ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 15อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 16อ่านอรรถกถา 22 / 17อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ พลวรรคที่ ๒
๖. ปุนกูฏสูตร

               อรรถกถาปุนกูฏสูตรที่ ๖               
               ปุนกูฏสูตรที่ ๖ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้น.
               ตรัสเสกขพละเท่านั้นใน ๘ สูตร ทั้งในวรรคก่อนและในวรรคนี้.
               แต่พระมหาทัตตเถระผู้อยู่ในกรัณฑโกลวิหารกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเสกขพละใน ๔ สูตรเป็นเบื้องต่ำ ตรัสอเสกขพละใน ๔ สูตรเป็นเบื้องสูง.

               จบอรรถกถาปุนกูฏสูตรที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ พลวรรคที่ ๒ ๖. ปุนกูฏสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 15อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 16อ่านอรรถกถา 22 / 17อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=246&Z=254
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=113
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=113
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :