ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 540อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 541อ่านอรรถกถา 17 / 542อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค คันธัพพกายสังยุต
๒๓-๑๓๒. สารคันธาทิทานูปการสูตรที่ ๑-๙๐ ว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นเป็นต้น

               ๒๓-๑๓๒. อรรถกถาสารคันธาทิทานูปการสูตรที่ ๑-๙๐               
               รวม ๙๐ สูตร๑-
____________________________
๑- เทวดา ๑ จำพวกให้วัตถุทาน ๑๐ อย่างนับเป็น ๑ สูตร. เทวดา ๙ จำพวก แต่ละพวกให้วัตถุทาน ๑๐ อย่างจึงรวมเป็น ๙๐ สูตร.

               จบอรรถกถาคันธัพพกายสังยุต               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
                         ๑. สุทธกสูตร
                         ๒. สุจริตสูตร
                         ๓. มูลคันธทาตาสูตร
                         ๔-๑๒. สารคันธาทิทาตาสูตร ๙ สูตร
                         ๑๓-๒๒. มูลคันธทานูปการสูตร ๑๐ สูตร
                         ๒๓-๑๓๒. สารคันธาทิทานูปการสูตร ๙๐ สูตร
               (รวม ๑๑๒ สูตร)               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค คันธัพพกายสังยุต ๒๓-๑๓๒. สารคันธาทิทานูปการสูตรที่ ๑-๙๐ ว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นเป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 540อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 541อ่านอรรถกถา 17 / 542อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=6436&Z=6460
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :