ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī

           Kutadantasuttam pancamam
   [199] Evamme sutam. Ekam samayam bhagava magadhesu carikancaramano
mahata  bhikkhusamghena  saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi  yena khanumattam
nama magadhanam brahmanagamo tadavasari . tatra sudam bhagava khanumatte
viharati ambalatthikayam . tena kho pana samayena kutadanto brahmano
khanumattam  ajjhavasati  sattussadam  satinakatthodakam  sadhannam  rajabhoggam
ranna magadhena seniyena bimbisarena dinnam rajadayam brahmadeyyam.
   [200]  Tena  kho  pana  samayena  kutadantassa  brahmanassa
mahayanno  upakkhato  hoti  .  satta  ca  usabhasatani  satta ca
vacchatarasatani  satta  ca  vacchatarisatani  satta  ca  ajasatani satta
ca  urabbhasatani  thunupanitani  honti  yannatthaya  .  assosum kho
khanumattaka  brahmanagahapatika  samano  khalu bho gotamo sakyaputto
sakyakula  pabbajito  magadhesu  carikancaramano  mahata  bhikkhusamghena
saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi  khanumattam  anuppatto  khanumatte
viharati ambalatthikayam
   {200.1} tam kho pana bhavantam gotamam evamkalyano kittisaddo
abbhuggato
   {200.2}  itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacarana-
sampanno  sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi  sattha
devamanussanam   buddho  bhagavati  so  imam  lokam  sadevakam
Samarakam   sabrahmakam   sassamanabrahmanim   pajam   sadevamanussam
sayam  abhinna  sacchikatva  pavedeti so dhammam deseti adikalyanam
majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam  kevalaparipunnam
parisuddham brahmacariyam pakaseti sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam
hotiti  .  athakho  khanumattaka  brahmanagahapatika  khanumatta
nikkhamitva samghasamghiganibhuta yena ambalatthika tenupasankamanti.
   [201] Tena kho pana samayena kutadanto brahmano uparipasade
divaseyyam  upagato hoti . addasa kho so kutadanto brahmano
khanumatte  brahmanagahapatike  khanumatta  nikkhamitva  samghasamghiganibhute
yena  ambalatthika  tenupasankamante  disva  khattam  amantesi
kinnu  kho  bho  khatte  khanumattaka  brahmanagahapatika khanumatta
nikkhamitva samghasamghiganibhuta yena ambalatthika tenupasankamantiti.
   {201.1} Atthi kho bho samano gotamo sakyaputto sakyakula pabbajito
magadhesu  carikancaramano  mahata  bhikkhusamghena  saddhim  pancamattehi
bhikkhusatehi khanumattam anuppatto khanumatte viharati ambalatthikayam
   {201.2} tam kho pana bhavantam gotamam evamkalyano kittisaddo abbhuggato
itipi  so  bhagava  araham  sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato
lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagavati
   {201.3} tamete bhavantam bho gotamam dassanaya upasankamantiti.
Athakho  kutadantassa  brahmanassa  etadahosi  sutam  kho  pana metam
Samano  gotamo  tividham  yannasampadam  solasaparikkharam  janatiti  na
kho  panaham  janami  tividham  yannasampadam  solasaparikkharam  icchami
caham  mahayannam  yajitum  yannunaham  samanam  gotamam  upasankamitva
tividham yannasampadam solasaparikkharam puccheyyanti.
   {201.4} Athakho kutadanto brahmano khattam amantesi tenahi
bho  khatte  yena  khanumattaka  brahmanagahapatika  tenupasankama
upasankamitva  khanumattake  brahmanagahapatike  evam vadehi kutadanto
bho brahmano evamaha agamentu kira bhavanto kutadantopi brahmano
samanam gotamam dassanaya upasankamissatiti . evam bhoti kho so khatta
kutadantassa brahmanassa patissutva yena khanumattaka brahmanagahapatika
tenupasankami  upasankamitva  khanumattake  brahmanagahapatike etadavoca
kutadanto bho brahmano evamaha agamentu kira bhavanto kutadantopi
brahmano samanam gotamam dassanaya upasankamissatiti.
   [202] Tena kho pana samayena anekani brahmanasatani khanumatte
pativasanti  kutadantassa  brahmanassa  mahayannam  anubhavissamati .
Assosum  kho te brahmana kutadanto kira brahmano samanam gotamam
dassanaya  upasankamissatiti  .  athakho  te  brahmana  yena
kutadanto   brahmano   tenupasankamimsu   upasankamitva  kutadantam
brahmanam etadavocum saccam kira bhavam kutadanto samanam gotamam dassanaya
upasankamissatiti  .  evam  kho  me bho hoti ahampi samanam gotamam
Dassanaya upasankamissamiti.
   {202.1} Ma bhavam kutadanto samanam gotamam dassanaya upasankama na
arahati  bhavam  kutadanto samanam gotamam dassanaya upasankamitum sace bhavam
kutadanto  samanam  gotamam  dassanaya  upasankamissati bhoto kutadantassa
yaso  hayissati  samanassa  gotamassa yaso abhivaddhissati yampi bhoto
kutadantassa  yaso  hayissati  samanassa  gotamassa  yaso abhivaddhissati
imina  cangena  na  arahati  bhavam kutadanto samanam gotamam dassanaya
upasankamitum  samano  tveva gotamo arahati bhavantam kutadantam dassanaya
upasankamitum
   {202.2} bhavam hi kutadanto ubhato sujato matito ca pitito ca
samsuddhagahaniko  yava  sattama  pitamahayuga  akkhitto  anupakkuttho
jativadena yampi bhavam kutadanto ubhato sujato matito ca pitito ca
samsuddhagahaniko  yava  sattama  pitamahayuga  akkhitto  anupakkuttho
jativadena  imina  cangena na arahati bhavam kutadanto samanam gotamam
dassanaya  upasankamitum  samano tveva gotamo arahati bhavantam kutadantam
dassanaya upasankamitum
   {202.3}  bhavam  hi  kutadanto  addho  mahaddhano mahabhogo
pahutavittupakarano  pahutajataruparajato  bhavanhi  kutadanto  ajjhayako
mantadharo  tinnam  vedanam  paragu  sanighanduketubhanam sakkharappabhedanam
itihasapancamanam   padako  veyyakarano  lokayatamahapurisalakkhanesu
anavayo  bhavanhi  kutadanto  abhirupo  dassaniyo  pasadiko paramaya
vannapokkharataya  samannagato  brahmavanni brahmavacchasi akkhuddavakaso
Dassanaya   bhavanhi   kutadanto   silava  vuddhasili  vuddhasilena
samannagato  bhavanhi  kutadanto  kalyanavaco  kalyanavakkarano
poriya  vacaya  samannagato  vissatthaya  anelagalaya  atthassa
vinnapaniya   bhavanhi  kutadanto  bahunam  acariyapacariyo  tini
manavakasatani  mante vacesi bahu kho pana nanadisa nanajanapada
manavaka  agacchanti  bhoto  kutadantassa santike mantatthika mante
adhiyitukama  bhavanhi  kutadanto  jinno  vuddho  mahallako addhagato
vayoanuppatto  samano  gotamo  taruno  ceva  tarunapabbajito  ca
bhavanhi  kutadanto  ranno  magadhassa  seniyassa bimbisarassa sakkato
garukato  manito  pujito  apacito  bhavanhi  kutadanto  brahmanassa
pokkharasatissa sakkato garukato manito pujito apacito
   {202.4}  bhavanhi  kutadanto  khanumattam  ajjhavasati sattussadam
satinakatthodakam  sadhannam  rajabhoggam  ranna  magadhena  seniyena
bimbisarena  dinnam  rajadayam  brahmadeyyam  yampi  bhavam  kutadanto
khanumattam  ajjhavasati  sattussadam  satinakatthodakam  sadhannam  rajabhoggam
ranna  magadhena  seniyena bimbisarena dinnam rajadayam brahmadeyyam
imina  cangena  na  arahati  bhavam kutadanto samanam gotamam dassanaya
upasankamitum  samano  tveva gotamo arahati bhavantam kutadantam dassanaya
upasankamitunti.
   [203]  Evam  vutte  kutadanto  brahmano te brahmane
etadavoca  tenahi  bho  mamapi  sunatha  yatha mayameva arahama tam
Bhavantam  gotamam  dassanaya  upasankamitum  na  tveva arahati so bhavam
gotamo amhakam dassanaya upasankamitum
   {203.1} samano khalu bho gotamo ubhato sujato matito ca
pitito  ca  samsuddhagahaniko  yava  sattama  pitamahayuga  akkhitto
anupakkuttho  jativadena  yampi bho samano gotamo ubhato sujato
matito  ca  pitito  ca  samsuddhagahaniko  yava sattama pitamahayuga
akkhitto  anupakkuttho  jativadena  imina cangena na arahati so
bhavam  gotamo  amhakam dassanaya upasankamitum athakho mayameva arahama
tam bhavantam gotamam dassanaya upasankamitum samano khalu bho gotamo mahantam
natisamgham ohaya pabbajito
   {203.2} samano khalu bho gotamo pahutam hirannasuvannam ohaya
pabbajito bhumigatanca vehasatthanca samano khalu bho gotamo daharo va
samano  susu  kalakeso  bhadrena  yobbanena samannagato pathamena
vayasa  agarasma  anagariyam  pabbajito  samano  khalu bho gotamo
akamakanam  matapitunam  assumukhanam  rudantanam kesamassum oharetva
kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajito
   {203.3} samano khalu bho gotamo abhirupo dassaniyo pasadiko
paramaya  vannapokkharataya  samannagato  brahmavanni  brahmavacchasi
akkhuddavakaso  dassanaya  samano  khalu  bho  gotamo  silava
ariyasili  kusalasili  kusalasilena  samannagato samano khalu bho gotamo
kalyanavaco  kalyanavakkarano  poriya  vacaya  samannagato
Vissatthaya  anelagalaya  atthassa  vinnapaniya  samano  khalu  bho
gotamo bahunam acariyapacariyo samano khalu bho gotamo khinakamarago
vigatacapallo
   {203.4}  samano  khalu  bho  gotamo  kammavadi  kiriyavadi
apapapurekkharo  brahmamannaya  pajaya  samano  khalu  bho gotamo
uccakula  pabbajito  abhinnakhattiyakula  samano  khalu  bho  gotamo
addhakula  pabbajito  mahaddhana  mahabhoga  samanam  khalu bho gotamam
tirorattha  tirojanapada  sampucchitum  agacchanti samanam khalu bho gotamam
anekani  devatasahassani  panehi  saranangatani  samanam  khalu  bho
gotamam evamkalyano kittisaddo abbhuggato
   {203.5} itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno
sugato  lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho
bhagavati
   {203.6}  samano  khalu  bho gotamo dvattimsamahapurisalakkhanehi
samannagato samano khalu bho gotamo ehisagatavadi sakhilo sammodako
abbhakutiko  uttanamukho  pubbabhasi samano khalu bho gotamo catunnam
parisanam sakkato garukato manito pujito apacito samanam khalu bho gotamam
bahu deva ca manussa ca abhippasanna samano khalu bho gotamo yasmim
game va nigame va pativasati na tasmim game va nigame va amanussa
manusse  vihethenti  samano  khalu  bho  gotamo  samghiganiganacariyo
puthutitthakaranam  aggamakkhayati  yatha  kho  pana  bho  etesam
samanabrahmananam  yatha  va  tatha  va  yaso  samudagacchati
Na  hevam  samanassa  gotamassa  yaso  samudagato athakho anuttaraya
vijjacaranasampadaya  samanassa  gotamassa  yaso  samudagato  samanam
khalu  bho  gotamam  raja  magadho  seniyo  bimbisaro  saputto
sabhariyo  sapariso  samacco  panehi  saranangato  samanam  khalu bho
gotamam  raja  pasenadikosalo  saputto  sabhariyo sapariso samacco
panehi  saranangato  samanam  khalu bho gotamam brahmano pokkharasati
saputto sabhariyo sapariso samacco panehi saranangato
   {203.7} samano khalu bho gotamo ranno magadhassa seniyassa
bimbisarassa  sakkato  garukato  manito pujito apacito samano khalu
bho gotamo ranno pasenadikosalassa sakkato garukato manito pujito
apacito  samano  khalu  bho  gotamo  brahmanassa  pokkharasatissa
sakkato  garukato  manito pujito apacito samano khalu bho gotamo
khanumattam  anuppatto  khanumatte  viharati  ambalatthikayam  ye  kho
pana keci samana va brahmana va amhakam gamakkhettam agacchanti
atithino te honti atithi kho pana amhehi sakkatabba garukatabba
manetabba  pujetabba  apacetabba  ayam  kho  samano  gotamo
khanumattam  anuppatto  khanumatte viharati ambalatthikayam atithi amhakam
samano  gotamo  atithi  kho  panamhehi  sakkatabbo  garukatabbo
manetabbo  pujetabbo  apacetabbo imina cangena na arahati so
bhavam  samano  gotamo  amhakam dassanaya upasankamitum athakho mayameva
Arahama  tam  bhavantam  gotamam  dassanaya  upasankamitum  ettake kho
aham  bhoto  gotamassa  vanne  pariyapunami no ca kho so bhavam
gotamo ettakavanno aparimanavanno hi so bhavam gotamoti.
   [204]  Evam  vutte  te  brahmana  kutadantam  brahmanam
etadavocum  yatha  kho  bhavam  kutadanto  samanassa  gotamassa  vannam
bhasati  ito  cepi  so  bhavam gotamo yojanasate viharati alameva
saddhena  kulaputtena dassanaya upasankamitum api putosenati . tenahi
bho sabbe va mayam samanam gotamam dassanaya upasankamissamati.
   {204.1}  Athakho  kutadanto brahmano mahata brahmanaganena
saddhim yena ambalatthika yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavata
saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam
nisidi  .  ekamantam nisinna kho pana khanumattaka brahmanagahapatika
appekacce  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  appekacce
bhagavata  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam  katham  saraniyam vitisaretva
ekamantam  nisidimsu  appekacce  yena  bhagava  tenanjalimpanametva
ekamantam  nisidimsu appekacce namagottam savetva ekamantam nisidimsu
appekacce  tunhibhuta  ekamantam  nisidimsu . ekamantam nisinno kho
kutadanto  brahmano  bhagavantam  etadavoca  sutam  metam bho gotama
samano  gotamo  tividham  yannasampadam  solasaparikkharam  janatiti  na
kho  panaham  janami  tividham  yannasampadam  solasaparikkharam  icchamaham
Mahayannam  yajitum  sadhu  me  bhavam  gotamo  tividham  yannasampadam
solasaparikkharam desetuti.
   [205] Tenahi brahmana sunahi sadhukam manasikarohi bhasissamiti.
Evam  bhoti kho kutadanto brahmano bhagavato paccassosi . bhagava
etadavoca  bhutapubbam brahmana raja mahavijito nama ahosi addho
mahaddhano  mahabhogo  pahutajataruparajato pahutavittupakarano pahutadhanadhanno
paripunnakosakotthagaro  .  athakho  brahmana  ranno  mahavijitassa
rahogatassa  patisallinassa  evam  cetaso parivitakko udapadi adhigata
kho me vipula manusaka bhoga mahantam pathavimandalam abhivijiya ajjhavasami
yannunaham mahayannam yajeyyam yam mama assa digharattam hitaya sukhayati.
Athakho brahmana raja mahavijito purohitam brahmanam amantapetva
etadavoca idha mayham brahmana rahogatassa patisallinassa evam cetaso
parivitakko udapadi adhigata kho me vipula manusaka bhoga mahantam
pathavimandalam  abhivijiya  ajjhavasami  yannunaham  mahayannam  yajeyyam yam
mama  assa  digharattam  hitaya sukhayati icchamaham brahmana mahayannam
yajitum anusasatu mam bhavam yam mama assa digharattam hitaya sukhayati.
   [206]  Evam  vutte brahmana purohito brahmano rajanam
mahavijitam  etadavoca  bhoto  kho  ranno  janapado  sakantako
sauppilo  gamaghatapi  dissanti  nigamaghatapi  dissanti  nagaraghatapi
Dissanti  panthaduhanapi  dissanti  .  bhavam  kho  pana  raja evam
sakantake  janapade  sauppile valim uddhareyya akiccakari assa tena
bhavam  raja  .  siya  kho pana bhoto ranno evamassa ahametam
dussukhilam vadhena va bandhena va janiya va garahaya va pabbajanaya
va  samuhanissamiti  .  na  kho panetassa dussukhilassa evam samma
samugghato  hoti  .  ye te hatavasesaka bhavissanti te paccha
ranno  janapade  vihethessanti  . apica kho idam samvidhanam agamma
evametassa  dussukhilassa  samma  samugghato  hoti  . tenahi bhavam
raja  siya  kho  pana  ye  bhoto  ranno  janapade ussahanti
kasigorakkhe  tesam  bhavam  raja  vijabhattam  anuppadetu  ye bhoto
ranno  janapade  ussahanti  vanijjaya  tesam  bhavam  raja pabhatam
anuppadetu  ye  bhoto ranno janapade ussahanti rajaporisa tesam
bhavam raja bhattavettanam kappetu te va manussa sakammapasuta ranno
janapadam  na  vihethessanti  .  maha  ca  ranno kasiko bhavissati
khematthita  janapada akantaka anuppila manussa ca muda modamana
ure  putte  naccenta  aparutaghara manne viharissantiti . evam
bhoti  kho  brahmana  raja  mahavijito  purohitassa  brahmanassa
patissutva  ye  pana  ranno  janapade  ussahimsu kasigorakkhe tesam
raja  mahavijito  bijabhattam anuppadasi ye ranno janapade ussahimsu
vanijjaya  tesam  raja  mahavijito pabhatam anuppadasi ye ranno
Janapade  ussahimsu  rajaporisa  tesam raja mahavijito bhattavettanam
kappesi te va manussa sakammapasuta ranno janapadam na vihethesum .
Maha  ca  ranno  rasiko  ahosi  khematthita  janapada akantaka
anuppila  manussa  muda  modamana  ure  putte  naccenta
aparutaghara manne viharimsu.
   [207]  Athakho brahmana raja mahavijito purohitam brahmanam
amantapetva  etadavoca  samuhato  kho  me bho so dussukhilo
bhoto  samvidhanam  agamma maha ca me rasiko khematthita janapada
akantaka anuppila manussa muda modamana ure putte naccenta
aparutaghara  manne  viharanti  icchamaham  brahmana  mahayannam yajitum
anusasatu mam bhavam yam mama assa digharattam hitaya sukhayati.
   {207.1} Tenahi bhavam ye bhoto ranno janapade khattiya anuyanta
negama ceva janapada ca te bhavam raja amantayatam. Icchamaham bho
mahayannam  yajitum  anujanantu  me  bhavanto  yam mama assa digharattam
hitaya  sukhayati . ye bhoto ranno janapade amacca parisajja
negama  ceva  janapada  ca  .pe.  brahmanamahasala  negama
ceva janapada ca .pe. gahapatika necayika negama ceva janapada
ca  te  bhavam  raja amantayatam . icchamaham bho mahayannam yajitum
anujanantu  me bhavanto yam mama assa digharattam hitaya sukhayati .
Evam  bhoti kho brahmana raja mahavijito purohitassa brahmanassa
Patissutva  ye  ranno  janapade  khattiya anuyanta negama ceva
janapada  ca  te  raja  mahavijito  amantesi  icchamaham bho
mahayannam  yajitum  anujanantu  me  bhavanto  yam mama assa digharattam
hitaya sukhayati . yajatam bhavam raja yannam yannakalo maharajati.
Ye ranno janapade amacca parisajja negama ceva janapada ca .pe.
Brahmanamahasala  negama  ceva  janapada  ca  .pe. gahapatika
necayika negama ceva janapada ca te raja mahavijito amantesi
icchamaham bho mahayannam yajitum anujanantu me bhavanto yam mama assa
digharattam  hitaya  sukhayati  .  yajatam bhavam raja yannam yannakalo
maharajati  .  iti  ime cattaro anumatipakkha tasseva yannassa
parikkhara bhavanti.
   [208]  Raja mahavijito atthahi angehi samannagato ubhato
sujato matito ca pitito ca samsuddhagahaniko yava sattama pitamahayuga
akkhitto  anupakkuttho  jativadena  abhirupo  dassaniyo  .pe.
Akkhuddavakaso   dassanaya   addho   mahaddhano   mahabhogo
pahutajataruparajato      pahutavittupakarano      pahutadhanadhanno
paripunnakosakotthagaro    balava    caturanginiya    senaya
samannagato   assavaya   ovadapatikaraya   tapati   manne
paccatthike  yasasa  saddho  dayako  danapatiko  anavatadvaro
samanabrahmanakapanaddhikavanibbakayacakanam opanabhuto
punnani  karoti  bahussuto  tassa  tassa  sutajatassa  tassa
Tasseva  kho  pana  bhasitassa  attham janati ayam imassa bhasitassa
attho  ayam  imassa  bhasitassa  atthoti  pandito viyatto medhavi
patibalo  atitanagatapaccuppanne atthe cintetum . raja mahavijito
imehi  atthahi  angehi  samannagato  .  iti imanipi atthangani
tasseva yannassa parikkhara bhavanti.
   [209]  Purohito  brahmano  catuhangehi samannagato ubhato
sujato matito ca pitito ca samsuddhagahaniko yava sattama pitamahayuga
akkhitto anupakkuttho jativadena ajjhayako mantadharo tinnam vedanam
paragu   sanighanduketubhanam   sakkharappabhedanam   itihasapancamanam
padako  veyyakarano  lokayatamahapurisalakkhanesu  anavayo  silava
vuddhasili  vuddhasilena  samannagato  pandito  byatto medhavi pathamo
va  dutiyo  va  pujampagganhantanam . purohito brahmano imehi
catuhi angehi samannagato . iti imanipi cattari angani tasseva
yannassa parikkhara bhavanti.
   [210]  Athakho  brahmana  purohito  brahmano  ranno
mahavijitassa  pubbe  va  yanna  tisso  vidha desesi siya kho
pana  bhoto  ranno mahayannam yajamanassa 1- kocideva vippatisaro
maha  vata  me  bhogakkhandho  vigacchissatiti  so  bhota  ranna
vippatisaro  na  karaniyo  .  siya  kho  pana  bhoto  ranno
@Footnote: 1 Si. yitthukamassa.
Mahayannam  yajamanassa  kocideva  vippatisaro  maha  vata  me
bhogakkhandho  vigacchatiti  so  bhota  ranna  vippatisaro  na
karaniyo  .  siya  kho  pana  bhoto ranno mahayannam yajamanassa
kocideva  vippatisaro  maha  vata  me  bhogakkhandho vigatoti so
bhota  ranna  vippatisaro  na  karaniyo  . ime 1- brahmana
purohito  brahmano  ranno  mahavijitassa  pubbe  va  yanna
tisso vidha desesi.
   [211]  Athakho  brahmana  purohito  brahmano  ranno
mahavijitassa  pubbe  va  yanna  dasahakarehi  patiggahakesu
vippatisaram pativinesi . agamissanti kho bhoto yannam panatipatinopi
panatipatapi  pativirata  .  ye  tattha  panatipatino tesamyeva
ye  tattha  panatipatino  tesamyeva tena ye tattha panatipata
pativirata  te arabbha yajatam bhavam sajjatam bhavam modatam bhavam cittameva
bhavam antaram pasadetu.
   [212]  Agamissanti  kho  bhoto  yannam  adinnadayinopi
adinnadanapi  pativirata  ye  tattha adinnadayino tesamyeva tena
ye tattha adinnadana pativirata te arabbha yajatam bhavam sajjatam bhavam
modatam bhavam cittameva bhavam antaram pasadetu.
   [213]  Agamissanti kho bhoto yannam kamesu micchacarinopi
@Footnote: 1 ima khotipi pathena bhavitabbam.
Kamesu  micchacarapi  pativirata  ye  tattha kamesu micchacarino
tesamyeva  tena  ye  tattha  kamesu  micchacara  pativirata te
arabbha  yajatam  bhavam  sajjatam bhavam modatam bhavam cittameva bhavam antaram
pasadetu.
   [214] Agamissanti kho bhoto yannam musavadinopi musavada
pativiratapi ye tattha musavadino tesamyeva tena ye tattha musavada
pativirata  te arabbha yajatam bhavam sajjatam bhavam modatam bhavam cittameva
bhavam antaram pasadetu.
   [215]  Agamissanti  kho bhoto yannam pisunavacinopi pisunaya
vacaya pativiratapi ye tattha pisunavacino tesamyeva tena ye tattha
pisunaya  vacaya  pativirata  te  arabbha  yajatam bhavam sajjatam bhavam
modatam bhavam cittameva bhavam antaram pasadetu.
   [216]  Agamissanti  kho bhoto yannam pharusavacinopi pharusaya
vacaya pativiratapi ye tattha pharusavacino tesamyeva tena ye tattha
pharusavacaya  pativirata  te  arabbha yajatam bhavam sajjatam bhavam modatam
bhavam cittameva bhavam antaram pasadetu.
   [217]  Agamissanti  kho  bhoto  yannam  samphappalapinopi
samphappalapa  pativiratapi  ye  tattha samphappalapino tesamyeva tena
ye  tattha  samphappalapa  pativirata te arabbha yajatam bhavam sajjatam
bhavam modatam bhavam cittameva bhavam antaram pasadetu.
   [218]  Agamissanti  kho  bhoto  yannam  abhijjhalunopi
anabhijjhalunopi  ye  tattha  abhijjhaluno  tesamyeva tena ye tattha
anabhijjhaluno  te  arabbha  yajatam  bhavam  sajjatam  bhavam modatam bhavam
cittameva bhavam antaram pasadetu.
   [219]  Agamissanti  kho  bhoto  yannam  byapannacittapi
abyapannacittapi  ye  tattha  byapannacittapi  tesamyeva tena ye
tattha  abyapannacitta  te  arabbha yajatam bhavam sajjatam bhavam modatam
bhavam cittameva bhavam antaram pasadetu.
   [220]  Agamissanti  kho  bhoto  yannam  micchaditthikapi
sammaditthikapi  ye  tattha  micchaditthika tesamyeva tena ye tattha
sammaditthika  te  arabbha  yajatam  bhavam  sajjatam  bhavam modatam bhavam
cittameva  bhavam antaram pasadetuti . imehi kho brahmana purohito
brahmano  ranno  mahavijitassa  pubbe  va  yanna  dasahakarehi
patiggahakesu vippatisaram pativinesi.
   [221]  Athakho  brahmana  purohito  brahmano  ranno
mahavijitassa  mahayannam  yajamanassa  solasahi  akarehi  cittam
sandassesi  samadapesi samuttejesi sampahamsesi siya kho pana bhoto
ranno  mahayannam yajamanassa kocideva vatta raja kho mahavijito
mahayannam  yajati  no  ca  khvassa  amantita  khattiya  anuyanta
negama ceva janapada ca atha ca pana bhavam raja evarupam mahayannam
Yajatiti  .  evampi  kho  bhoto  ranno vatta dhammato natthi .
Bhoto  kho  pana  ranno  amantita  khattiya  anuyanta negama
ceva janapada ca iminapetam bhavam raja janatu yajatam bhavam sajjatam
bhavam modatam bhavam cittameva bhavam antaram pasadetu.
   [222]  Siya  kho  pana bhoto ranno mahayannam yajamanassa
kocideva  vatta  raja  kho  mahavijito mahayannam yajati no ca
khvassa  amantita  amacca  parisajja negama ceva janapada ca
.pe. brahmanamahasala negama ceva janapada ca. Gahapatinecayika
negama  ceva  janapada  ca  atha  ca  pana bhavam raja evarupam
mahayannam  yajatiti  .  evampi  kho  bhoto ranno vatta dhammato
natthi  . bhoto kho pana ranno amantita gahapatinecayika negama
ceva  janapada  ca  . iminapetam bhavam raja janatu yajatam bhavam
sajjatam bhavam modatam bhavam cittameva bhavam antaram pasadetu.
   [223]  Siya  kho  pana bhoto ranno mahayannam yajamanassa
kocideva  vatta  raja  kho  mahavijito mahayannam yajati no ca
kho  ubhato  sujato  matito  ca  pitito ca samsuddhagahaniko yava
sattama  pitamahayuga  akkhitto  anupakkuttho  jativadena  atha ca
pana  bhavam  raja evarupam mahayannam yajatiti . evampi kho bhoto
ranno  vatta  dhammato  natthi  .  bhavam  kho pana raja ubhato
sujato  matito  ca  pitito  ca  samsuddhagahaniko  yava  sattama
Pitamahayuga  akkhitto  anupakkuttho  jativadena . iminapetam bhavam
raja  janatu  yajatam  bhavam sajjatam bhavam modatam bhavam cittameva bhavam
antaram pasadetu.
   [224]  Siya  kho  pana bhoto ranno mahayannam yajamanassa
kocideva vatta raja kho mahavijito mahayannam yajati no ca kho
abhirupo  dassaniyo  pasadiko  paramaya vannapokkharataya samannagato
brahmavanni  brahmavacchasi  akkhuddavakaso  dassanaya  .pe. no ca
kho  addho  mahaddhano  mahabhogo pahutajataruparajato pahutavittupakarano
pahutadhanadhanno  paripunnakosakotthagaro  .pe.  no  ca kho balava
caturanginiya  senaya  samannagato  assavaya ovadapatikaraya tapati
manne paccatthike yasasa no ca kho saddho dayako danapati anavatadvaro
samanabrahmanakapanaddhikavanibbakayacakanam    opanabhuto    punnani
karoti no ca kho bahussuto tassa tassa sutajatassa no ca kho tassa tasseva
kho  pana bhasitassa attham janati ayam imassa bhasitassa attho ayam
imassa bhasitassa atthoti no ca kho pandito viyatto medhavi patibalo
atitanagatapaccuppanne  atthe  cintetum  atha  ca  pana bhavam raja
evarupam mahayannam yajatiti . evampi kho bhoto ranno vatta dhammato
natthi  .  bhavam kho pana raja pandito viyatto medhavi patibalo
atitanagatapaccuppanne  atthe  cintetum  iminapetam  bhavam  raja
Janatu  yajatam  bhavam  sajjatam  bhavam  modatam  bhavam  cittameva  bhavam
antaram pasadetu.
   [225]  Siya  kho  pana bhoto ranno mahayannam yajamanassa
kocideva  vatta  raja  kho  mahavijito mahayannam yajati no ca
khvassa  purohito  brahmano  ubhato  sujato  matito ca pitito
ca  samsuddhagahaniko  yava  sattama pitamahayuga akkhitto anupakkuttho
jativadena  atha  ca pana bhavam raja evarupam mahayannam yajatiti .
Evampi  kho  bhoto  ranno  vatta dhammato natthi . bhoto kho
pana  ranno  purohito  brahmano  ubhato  sujato  matito  ca
pitito  ca  samsuddhagahaniko  yava  sattama  pitamahayuga  akkhitto
anupakkuttho  jativadena  iminapetam bhavam raja janatu yajatam bhavam
sajjatam bhavam modatam bhavam cittameva bhavam antaram pasadetu.
   [226]  Siya  kho  pana bhoto ranno mahayannam yajamanassa
kocideva  vatta  raja  kho  mahavijito mahayannam yajati no ca
khvassa  purohito  brahmano  ajjhayako  mantadharo  tinnam vedanam
paragu  sanighanduketubhanam  sakkharappabhedanam  itihasapancamanam  padako
veyyakarano  lokayatamahapurisalakkhanesu  anavayo  no  ca  khvassa
purohito  brahmano  silava  vuddhasili  vuddhasilena  samannagato
no  ca  khvassa  purohito  brahmano  pandito  viyatto medhavi
pathamo  va  dutiyo  va  pujam  pagganhantanam  atha  ca pana bhavam
Raja  evarupam  mahayannam  yajatiti . evampi bhoto ranno vatta
dhammato  natthi  .  bhoto  kho  pana ranno purohito brahmano
pandito  viyatto medhavi pathamo va dutiyo va pujam pagganhantanam
iminapetam  bhavam  raja janatu yajatam bhavam sajjatam bhavam modatam bhavam
cittameva  bhavam antaram pasadetuti . imehi kho brahmana purohito
brahmano  ranno  mahavijitassa  mahayannam  yajamanassa  solasahi
akarehi cittam sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi.
   [227]  Tasmim kho pana brahmana yanne neva gavo hannimsu
na  ajelaka  hannimsu  na  kukkutasukara  hannimsu  na vividha pana
samghatam  apajjimsu na rukkha chindimsu 1- yupatthaya na dabba layimsu
parihimsatthaya . yepissa ahesum dasati va pessati va kammakarati
va  tepi  na  dandatajjita na bhayatajjita na assumukha rodamana
parikammani  akamsu  . athakho ye icchimsu te akamsu ye na icchimsu
na te  akamsu . yam icchimsu tam akamsu yam na icchimsu na tam akamsu.
Sappitelanavanitadadhimadhuphanitena ceva so yanno nitthanamagamasi.
   [228]  Athakho  brahmana  khattiya  anuyanta negama ceva
janapada  ca . amacca parisajja negama ceva janapada ca .
Brahmanamahasala  negama  ceva  janapada  ca . gahapatinecayika
@Footnote: 1 chijjimsuti va patho.
Negama  ceva  janapada  ca  pahutam  sapateyyam  adaya rajanam
mahavijitam  upasankamitva  evamahamsu idam te deva pahutam sapateyyam
devamyeva  uddissa  abhatam  tam  devo  patigganhatuti . alam bho
mamapi  idam  pahutam  sapateyyam  dhammikena  balina  abhisamkhatam  tanca
vo  hotu  ito  ca  bhiyyo  harathati . te ranna patikkhitta
ekamantam  apakkamma  evam samacintesum na kho etam amhakam patirupam
yam  mayam imani sapateyyani punadeva sakani gharani patigganheyyama
raja  kho  mahavijito  mahayannam  yajati  handassa mayam anuyagino
homati.
   [229]  Athakho  brahmana  puratthimena  yannavatassa  khattiya
anuyanta negama ceva janapada ca danani patthapesum . dakkhinena
yannavatassa  amacca parisajja negama ceva janapada ca danani
patthapesum  .  pacchimena  yannavatassa  brahmanamahasala  negama
ceva  janapada  ca  danani  patthapesum  . uttarena yannavatassa
gahapatinecayika  negama  ceva  janapada  ca danani patthapesum .
Tesupi  kho  brahmana  yannesu  neva gavo hannimsu na ajelaka
hannimsu  na  kukkutasukara  hannimsu  na  vividha  pana  samghatam
apajjimsu na rukkha chindimsu yupatthaya na dabba layimsu parihimsatthaya.
Ye  nesam  ahesum  dasati  va  pessati  va  kammakarati
va  tepi  na  dandatajjita na bhayatajjita na assumukha rodamana
Parikammani  akamsu  . athakho ye icchimsu te akamsu ye na icchimsu
na te akamsu . yam icchimsu tam akamsu yam na icchimsu tam na akamsu.
Sappitelanavanitadadhimadhuphanitena  ceva  so  yanno  nitthanamagamasi .
Iti  cattaro  ca  anumatipakkha  raja mahavijito atthahi angehi
samannagato  purohito  brahmano  catuhangehi  samannagato  tisso
vidha ayam vuccati brahmana tividha yannasampada solasaparikkharati.
   [230]  Evam  vutte te brahmana unnadino uccasadda
mahasadda  ahesum  aho  yanno  aho yannasampadati . kutadanto
pana  brahmano  tunhibhuto  va  nisinno  hoti  .  athakho  te
brahmana  kutadantam  brahmanam etadovacum kasma pana bhavam kutadanto
samanassa  gotamassa  subhasitam  subhasitato  nabbhanumodatiti  .  naham
bho  samanassa  gotamassa  subhasitam  subhasitato  na  abbhanumodami
muddhapi  tassa  nippateyya  1-  yo  samanassa  gotamassa subhasitam
subhasitato  na  abbhanumodeyya  apica me bho evam hoti samano
gotamo  evamaha evam me sutanti va evam arahati bhavitunti va
apica  samano  gotamo  evam  tada  asi ittham tada asitveva
bhasati  tassa  mayham  bho evam hoti addha samano gotamo tena
samayena  raja  hoti mahavijito yannasami purohito tassa yannassa
yajetati  abhijanati  pana  bhavam  gotamo  evarupam yannam yajitva
@Footnote: 1 Si. vipateyya.
Va  yajetva  va kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam
uppajjitati  .  abhijanamaham  brahmana  evarupam  yannam  yajitva
ca  yajetva  ca  kayassa  bheda param marana sugatim saggam lokam
upapajjitati  aham  tena  samayena  brahmana  purohito  brahmano
ahosim tassa yannassa yajetati.
   [231]  Atthi pana bho gotama anno yanno imaya tividhaya
yannasampadaya  solasaparikkharaya  appatthataro  ca  appasamarambhataro
ca  mahapphalataro  ca  mahanisamsataro cati . atthi brahmana anno
yanno  imaya  tividhaya  yannasampadaya solasaparikkharaya appatthataro
ca appasamarambhataro ca mahapphalataro ca mahanisamsataro cati.
   {231.1} Katamo pana bho gotama so yanno imaya tividhaya
yannasampadaya  solasaparikkharaya  appatthataro  ca  appasamarambhataro
ca mahapphalataro ca mahanisamsataro cati . yani kho tani brahmana
niccadanani  anukulayannani  silavante  pabbajite  uddissa  diyanti
ayam  kho  pana  brahmana  yanno  imaya  tividhaya  yannasampadaya
solasaparikkharaya  appatthataro  ca  appasamarambhataro ca mahapphalataro
ca mahanisamsataro cati . ko nu kho bho gotama hetu ko paccayo
yenatam  1-  niccadanam  anukulayannam  imaya  tividhaya  yannasampadaya
solasaparikkharaya  appatthataranca  appasamarambhataranca  mahapphalataranca
@Footnote: 1 yenetanti va patho.
Mahanisamsatarancati  .  na  kho brahmana evarupam yannam upasankamanti
arahanto  va  arahattamaggam  va  samapanna  tam  kissa  hetu
dissanti  hettha  brahmana  dandappaharapi  galaggahapi  tasma
evarupam  yannam  na  upasankamanti  arahanto  va  arahattamaggam va
samapanna  yani kho pana tani brahmana niccadanani anukulayannani
silavante  pabbajite  uddissa  diyanti  evarupam  kho pana brahmana
yannam  upasankamanti  arahanto  va  arahattamaggam  va  samapanna
tam  kissa  hetu  na  hettha  brahmana  dissanti  dandappaharapi
galaggahapi  tasma  evarupam  yannam  upasankamanti  arahanto  va
arahattamaggam  va  samapanna ayam kho brahmana hetu ayam paccayo
yenatam  niccadanam  anukulayannam  imaya  tividhaya  yannasampadaya
solasaparikkharaya      appatthataranca     appasamarambhataranca
mahapphalataranca mahanisamsatarancati.
   [232]  Atthi  pana  bho  gotama  anno yanno imaya ca
tividhaya  yannasampadaya  solasaparikkharaya  imina  ca  niccadanena
anukulayannena  appatthataro  ca  appasamarambhataro  ca  mahapphalataro
ca  mahanisamsataro  cati  .  atthi  kho  brahmana anno yanno
imaya  ca  tividhaya  yannasampadaya  .pe.  katamo  pana so bho
gotama  anno  yanno  imaya  ca  tividhaya  yannasampadaya .pe.
Yo  kho  brahmana  catuddisam  samgham uddissa viharam karoti ayanca
Kho  brahmana  yanno  imaya  ca  tividhaya  yannasampadaya
solasaparikkharaya   imina   ca   niccadanena   anukulayannena
appatthataro  ca  appasamarambhataro  ca mahapphalataro ca mahanisamsataro
cati.
   [233]  Atthi  pana  bho  gotama  anno yanno imaya ca
tividhaya  .pe.  mahanisamsataro  cati  .  atthi  kho  brahmana
anno  yanno  .pe.  katamo  pana  so  bho  gotama  anno
yanno  .pe.  yo  kho  brahmana  pasannacitto  buddham  saranam
gacchati  dhammam  saranam  gacchati  samgham saranam gacchati ayam kho brahmana
yanno  imaya  ca  tividhaya  yannasampadaya solasaparikkharaya imina
ca  niccadanena  anukulayannena  imina ca viharadanena appatthataro
ca appasamarambhataro ca mahapphalataro ca mahanisamsataro cati.
   [234]  Atthi  pana  bho  gotama  anno yanno imaya ca
tividhaya  yannasampadaya  solasaparikkharaya  imina  ca  niccadanena
anukulayannena  .pe.  appatthataro  ca  appasamarambhataro  ca
mahapphalataro  ca  mahanisamsataro cati . atthi kho brahmana anno
yanno imaya ca tividhaya .pe. katamo pana so bho gotama anno
yanno  imaya  ca  tividhaya .pe. yo kho brahmana pasannacitto
sikkhapadani   samadiyati   panatipata  veramani  adinnadana
veramani  kamesu  micchacara  veramani  musavada  veramani
suramerayamajjapamadatthana   veramani   ayam   kho   brahmana
Yanno  imaya  ca  tividhaya  yannasampadaya  solasaparikkharaya
imina  ca  niccadanena  anukulayannena  .pe.  appatthataro  ca
appasamarambhataro ca mahapphalataro ca mahanisamsataro cati.
   [235]  Atthi  pana  bho  gotama  anno yanno imaya ca
tividhaya  yannasampadaya  solasaparikkharaya  imina  ca  niccadanena
anukulayannena  .pe.  atthi  kho  brahmana  anno yanno imaya
ca  tividhaya  yannasampadaya  solasaparikkharaya imina ca niccadanena
anukulayannena  imina ca viharadanena imehi ca saranagamanehi imehi
ca  sikkhapadehi  appatthataro  ca  appasamarambhataro ca mahapphalataro
ca mahanisamsataro cati.
   {235.1}  Katamo pana so bho gotama anno yanno imaya
ca  tividhaya  yannasampadaya  .pe. appatthataro ca appasamarambhataro
ca  mahapphalataro  ca mahanisamsataro cati . idha brahmana tathagato
loke  uppajjati  araham  sammasambuddho  .pe. (yatha samannaphale
evam sabbam vittharetabbam) .pe. evam kho brahmana bhikkhu silasampanno
hoti . pathamam jhanam upasampajja viharati . ayam kho brahmana yanno
purimehi  yannehi  appatthataro  ca appasamarambhataro ca mahapphalataro
ca mahanisamsataro ca . dutiyam jhanam . tatiyam jhanam . catuttham jhanam
upasampajja  viharati  .  ayampi  kho  brahmana  yanno  purimehi
yannehi  appatthataro  ca  appasamarambhataro  ca  mahapphalataro  ca
Mahanisamsataro  ca  .  nanadassanaya  cittam  abhiniharati abhininnameti
khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam itthattayati
pajanati  .  ayam  kho  brahmana  yanno  purimehi  yannehi
appatthataro  ca  appasamarambhataro  ca mahapphalataro ca mahanisamsataro
ca  imaya  ca  brahmana  yannasampadaya  anna  yannasampada
uttaritara va panitatara va natthiti.
   [236]  Evam vutte kutadanto brahmano bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bho  gotama abhikkantam bho gotama seyyathapi bho gotama
nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam  va vivareyya mulhassa va
maggam  acikkheyya  andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto
rupani  dakkhantiti  evameva bhota gotamena anekapariyayena dhammo
pakasito  esaham  bhavantam gotamam saranam gacchami dhammanca bhikkhusamghanca
upasakam  mam  bhavam  gotamo  dharetu ajjatagge panupetam saranangatam
esaham bho gotama satta ca usabhasatani satta ca vacchatarasatani satta
ca vacchatarisatani satta ca ajasatani satta ca urabbhasatani muncami 1-
jivitam demi haritani ceva tinani khadantu sitani ca paniyani pivantu
sito nesam vato upavayatuti.
   [237]  Athakho  bhagava  kutadantassa  brahmanassa  anupubbikatham
kathesi  seyyathidam  danakatham silakatham saggakatham kamanam adinavam okaram
@Footnote: 1 Si. muncapemi.
Sankilesam  nikkhame  1- anisamsam pakasesi . yada bhagava annasi
kutadantam  brahmanam  kallacittam  muducittam  vinivaranacittam  udaggacittam
pasannacittam  atha  ya buddhanam samukkamsika dhammadesana tam pakasesi
dukkham  samudayam  nirodham  maggam  .  seyyathapi  nama  suddham  vattham
apagatakalakam  sammadeva  rajanam  patigganheyya  evameva  kutadantassa
brahmanassa  tasmimyeva  asane  virajam  vitamalam  dhammacakkhum  udapadi
yam  kinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  . athakho kutadanto
brahmano  ditthadhammo  pattadhammo  viditadhammo  pariyogalhadhammo
tinnavicikiccho  vigatakathamkatho vesarajjappatto aparappaccayo satthusasane
bhavantam  etadavoca  adhivasetu  me  bhavam gotamo svatanaya bhattam
saddhim  bhikkhusamghenati  .  adhivasesi  bhagava tunhibhavena . athakho
kutadanto  brahmano  bhagavato  adhivasanam  viditva  utthayasana
bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   [238]  Athakho kutadanto brahmano tassa rattiya accayena
sake  yannavate  panitam  khadaniyabhojaniyam  patiyadapetva  bhagavato
kalam  arocapesi  kalo  bho gotama nitthitam bhattanti . athakho
bhagava   pubbanhasamayam   nivasetva   pattacivaramadaya   saddhim
bhikkhusamghena  yena  kutadantassa  brahmanassa  yannavato  tenupasankami
upasankamitva  pannatte  asane  nisidi  .  athakho  kutadanto
@Footnote: 1 nekkhammetipi pathena bhavitabbam.
Brahmano  buddhappamukham  bhikkhusamgham  panitena  khadaniyena  bhojaniyena
sahattha  santappesi  sampavaresi  .  athakho  kutadanto brahmano
bhagavantam  bhuttavim  onitapattapanim  annataram  nicam  asanam  gahetva
ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinnam kho kutadantam brahmanam bhagava
dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva
utthayasana pakkamiti.
         Kutadantasuttam pancamam nitthitam.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 162-191. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=3227&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=3227&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=199&items=40              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=9&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=199              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=6929              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=6929              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]