ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๘ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๘ ปริวาร
       [๑๓๖๔] พึงรู้วัตถุ พึงรู้โคตร พึงรู้ชื่อ พึงรู้อาบัติ.
       คำว่า เมถุนธรรม เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า ปาราชิก เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า อทินนาทาน เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า ปาราชิก เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า มนุสสวิคคหะ เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า ปาราชิก เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า อุตตริมนุสสธรรม เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า ปาราชิก เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า สุกกวิสัฏฐิ เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า กายสังสัคคะ เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า ทุฏฐุลลวาจา เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า อัตตกาม เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า สัญจริตตะ เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า ให้ทำกุฎีด้วยอาการขอเอาเอง เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า ให้ทำวิหารใหญ่ เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า ตามกำจัดภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิกไม่มีมูล เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้ง
โคตร.
       คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า ถือเอาเอกเทศบางอย่างแห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเลศ
แล้วตามกำจัดภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า การที่ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ  ๓ จบ
เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า การที่ภิกษุทั้งหลาย ผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่สละกรรม
เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร
       คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า การที่ภิกษุผู้ว่ายากไม่สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ เป็น
ทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ.
       คำว่า การที่ภิกษุผู้ประทุษร้ายสกุลไม่สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓
จบ เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ ...
       คำว่า การอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนเขฬะลงในน้ำ
เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร.
       คำว่า ทุกกฏ เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติแล.
นวสังคหวรรคที่ ๕ จบ.
-----------------------------------------------------
หัวข้อประจำวรรค

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๘ บรรทัดที่ ๑๓๓๑๘-๑๓๓๖๔ หน้าที่ ๕๑๔-๕๑๖. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=8&A=13318&Z=13364&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=8&siri=127              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1362              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [1364-1365] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=8&item=1364&items=2              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=12845              The Pali Tipitaka in Roman :- [1364-1365] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=1364&items=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=12845              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_8              อ่านเทียบฉบับแปลอังกฤษ Compare with English Translation :- https://suttacentral.net/pli-tv-pvr21/en/horner-brahmali#Prv.21.5.1

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :