ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ สรกานิวรรคที่ ๓
๕. สรกานิสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยสรกานิสูตรที่ ๕               
               พึงทราบอธิบายในทุติยสรกานิสูตรที่ ๕.
               บทว่า นาที่ไม่ราบเรียบ ได้แก่ นาที่ไม่เสมอกัน.
               บทว่า มีพื้นไม่ดี ได้แก่ มีพื้นกระด้างประกอบด้วยความเค็ม.
               บทว่า แตกร้าว ได้แก่ แตกทั่วไป.
               บทว่า เสีย ได้แก่ ชุ่มน้ำแล้วก็เปื่อยเน่า.
               บทว่า ถูกลมและแดดกระทบแล้ว ความว่า ถึงความไม่มีรส เพราะลมและแดดกระทบแล้ว.
               บทว่า ไม่แข็ง ได้แก่ ไม่ถือเอาแก่น คือยังไม่เกิดแก่น.
               บทว่า เก็บไว้ไม่ดี ความว่า ใส่ไว้ในฉางเป็นต้นเก็บไว้ดีหามิได้.
               บทว่า เก็บไว้ดีแล้ว ความว่า ไม่งอกตลอด ๔ เดือนจากที่ที่เก็บไว้.

               จบอรรถกถาทุติยสรกานิสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ สรกานิวรรคที่ ๓ ๕. สรกานิสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1527อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1537อ่านอรรถกถา 19 / 1548อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=8997&Z=9063
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :