ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

หน้าที่ ๔๖๙.

[๑๘๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว จะ กลับไปเกิดในพวกเทวดา มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก มีมากกว่า ฯลฯ.

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ บรรทัดที่ ๑๑๑๕๘-๑๑๑๖๐ หน้าที่ ๔๖๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=19&A=11158&Z=11160&pagebreak=1              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=19&siri=445              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1786              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [1801] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=19&item=1801&items=1              The Pali Tipitaka in Roman :- [1801] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=19&item=1801&items=1              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19              อ่านเทียบฉบับแปลอังกฤษ Compare with English Translation :- https://accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn56/sn56.102-113.than.html https://suttacentral.net/sn56.91/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.92/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.93/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.94/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.95/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.96-101/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.102/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.103/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.104/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.105-107/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.108-110/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.111-113/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.114-116/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.117-119/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.120-122/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.123-125/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.126-128/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.129-130/en/sujato https://suttacentral.net/sn56.131/en/sujato

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :