ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกรูปาวจรทุกะ
[๘๒๑] รูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย รูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารอย่างนี้
[๘๒๓] นรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นรูปาวจรธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนรูปาวจรธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล และ นรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนรูปาวจรธรรมที่เป็นอกุศล และ นรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๒๕] นรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นรูปาวจรธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นรูปาวจรธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่นรูปาวจรธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นรูปาวจรธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกรูปาวจรทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๔๕๕๕-๑๔๕๘๗ หน้าที่ ๖๐๖-๖๐๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=14555&Z=14587&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=196              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2732              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [2732-2737] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2732&items=6              The Pali Tipitaka in Roman :- [2732-2737] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=2732&items=6              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :