ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 658 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 662 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 666 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อรรถกถา กุณฑลิกชาดก
ว่าด้วย เปรียบนารีด้วยท่าน้ำ

               เรื่องพิสดารของชาดกนี้ ซึ่งมีคำเริ่มต้นว่า นิรามํ อารามกรสฺสุ ดังนี้
               จักมีแจ้งใน กุณาลชาดก แล.

               จบ กุณฑลิกชาดกที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กุณฑลิกชาดก ว่าด้วย เปรียบนารีด้วยท่าน้ำ จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 658 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 662 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 666 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=3185&Z=3201
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=38&A=8158
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=38&A=8158
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :