃ
rājā  jānātu  yajataṃ  bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ
antaraṃ pasādetu.
   [224]  Siyā  kho  pana bhoto rañño mahāyaññaṃ yajamānassa
kocideva vattā rājā kho mahāvijito mahāyaññaṃ yajati no ca kho
abhirūpo  dassanīyo  pāsādiko  paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgato
brahmavaṇṇi  brahmavacchasi  akkhuddāvakāso  dassanāya  .pe. no ca
kho  aḍḍho  mahaddhano  mahābhogo pahūtajātarūparajato pahūtavittūpakaraṇo
pahūtadhanadhañño  paripuṇṇakosakoṭṭhāgāro  .pe.  no  ca kho balavā
caturaṅginiyā  senāya  samannāgato  assavāya ovādapaṭikārāya tapati
maññe paccatthike yasasā no ca kho saddho dāyako dānapati anāvaṭadvāro
samaṇabrāhmaṇakapaṇaddhikavaṇibbakayācakānaṃ    opānabhūto    puññāni
karoti no ca kho bahussuto tassa tassa sutajātassa no ca kho tassa tasseva
kho  pana bhāsitassa atthaṃ jānāti ayaṃ imassa bhāsitassa attho ayaṃ
imassa bhāsitassa atthoti no ca kho paṇḍito viyatto medhāvī paṭibalo
atītānāgatapaccuppanne  atthe  cintetuṃ  atha  ca  pana bhavaṃ rājā
evarūpaṃ mahāyaññaṃ yajatīti . evaṃpi kho bhoto rañño vattā dhammato
natthi  .  bhavaṃ kho pana rājā paṇḍito viyatto medhāvī paṭibalo
atītānāgatapaccuppanne  atthe  cintetuṃ  imināpetaṃ  bhavaṃ  rājā
Jānātu  yajataṃ  bhavaṃ  sajjataṃ  bhavaṃ  modataṃ  bhavaṃ  cittameva  bhavaṃ
antaraṃ pasādetu.
   [225]  Siyā  kho  pana bhoto rañño mahāyaññaṃ yajamānassa
kocideva  vattā  rājā  kho  mahāvijito mahāyaññaṃ yajati no ca
khvassa  purohito  brāhmaṇo  ubhato  sujāto  mātito ca pitito
ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā pitāmahayugā akkhitto anupakkuṭṭho
jātivādena  atha  ca pana bhavaṃ rājā evarūpaṃ mahāyaññaṃ yajatīti .
Evaṃpi  kho  bhoto  rañño  vattā dhammato natthi . bhoto kho
pana  rañño  purohito  brāhmaṇo  ubhato  sujāto  mātito  ca
pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto
anupakkuṭṭho  jātivādena  imināpetaṃ bhavaṃ rājā jānātu yajataṃ bhavaṃ
sajjataṃ bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [226]  Siyā  kho  pana bhoto rañño mahāyaññaṃ yajamānassa
kocideva  vattā  rājā  kho  mahāvijito mahāyaññaṃ yajati no ca
khvassa  purohito  brāhmaṇo  ajjhāyako  mantadharo  tiṇṇaṃ vedānaṃ
pāragū  sanighaṇḍuketubhānaṃ  sākkharappabhedānaṃ  itihāsapañcamānaṃ  padako
veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayo  no  ca  khvassa
purohito  brāhmaṇo  sīlavā  vuḍḍhasīlī  vuḍḍhasīlena  samannāgato
no  ca  khvassa  purohito  brāhmaṇo  paṇḍito  viyatto medhāvī
paṭhamo  vā  dutiyo  vā  pūjaṃ  paggaṇhantānaṃ  atha  ca pana bhavaṃ
Rājā  evarūpaṃ  mahāyaññaṃ  yajatīti . evaṃpi bhoto rañño vattā
dhammato  natthi  .  bhoto  kho  pana rañño purohito brāhmaṇo
paṇḍito  viyatto medhāvī paṭhamo vā dutiyo vā pūjaṃ paggaṇhantānaṃ
imināpetaṃ  bhavaṃ  rājā jānātu yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ modataṃ bhavaṃ
cittameva  bhavaṃ antaraṃ pasādetūti . imehi kho brāhmaṇa purohito
brāhmaṇo  rañño  mahāvijitassa  mahāyaññaṃ  yajamānassa  soḷasahi
ākārehi cittaṃ sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
   [227]  Tasmiṃ kho pana brāhmaṇa yaññe neva gāvo haññiṃsu
na  ajeḷakā  haññiṃsu  na  kukkuṭasūkarā  haññiṃsu  na vividhā pāṇā
saṃghātaṃ  āpajjiṃsu na rukkhā chindiṃsu 1- yūpatthāya na dabbā lāyiṃsu
parihiṃsatthāya . yepissa ahesuṃ dāsāti vā pessāti vā kammakarāti
vā  tepi  na  daṇḍatajjitā na bhayatajjitā na assumukhā rodamānā
parikammāni  akaṃsu  . athakho ye icchiṃsu te akaṃsu ye na icchiṃsu
na te  akaṃsu . yaṃ icchiṃsu taṃ akaṃsu yaṃ na icchiṃsu na taṃ akaṃsu.
Sappitelanavanītadadhimadhuphāṇitena ceva so yañño niṭṭhānamagamāsi.
   [228]  Athakho  brāhmaṇa  khattiyā  anuyantā negamā ceva
jānapadā  ca . amaccā pārisajjā negamā ceva jānapadā ca .
Brāhmaṇamahāsālā  negamā  ceva  jānapadā  ca . gahapatinecayikā
@Footnote: 1 chijjiṃsūti vā pāṭho.
Negamā  ceva  jānapadā  ca  pahūtaṃ  sāpateyyaṃ  ādāya rājānaṃ
mahāvijitaṃ  upasaṅkamitvā  evamāhaṃsu idaṃ te deva pahūtaṃ sāpateyyaṃ
devaṃyeva  uddissa  ābhataṃ  taṃ  devo  paṭiggaṇhātūti . alaṃ bho
mamāpi  idaṃ  pahūtaṃ  sāpateyyaṃ  dhammikena  balinā  abhisaṃkhataṃ  tañca
vo  hotu  ito  ca  bhiyyo  harathāti . te raññā paṭikkhittā
ekamantaṃ  apakkamma  evaṃ samacintesuṃ na kho etaṃ amhākaṃ paṭirūpaṃ
yaṃ  mayaṃ imāni sāpateyyāni punadeva sakāni gharāni paṭiggaṇheyyāma
rājā  kho  mahāvijito  mahāyaññaṃ  yajati  handassa mayaṃ anuyāgino
homāti.
   [229]  Athakho  brāhmaṇa  puratthimena  yaññavātassa  khattiyā
anuyantā negamā ceva jānapadā ca dānāni paṭṭhapesuṃ . dakkhiṇena
yaññavātassa  amaccā pārisajjā negamā ceva jānapadā ca dānāni
paṭṭhapesuṃ  .  pacchimena  yaññavātassa  brāhmaṇamahāsālā  negamā
ceva  jānapadā  ca  dānāni  paṭṭhapesuṃ  . uttarena yaññavātassa
gahapatinecayikā  negamā  ceva  jānapadā  ca dānāni paṭṭhapesuṃ .
Tesupi  kho  brāhmaṇa  yaññesu  neva gāvo haññiṃsu na ajeḷakā
haññiṃsu  na  kukkuṭasūkarā  haññiṃsu  na  vividhā  pāṇā  saṃghātaṃ
āpajjiṃsu na rukkhā chindiṃsu yūpatthāya na dabbā lāyiṃsu parihiṃsatthāya.
Ye  nesaṃ  ahesuṃ  dāsāti  vā  pessāti  vā  kammakarāti
vā  tepi  na  daṇḍatajjitā na bhayatajjitā na assumukhā rodamānā
Parikammāni  akaṃsu  . athakho ye icchiṃsu te akaṃsu ye na icchiṃsu
na te akaṃsu . yaṃ icchiṃsu taṃ akaṃsu yaṃ na icchiṃsu taṃ na akaṃsu.
Sappitelanavanītadadhimadhuphāṇitena  ceva  so  yañño  niṭṭhānamagamāsi .
Iti  cattāro  ca  anumatipakkhā  rājā mahāvijito aṭṭhahi aṅgehi
samannāgato  purohito  brāhmaṇo  catūhaṅgehi  samannāgato  tisso
vidhā ayaṃ vuccati brāhmaṇa tividhā yaññasampadā soḷasaparikkhārāti.
   [230]  Evaṃ  vutte te brāhmaṇā unnādino uccāsaddā
mahāsaddā  ahesuṃ  aho  yañño  aho yaññasampadāti . kūṭadanto
pana  brāhmaṇo  tuṇhībhūto  va  nisinno  hoti  .  athakho  te
brāhmaṇā  kūṭadantaṃ  brāhmaṇaṃ etadovacuṃ kasmā pana bhavaṃ kūṭadanto
samaṇassa  gotamassa  subhāsitaṃ  subhāsitato  nābbhanumodatīti  .  nāhaṃ
bho  samaṇassa  gotamassa  subhāsitaṃ  subhāsitato  na  abbhanumodāmi
muddhāpi  tassa  nippateyya  1-  yo  samaṇassa  gotamassa subhāsitaṃ
subhāsitato  na  abbhānumodeyya  apica me bho evaṃ hoti samaṇo
gotamo  evamāha evaṃ me sutanti vā evaṃ arahati bhavitunti vā
apica  samaṇo  gotamo  evaṃ  tadā  āsi itthaṃ tadā āsitveva
bhāsati  tassa  mayhaṃ  bho evaṃ hoti addhā samaṇo gotamo tena
samayena  rājā  hoti mahāvijito yaññasāmī purohito tassa yaññassa
yājetāti  abhijānāti  pana  bhavaṃ  gotamo  evarūpaṃ yaññaṃ yajitvā
@Footnote: 1 Sī. vipateyya.
Vā  yājetvā  vā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
uppajjitāti  .  abhijānāmāhaṃ  brāhmaṇa  evarūpaṃ  yaññaṃ  yajitvā
ca  yājetvā  ca  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjitāti  ahaṃ  tena  samayena  brāhmaṇa  purohito  brāhmaṇo
ahosiṃ tassa yaññassa yājetāti.
   [231]  Atthi pana bho gotama añño yañño imāya tividhāya
yaññasampadāya  soḷasaparikkhārāya  appatthataro  ca  appasamārambhataro
ca  mahapphalataro  ca  mahānisaṃsataro cāti . atthi brāhmaṇa añño
yañño  imāya  tividhāya  yaññasampadāya soḷasaparikkhārāya appatthataro
ca appasamārambhataro ca mahapphalataro ca mahānisaṃsataro cāti.
   {231.1} Katamo pana bho gotama so yañño imāya tividhāya
yaññasampadāya  soḷasaparikkhārāya  appatthataro  ca  appasamārambhataro
ca mahapphalataro ca mahānisaṃsataro cāti . yāni kho tāni brāhmaṇa
niccadānāni  anukūlayaññāni  sīlavante  pabbajite  uddissa  dīyanti
ayaṃ  kho  pana  brāhmaṇa  yañño  imāya  tividhāya  yaññasampadāya
soḷasaparikkhārāya  appatthataro  ca  appasamārambhataro ca mahapphalataro
ca mahānisaṃsataro cāti . ko nu kho bho gotama hetu ko paccayo
yenataṃ  1-  niccadānaṃ  anukūlayaññaṃ  imāya  tividhāya  yaññasampadāya
soḷasaparikkhārāya  appatthatarañca  appasamārambhatarañca  mahapphalatarañca
@Footnote: 1 yenetanti vā pāṭho.
Mahānisaṃsatarañcāti  .  na  kho brāhmaṇa evarūpaṃ yaññaṃ upasaṅkamanti
arahanto  vā  arahattamaggaṃ  vā  samāpannā  taṃ  kissa  hetu
dissanti  hettha  brāhmaṇa  daṇḍappahārāpi  galaggahāpi  tasmā
evarūpaṃ  yaññaṃ  na  upasaṅkamanti  arahanto  vā  arahattamaggaṃ vā
samāpannā  yāni kho pana tāni brāhmaṇa niccadānāni anukūlayaññāni
sīlavante  pabbajite  uddissa  dīyanti  evarūpaṃ  kho pana brāhmaṇa
yaññaṃ  upasaṅkamanti  arahanto  vā  arahattamaggaṃ  vā  samāpannā
taṃ  kissa  hetu  na  hettha  brāhmaṇa  dissanti  daṇḍappahārāpi
galaggahāpi  tasmā  evarūpaṃ  yaññaṃ  upasaṅkamanti  arahanto  vā
arahattamaggaṃ  vā  samāpannā ayaṃ kho brāhmaṇa hetu ayaṃ paccayo
yenataṃ  niccadānaṃ  anukūlayaññaṃ  imāya  tividhāya  yaññasampadāya
soḷasaparikkhārāya      appatthatarañca     appasamārambhatarañca
mahapphalatarañca mahānisaṃsatarañcāti.
   [232]  Atthi  pana  bho  gotama  añño yañño imāya ca
tividhāya  yaññasampadāya  soḷasaparikkhārāya  iminā  ca  niccadānena
anukūlayaññena  appatthataro  ca  appasamārambhataro  ca  mahapphalataro
ca  mahānisaṃsataro  cāti  .  atthi  kho  brāhmaṇa añño yañño
imāya  ca  tividhāya  yaññasampadāya  .pe.  katamo  pana so bho
gotama  añño  yañño  imāya  ca  tividhāya  yaññasampadāya .pe.
Yo  kho  brāhmaṇa  cātuddisaṃ  saṃghaṃ uddissa vihāraṃ karoti ayañca
Kho  brāhmaṇa  yañño  imāya  ca  tividhāya  yaññasampadāya
soḷasaparikkhārāya   iminā   ca   niccadānena   anukūlayaññena
appatthataro  ca  appasamārambhataro  ca mahapphalataro ca mahānisaṃsataro
cāti.
   [233]  Atthi  pana  bho  gotama  añño yañño imāya ca
tividhāya  .pe.  mahānisaṃsataro  cāti  .  atthi  kho  brāhmaṇa
añño  yañño  .pe.  katamo  pana  so  bho  gotama  añño
yañño  .pe.  yo  kho  brāhmaṇa  pasannacitto  buddhaṃ  saraṇaṃ
gacchati  dhammaṃ  saraṇaṃ  gacchati  saṃghaṃ saraṇaṃ gacchati ayaṃ kho brāhmaṇa
yañño  imāya  ca  tividhāya  yaññasampadāya soḷasaparikkhārāya iminā
ca  niccadānena  anukūlayaññena  iminā ca vihāradānena appatthataro
ca appasamārambhataro ca mahapphalataro ca mahānisaṃsataro cāti.
   [234]  Atthi  pana  bho  gotama  añño yañño imāya ca
tividhāya  yaññasampadāya  soḷasaparikkhārāya  iminā  ca  niccadānena
anukūlayaññena  .pe.  appatthataro  ca  appasamārambhataro  ca
mahapphalataro  ca  mahānisaṃsataro cāti . atthi kho brāhmaṇa añño
yañño imāya ca tividhāya .pe. katamo pana so bho gotama añño
yañño  imāya  ca  tividhāya .pe. yo kho brāhmaṇa pasannacitto
sikkhāpadāni   samādiyati   pāṇātipātā  veramaṇī  adinnādānā
veramaṇī  kāmesu  micchācārā  veramaṇī  musāvādā  veramaṇī
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā   veramaṇī   ayaṃ   kho   brāhmaṇa
Yañño  imāya  ca  tividhāya  yaññasampadāya  soḷasaparikkhārāya
iminā  ca  niccadānena  anukūlayaññena  .pe.  appatthataro  ca
appasamārambhataro ca mahapphalataro ca mahānisaṃsataro cāti.
   [235]  Atthi  pana  bho  gotama  añño yañño imāya ca
tividhāya  yaññasampadāya  soḷasaparikkhārāya  iminā  ca  niccadānena
anukūlayaññena  .pe.  atthi  kho  brāhmaṇa  añño yañño imāya
ca  tividhāya  yaññasampadāya  soḷasaparikkhārāya iminā ca niccadānena
anukūlayaññena  iminā ca vihāradānena imehi ca saraṇagamanehi imehi
ca  sikkhāpadehi  appatthataro  ca  appasamārambhataro ca mahapphalataro
ca mahānisaṃsataro cāti.
   {235.1}  Katamo pana so bho gotama añño yañño imāya
ca  tividhāya  yaññasampadāya  .pe. appatthataro ca appasamārambhataro
ca  mahapphalataro  ca mahānisaṃsataro cāti . idha brāhmaṇa tathāgato
loke  uppajjati  arahaṃ  sammāsambuddho  .pe. (yathā sāmaññaphale
evaṃ sabbaṃ vitthāretabbaṃ) .pe. evaṃ kho brāhmaṇa bhikkhu sīlasampanno
hoti . paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . ayaṃ kho brāhmaṇa yañño
purimehi  yaññehi  appatthataro  ca appasamārambhataro ca mahapphalataro
ca mahānisaṃsataro ca . dutiyaṃ jhānaṃ . tatiyaṃ jhānaṃ . catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  ayaṃpi  kho  brāhmaṇa  yañño  purimehi
yaññehi  appatthataro  ca  appasamārambhataro  ca  mahapphalataro  ca
Mahānisaṃsataro  ca  .  ñāṇadassanāya  cittaṃ  abhinīharati abhininnāmeti
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāti  .  ayaṃ  kho  brāhmaṇa  yañño  purimehi  yaññehi
appatthataro  ca  appasamārambhataro  ca mahapphalataro ca mahānisaṃsataro
ca  imāya  ca  brāhmaṇa  yaññasampadāya  aññā  yaññasampadā
uttaritarā vā paṇītatarā vā natthīti.
   [236]  Evaṃ vutte kūṭadanto brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā vivareyya mūḷhassa vā
maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evameva bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo
pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṃghañca
upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgataṃ
esāhaṃ bho gotama satta ca usabhasatāni satta ca vacchatarasatāni satta
ca vacchatarisatāni satta ca ajasatāni satta ca urabbhasatāni muñcāmi 1-
jīvitaṃ demi haritāni ceva tiṇāni khādantu sītāni ca pānīyāni pivantu
sīto nesaṃ vāto upavāyatūti.
   [237]  Athakho  bhagavā  kūṭadantassa  brāhmaṇassa  anupubbīkathaṃ
kathesi  seyyathīdaṃ  dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ
@Footnote: 1 Sī. muñcāpemi.
Saṅkilesaṃ  nikkhame  1- ānisaṃsaṃ pakāsesi . yadā bhagavā aññāsi
kūṭadantaṃ  brāhmaṇaṃ  kallacittaṃ  muducittaṃ  vinīvaraṇacittaṃ  udaggacittaṃ
pasannacittaṃ  atha  yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā dhammadesanā taṃ pakāsesi
dukkhaṃ  samudayaṃ  nirodhaṃ  maggaṃ  .  seyyathāpi  nāma  suddhaṃ  vatthaṃ
apagatakāḷakaṃ  sammadeva  rajanaṃ  paṭiggaṇheyya  evameva  kūṭadantassa
brāhmaṇassa  tasmiṃyeva  āsane  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi
yaṃ  kiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  . athakho kūṭadanto
brāhmaṇo  diṭṭhadhammo  pattadhammo  viditadhammo  pariyogāḷhadhammo
tiṇṇavicikiccho  vigatakathaṃkatho vesārajjappatto aparappaccayo satthusāsane
bhavantaṃ  etadavoca  adhivāsetu  me  bhavaṃ gotamo svātanāya bhattaṃ
saddhiṃ  bhikkhusaṃghenāti  .  adhivāsesi  bhagavā tuṇhībhāvena . athakho
kūṭadanto  brāhmaṇo  bhagavato  adhivāsanaṃ  viditvā  uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [238]  Athakho kūṭadanto brāhmaṇo tassā rattiyā accayena
sake  yaññavāte  paṇītaṃ  khādanīyabhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  bhagavato
kālaṃ  ārocāpesi  kālo  bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti . athakho
bhagavā   pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya   saddhiṃ
bhikkhusaṃghena  yena  kūṭadantassa  brāhmaṇassa  yaññavāto  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho  kūṭadanto
@Footnote: 1 nekkhammetipi pāṭhena bhavitabbaṃ.
Brāhmaṇo  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṃghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena
sahatthā  santappesi  sampavāresi  .  athakho  kūṭadanto brāhmaṇo
bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ  aññataraṃ  nīcaṃ  āsanaṃ  gahetvā
ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinnaṃ kho kūṭadantaṃ brāhmaṇaṃ bhagavā
dhammiyā kathāya sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā
uṭṭhāyāsanā pakkāmīti.
         Kūṭadantasuttaṃ pañcamaṃ niṭṭhitaṃ.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 162-191. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=3227              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=3227              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=199&items=40              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=9&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=199              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=6929              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=6929              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]