ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 455อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 456อ่านอรรถกถา 20 / 457อ่านอรรถกถา 20 / 596
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ รถการวรรคที่ ๒
๗. อัตตสูตร

               อรรถกถาอัตตสูตรที่ ๗               
               พึงทราบวินิจฉัยในอัตตสูตรที่ ๗ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อตฺตพฺยาพาธาย ได้แก่ เพื่อให้ตนเองลำบาก.
               บทว่า ปรพฺยาพาธาย ได้แก่ เพื่อให้บุคคลอื่นลำบาก.
               บทว่า กายสุจริตํ เป็นต้นมาในตอนต้นด้วยอำนาจกุศลกรรมบถ ๑๐. แต่ว่า ในขั้นสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงอรหัตผล ท่านก็ไม่ได้ห้ามไว้เลย.

               จบอรรถกถาอัตตสูตรที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ รถการวรรคที่ ๒ ๗. อัตตสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 455อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 456อ่านอรรถกถา 20 / 457อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=20&A=3015&Z=3028
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2117
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2117
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :