ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī

page295.

Tevijjasuttam terasamam [365] Evamme sutam. Ekam samayam bhagava kosalesu carikancaramano mahata bhikkhusamghena saddhim pancamattehi bhikkhusatehi yena manasakatannama kosalanam brahmanagamo tadavasari . tatra sudam bhagava manasakate viharati uttarena manasakatassa aciravatiya nadiya tire ambavane. [366] Tena kho pana samayena sambahula abhinnata abhinnata brahmanamahasala manasakate pativasanti seyyathidam vanki brahmano tarukkho brahmano pokkharasati brahmano janussoni *- brahmano todeyyabrahmano anne ca abhinnata abhinnata brahmanamahasala . athakho vasetthabharadvajanam manavanam janghaviharam anucankamantanam anuvicarantanam maggamagge katha udapadi vasettho manavo evamaha ayameva ujumaggo ayamanjasayano niyyaniko niyyati takkarassa brahmasahabyataya yvayam akkhato brahmanena pokkharasatinati . bharadvajopi manavo evamaha ayameva ujumaggo ayamanjasayano niyyaniko niyyati takkarassa brahmasahabyataya yvayam akkhato brahmanena tarukkhenati . Neva kho asakkhi vasettho manavo bharadvajam manavam sannapetum na pana asakkhi bharadvajo manavo vasettham manavam sannapetum. @Footnote:* mikar—kr khagoe janusoni peDna janussoni

--------------------------------------------------------------------------------------------- page296.

[367] Athakho vasettho manavo bharadvajam manavam amantesi ayam kho pana bharadvaja samano gotamo sakyaputto sakyakula pabbajito manasakate viharati uttarena manasakatassa aciravatiya nadiya tire ambavane tam kho pana bhavantam gotamam evamkalyano kittisaddo abbhuggato itipi so bhagava araham sammasambuddho .pe. Bhagavati ayama bharadvaja yena samano gotamo tenupasankamissama upasankamitva etamattham samanam gotamam pucchissama yatha no samano gotamo byakarissati tatha nam dharessamati . evam bhoti kho bharadvajo manavo vasetthassa manavassa paccassosi. [368] Athakho vasetthabharadvaja manava yena bhagava tenupasankamimsu upasankamitva bhagavata saddhim sammodimsu sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidimsu . ekamantam nisinno kho vasettho manavo bhagavantam etadavoca idha bho gotama amhakam janghaviharam anucankamantanam anuvicarantanam maggamagge katha udapadi aham evam vadami ayameva ujumaggo ayamanjasayano niyyaniko niyyati takkarassa brahmasahabyataya yvayam akkhato brahmanena pokkharasatinati bharadvajo manavo evamaha ayameva ujumaggo ayamanjasayano niyyaniko niyyati takkarassa brahmasahabyataya yvayam akkhato brahmanena tarukkhenati ettha bho gotama attheva viggaho atthi vivado atthi nanavadoti. Iti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page297.

Kira vasettha tvam evam vadesi ayameva ujumaggo ayamanjasayano niyyaniko niyyati takkarassa brahmasahabyataya yvayam akkhato brahmanena pokkharasatinati bharadvajo manavo evamaha ayameva ujumaggo ayamanjasayano niyyaniko niyyati takkarassa brahmasahabyataya yvayam akkhato akkhato brahmanena tarukkhenati atha kismim pana vo vasettha viggaho kismim vivado kismim nanavadoti. {368.1} Maggamagge bho gotama kincapi bho gotama brahmana nanamagge pannapenti addhariya brahmana tittiriya brahmana chandoka brahmana bavharidha brahmana athakho sabbani tani niyyanikani niyyanti takkarassa brahmasahabyataya seyyathapi bho gotama gamassa va nigamassa va avidure bahuni cepi nanamaggani bhavanti athakho sabbani tani gamasamosaranani bhavanti evameva kho bho gotama kincapi brahmana nanamagge pannapenti addhariya brahmana tittiriya brahmana chandoka brahmana bavharidha brahmana athakho sabbani tani niyyanikani niyyanti takkarassa brahmasahabyatayati . Niyyantiti vasettha vadesi. {368.2} Niyyantiti bho gotama vadami . niyyantiti vasettha vadesi . niyyantiti bho gotama vadami . Niyyantiti vasettha vadesi. Niyyantiti bho gotama vadamiti. [369] Kim pana vasettha atthi koci tevijjanam brahmananam ekabrahmanopi yena brahma sakkhi ditthoti . no hidam bho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page298.

Gotama . kim pana vasettha atthi koci tevijjanam brahmananam ekacariyopi yena brahma sakkhi ditthoti . no hidam bho gotama . kim pana vasettha atthi koci tevijjanam brahmananam acariyapacariyopi yena brahma sakkhi ditthoti . no hidam bho gotama . kim pana vasettha atthi koci tevijjanam brahmananam yava sattamacariyamahayuga yena brahma sakkhi ditthoti . no hidam bho gotama . kim pana vasettha atthi ye te tevijjanam brahmananam pubbaka isayo mantanam kattaro mantanam pavattaro yesamidam etarahi tevijja brahmana puranam mantapadam gitam pavuttam samihitam tadanugayanti tadanubhasanti bhasitamanubhasanti vacitamanuvacenti seyyathidam atthako vamako vamadevo vessamitto yamataggi angiraso bharadvajo vasettho kassapo bhagu tepi nam evamahamsu mayametam janama mayametam passama yattha va brahma yena va brahma yahim va brahmati. No hidam bho gotama. [370] Iti kira vasettha natthi koci tevijjanam brahmananam ekabrahmanopi yena brahma sakkhi ditthoti . no hidam bho gotama . kim pana vasettha natthi koci tevijjanam brahmananam ekacariyopi yena brahma sakkhi ditthoti . no hidam bho gotama. Kim pana vasettha natthi koci tevijjanam brahmananam acariyapacariyopi yena brahma sakkhi ditthoti . no hidam bho gotama .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page299.

Kim pana vasettha natthi koci tevijjanam brahmananam yava sattamacariyamahayuga yena brahma sakkhi ditthoti . no hidam bho gotama . kim pana vasettha yepi te kira tevijjanam brahmananam pubbaka isayo mantanam kattaro mantanam pavattaro yesamidam etarahi tevijja brahmana poranam mantapadam gitam pavuttam samihitam tadanugayanti tadanubhasanti bhasitamanubhasanti vacitamanuvacenti seyyathidam atthako vamako vamadevo vessamitto yamataggi angiraso bharadvajo vasettho kassapo bhagu tepi nam evamahamsu mayametam janama mayametam passama yattha va brahma yena va brahma yahim va brahmati . te va tevijja brahmana evamahamsu mayam na janama mayam na passama tassa sahabyataya maggam desema ayameva ujumaggo ayamanjasayano niyyaniko niyyati takkarassa brahmasahabyatayati. [371] Tam kim mannasi vasettha nanu evam sante tevijjanam brahmananam appatihirikatam bhasitam sampajjatiti . addha kho bho gotama evam sante tevijjanam brahmananam appatihirikatam bhasitam sampajjatiti . sadhu vasettha tevijja brahmana yam na jananti yam na passanti tassa sahabyataya maggam desissanti ayameva ujumaggo ayamanjasayano niyyaniko niyyati takkarassa brahmasahabyatayati netam thanam vijjati . seyyathapi vasettha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page300.

Andhaveniparamparasamsatta purimopi na passati majjhimopi na passati pacchimopi na passati evameva kho vasettha andhavenupamam manne tevijjanam brahmananam bhasitam purimopi na passati majjhimopi na passati pacchimopi na passati tesamidam tevijjanam brahmananam bhasitam hassakamyeva sampajjati namakamyeva sampajjati rittakamyeva sampajjati tucchakamyeva sampajjati . tam kim mannasi vasettha passanti tevijja brahmana candimasuriye anne vapi bahu jana yato ca candimasuriya uggacchanti yattha ca ogacchanti ayacanti thomayanti panjalika namassamana anuparivattantiti . evam bho gotama passanti tevijja brahmana candimasuriye anne vapi bahu jana yato ca candimasuriya uggacchanti yattha ca ogacchanti ayacanti thomayanti panjalika namassamana anuparivattantiti. [372] Tam kim mannasi vasettha yam passanti tevijja brahmana candimasuriye anne vapi bahu jana yato ca candimasuriya uggacchanti yattha ca ogacchanti ayacanti thomayanti panjalika namassamana anuparivattantiti tesampi pahonti tevijja brahmana candimasuriyanam sahabyataya maggam desetum ayameva ujumaggo ayamanjasayano niyyaniko niyyati takkarassa candimasuriyanam sahabyatayati . no hidam bho gotama. Iti kira vasettha yam passanti tevijja brahmana candimasuriye anne vapi bahu jana yato ca candimasuriya uggacchanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page301.

Yattha ca ogacchanti ayacanti thomayanti panjalika namassamana anuparivattanti tesampi na pahonti candimasuriyanam sahabyataya maggam desetum ayameva ujumaggo ayamanjasayano niyyaniko niyyati takkarassa candimasuriyanam sahabyatayati kim pana na kira tevijjehi brahmanehi brahma sakkhi dittho napi kira tevijjanam brahmananam acariyehi brahma sakkhi dittho napi kira tevijjanam brahmananam acariyapacariyehi brahma sakkhi dittho napi kira tevijjanam brahmananam yava sattamacariyamahayuga brahma sakkhi dittho yepi kira tevijjanam brahmananam pubbaka isayo mantanam kattaro mantanam pavattaro yesamidam etarahi tevijja brahmana poranam mantapadam gitam pavuttam samihitam tadanugayanti tadanubhasanti bhasitamanubhasanti vacitamanuvacenti seyyathidam atthako vamako vamadevo vessamitto yamataggi angiraso bharadvajo vasettho kassapo bhagu tepi nam evamahamsu mayametam janama mayametam passama yattha va brahma yena va brahma yahim va brahmati . te va tevijja brahmana evamahamsu yam na janama yam na passama tassa sahabyataya maggam desema ayameva ujumaggo ayamanjasayano niyyaniko niyyati takkarassa brahmasahabyatayati. [373] Tam kim mannasi vasettha nanu evam sante tevijjanam brahmananam appatihirikatam bhasitam sampajjatiti . addha kho bho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page302.

Gotama evam sante tevijjanam brahmananam appatihirikatam bhasitam sampajjatiti . sadhu vasettha te ca vasettha tevijja brahmana yam na jananti yam na passanti tassa sahabyataya maggam desessanti ayameva ujumaggo ayamanjasayano niyyaniko niyyati takkarassa brahmasahabyatayati netam thanam vijjati. [374] Seyyathapi vasettha puriso evam vadeyya aham ya imasmim janapade janapadakalyani tam icchami tam kamemiti . tamenam evam vadeyyum ambho purisa yam tvam janapadakalyanim icchasi kamesi janasi tam janapadakalyanim khattiyim va brahmanim va vessim va suddim vati . iti puttho noti vadeyya . tamenam evam vadeyyum ambho purisa yam tvam janapadakalyanim icchasi kamesi janasi tam janapadakalyanim evamnama va evamgotta va digha va rassa va majjhima va kalika va sama va manguracchavi vati amukasmim game va nigame va nagare vati . iti puttho noti vadeyya. Tamenam evam vadeyyum ambho purisa yam tvam na janasi na passasi tam tvam icchasi kamesiti. Iti puttho amati vadeyya. {374.1} Tam kim mannasi vasettha nanu evam sante tassa purisassa appatihirikatam bhasitam sampajjatiti . addha kho bho gotama evam sante tassa purisassa appatihirikatam bhasitam sampajjatiti . evameva kho vasettha na kira tevijjehi brahmanehi brahma sakkhi dittho .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page303.

[375] Seyyathapi vasettha puriso catummahapathe nissenim kareyya pasadassa arohanaya . tamenam evam vadeyyum ambho purisa yam tvam pasadassa arohanaya nissenim karosi janasi tam pasadam puratthimaya va disaya dakkhinaya va disaya pacchimaya va disaya uttaraya va disaya ucco va nico va majjho vati . iti puttho noti vadeyya . tamenam evam vadeyyum ambho purisa yam tvam na janasi na passasi tassa tvam pasadassa arohanaya nissenim karositi . iti puttho amati vadeyya . tam kim mannasi vasettha nanu evam sante tassa purisassa appatihirikatam bhasitam sampajjatiti . Addha bho gotama evam sante tassa purisassa appatihirikatam bhasitam sampajjatiti. {375.1} Evameva kho vasettha na kira tevijjehi brahmanehi brahma sakkhi dittho napi kira tevijjanam brahmananam acariyehi brahma sakkhi dittho napi kira tevijjanam brahmananam acariyapacariyehi brahma sakkhi dittho napi kira tevijjanam brahmananam yava sattamacariyamahayuga brahma sakkhi dittho yepi kira tevijjanam brahmananam pubbaka isayo mantanam kattaro mantanam pavattaro yesamidam etarahi tevijja brahmana poranam mantapadam gitam pavuttam samihitam tadanugayanti tamanubhasanti bhasitamanubhasanti vacitamanuvacenti seyyathidam atthako vamako vamadevo vessamitto yamataggi angiraso bharadvajo vasettho kassapo bhagu tepi na evamahamsu mayametam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page304.

Janama mayametam passama yattha va brahma yena va brahma yahim va brahmati . te va tevijja brahmana evamahamsu yam na janama yam na passama tassa sahabyataya maggam desema ayameva ujumaggo ayamanjasayano niyyaniko niyyati takkarassa brahmasahabyatayati. {375.2} Tam kim mannasi vasettha nanu evam sante tevijjanam brahmananam appatihirikatam bhasitam sampajjatiti . addha kho bho gotama evam sante tevijjanam brahmananam appatihirikatam bhasitam sampajjatiti . sadhu vasettha te ca vasettha tevijja brahmana yam na jananti yam na passanti tassa sahabyataya maggam desessanti ayameva ujumaggo ayamanjasayano niyyaniko niyyati takkarassa brahmasahabyatayati netam thanam vijjati. [376] Seyyathapi vasettha ayam aciravati nadi pura udakassa samatittika kakapeyya athakho puriso agaccheyya paratthiko paragavesi paragami param taritukamo so orime tire thito parimantiram avheyya ehi para param ehi para paranti . tam kim mannasi vasettha api nu tassa purisassa avhayanahetu va ayacanahetu va patthanahetu va abhinandanahetu va aciravatiya nadiya parimantiram orimantiram agaccheyyati . no hidam bho gotama. Evameva kho vasettha tevijja brahmana ye dhamma brahmanakarana te dhamme pahaya vattamana ye dhamma abrahmanakarana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page305.

Te dhamme samadaya vattamana evamahamsu indam avhayama somam avhayama varunam avhayama isanam avhayama pajapatim avhayama brahmanam avhayama mahindam avhayamati . te ca vasettha tevijja brahmana ye dhamma brahmanakarana te dhamme pahaya pavattamana ye dhamma abrahmanakarana te dhamme samadaya vattamana avhayanahetu va ayacanahetu va patthanahetu va abhinandanahetu va kayassa bheda parammarana brahmanam sahabyupaga bhavissantiti netam thanam vijjati. [377] Seyyathapi vasettha ayam aciravati nadi pura udakassa samatittika kakapeyya atha puriso agaccheyya paratthiko paragavesi paragami param taritukamo so orime tire dalhaya rajjuya pacchabaham galhabandhanam bandho tam kim mannasi vasettha nanu so puriso aciravatiya nadiya orima tira parimantiram gaccheyyati . No hidam bho gotama. {377.1} Evameva kho vasettha pancime kamaguna ariyassa vinaye adduntipi vuccanti bandhanantipi vuccanti katame panca cakkhuvinneyya rupa ittha kanta manapa piyarupa kamupasanhita rajaniya sotavinneyya sadda .pe. ghanavinneyya gandha . Jivhavinneyya rasa . kayavinneyya photthabba ittha kanta manapa piyarupa kamupasanhita rajaniyati . ime kho vasettha panca kamaguna ariyassa vinaye adduntipi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page306.

Vuccanti bandhanantipi vuccanti ime kho vasettha panca kamagune tevijja brahmana gadhita mucchita ajjhosanna anadinavadassavino anissaranapanna paribhunjanti . te ca vasettha tevijja brahmana ye dhamma brahmanakarana te dhamme pahaya vattamana ye dhamma abrahmanakarana te dhamme samadaya vattamana panca kamagune gadhita mucchita ajjhosanna anadinavadassavino anissaranapanna paribhunjanti kamachandabandha kayassa bheda parammarana brahmanam sahabyupaga bhavissantiti netam thanam vijjati. [378] Seyyathapi vasettha ayam aciravati nadi pura udakassa samatittika kakapeyya athakho puriso agaccheyya paratthiko paragavesi paragami param taritukamo so orime tire sasisam parupitva nipajjeyya . tam kim mannasi vasettha api nu kho so puriso aciravatiya nadiya orima tira parimantiram gaccheyyati. No hidam bho gotama . evameva kho vasettha pancime nivarana ariyassa vinaye avaranatipi vuccanti nivaranatipi vuccanti onahanatipi vuccanti pariyohanatipi vuccanti katame panca kamachandanivaranam byapadanivaranam thinamiddhanivaranam uddhaccakukkuccanivaranam vicikicchanivaranam ime kho vasettha panca nivarana ariyassa vinaye avaranatipi vuccanti nivaranatipi vuccanti onahanatipi vuccanti pariyohanatipi vuccanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page307.

[379] Imehi kho vasettha pancahi nivaranehi tevijja brahmana avuta nivuta ophuta pariyonaddha . te ca vasettha tevijja brahmana ye dhamma brahmanakarana te dhamme pahaya vattamana ye dhamma abrahmanakarana te dhamme samadaya vattamana pancahi nivaranehi avuta nivuta ophuta pariyonaddha te kayassa bheda parammarana brahmasahabyupaga bhavissantiti netam thanam vijjati. [380] Tam kim mannasi vasettha kinti te sutam brahmananam vuddhanam mahallakanam acariyapacariyanam bhasamananam sapariggaho va brahma apariggaho vati . apariggaho bho gotama. Saveracitto va averacitto vati . averacitto bho gotama . sabyapajjhacitto va abyapajjhacitto vati . abyapajjhacitto bho gotama . Samkilitthacitto va asamkilitthacitto vati . asamkilitthacitto bho gotama. Vasavatti va avasavatti vati. Vasavatti bho gotama. {380.1} Tam kim mannasi vasettha sapariggaha va tevijja brahmana apariggaha vati . sapariggaha bho gotama. Saveracitta va averacitta vati . saveracitta bho gotama. Sabyapajjhacitta va abyapajjhacitta vati . sabyapajjhacitta bho gotama. Samkilitthacitta va asamkilitthacitta vati . samkilitthacitta bho gotama . vasavatti va avasavatti vati. Avasavatti bho gotama.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page308.

[381] Iti kira te vasettha sapariggaha tevijja brahmana apariggaho brahma api nu kho sapariggahanam tevijjanam brahmananam apariggahena brahmuna saddhim samsandati sametiti . No hetam bho gotama. Sadhu vasettha te ca vasettha sapariggaha tevijja brahmana kayassa bheda parammarana apariggahassa brahmuno sahabyupaga bhavissantiti netam thanam vijjati. {381.1} Iti kira te vasettha saveracitta tevijja brahmana averacitto brahma api nu kho saveracittanam tevijjanam brahmananam averacittena brahmuna saddhim samsandati sametiti. No hetam bho gotama. Iti kira te vasettha sabyapajjhacitta tevijja brahmana abyapajjhacitto brahma samkilitthacitta tevijja brahmana asamkilitthacitto brahma avasavatti tevijja brahmana vasavatti brahma api nu kho avasavattinam tevijjanam brahmananam vasavattina brahmuna saddhim samsandati sametiti . no hetam bho gotama . sadhu vasettha te ca vasettha avasavatti tevijja brahmana kayassa bheda parammarana vasavattissa brahmuno sahabyupaga bhavissantiti netam thanam vijjati . idha kho pana te vasettha tevijja brahmana asiditva samsidanti samsiditva visattam papunanti sukhataram manne taranti tasma idam tevijjanam brahmananam tevijjairinantipi vuccati tevijjavivanantipi vuccati tevijjabyasanantipi vuccatiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page309.

[382] Evam vutte vasettho manavo bhagavantam etadavoca sutam metam bho gotama samano gotamo brahmanam sahabyataya maggam janatiti . tam kim mannasi vasettha asanne ito manasakatam na ito dure manasakatanti . evam bho gotama asanne ito manasakatam na ito dure manasakatanti . tam kim mannasi vasettha idha puriso manasakate jatasamvaddho tamenam manasakata tavadeva avasatam manasakatassa maggam puccheyyam siya nu kho vasettha tassa purisassa manasakate jatasamvaddhassa manasakatassa maggam putthassa dandhayitattam va vitthayitattam vati . no hidam bho gotama. Tam kissa hetu. Asuko hi bho gotama puriso manasakate jatasamvaddho tassa sabbaneva manasakatassa maggani suviditaniti . siya kho vasettha tassa purisassa manasakate jatasamvaddhassa manasakatassa maggam putthassa dandhayitattam va vitthayitattam va na tveva tathagatassa brahmaloke va brahmalokagaminiya va patipadaya putthassa dandhayitattam va vitthayitattam va brahmanancaham vasettha pajanami brahmalokanca brahmalokagamininca patipadam yathapatipanno ca brahma brahmalokam upapanno tanca pajanamiti. [383] Evam vutte vasettho manavo bhagavantam etadavoca sutam metam bho gotama samano gotamo brahmanam sahabyataya maggam desetiti sadhu no bhavam bho gotamo brahmanam sahabyataya maggam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page310.

Desetu ullumpatu bhavam bho gotamo brahmanim pajanti . tenahi vasettha sunahi sadhukam manasikarohi bhasissamiti . evam bhoti kho vasettho manavo bhagavato paccassosi. {383.1} Bhagava etadavoca idha vasettha tathagato loke uppajjati araham sammasambuddho .pe. (yatha samannaphalam evam vittharetabbam) .pe. Evam kho vasettha bhikkhu silasampanno hoti .pe. Tassime panca nivarane pahine attani samanupassato pamujjam jayati pamuditassa piti jayati pitimanassa kayo passambhati passaddhakayo sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati . so mettasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mettasahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena pharitva viharati . Seyyathapi vasettha balava samkhadhamo appakasireneva catuddisa vinnapeyya evameva kho vasettha evam bhavitaya mettaya cetovimuttiya yam pamanakatam kammam na tam tatravasissati na tam tatravatitthati. Ayampi kho vasettha brahmanam sahabyataya maggo. [384] Puna caparam vasettha bhikkhu karunasahagatena cetasa .pe. Muditasahagatena cetasa .pe. upekkhasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkhasahagatena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page311.

Cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena pharitva viharati . seyyathapi vasettha balava samkhadhamo appakasireneva catuddisa vinnapeyya evameva kho vasettha evam bhavitaya upekkhaya cetovimuttiya yam pamanakatam kammam na tam tatravasissati na tam tatravatitthati . ayam kho vasettha brahmanam sahabyataya maggo. {384.1} Tam kim mannasi vasettha evamvihari bhikkhu sapariggaho va apariggaho vati . apariggaho bho gotama . saveracitto va averacitto vati . averacitto bho gotama . sabyapajjhacitto va abyapajjhacitto vati . abyapajjhacitto bho gotama . Samkilitthacitto va asamkilitthacitto vati . asamkilitthacitto bho gotama. Vasavatti va avasavatti vati . vasavatti bho gotama . Iti kira vasettha apariggaho bhikkhu apariggaho brahma api nu kho apariggahassa bhikkhuno apariggahena brahmuna saddhim samsandati sametiti . evam bho gotama. Sadhu vasettha so ca vasettha apariggaho bhikkhu kayassa bheda parammarana apariggahassa brahmuno sahabyupago bhavissatiti thanametam vijjati . iti kira vasettha averacitto bhikkhu averacitto brahma .pe. Abyapajjhacitto bhikkhu abyapajjhacitto brahma . asamkilitthacitto bhikkhu asamkilitthacitto brahma . vasavatti bhikkhu vasavatti brahma api nu kho vasavattissa bhikkhuno vasavattina brahmuna saddhim samsandati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page312.

Sametiti . evam bho gotama . Sadhu vasettha so ca vasettha vasavatti bhikkhu kayassa bheda parammarana vasavattissa brahmuno sahabyupago bhavissatiti. Thanametam vijjatiti. [385] Evam vutte vasetthabharadvaja manava bhagavantam etadavocum abhikkantam bho gotama abhikkantam bho gotama seyyathapi bho gotama nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhantiti evameva kho bhota gotamena anekapariyayena dhammo pakasito ete mayam bhavantam gotamam saranam gacchama dhammanca bhikkhusamghanca upasake no bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranangateti. Tevijjasuttam terasamam nitthitam. -------------- Tassuddanam brahma samanna ambattha sonakuta mahali jalini sihapotthapadasubho kevatto lohicca tevijja terasati. Silakkhandhavaggo nitthito.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 295-312. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=5868&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=5868&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=365&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=9&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=365              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=8660              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=8660              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]