ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา กุณฑลิกชาดก
ว่าด้วย เปรียบนารีด้วยท่าน้ำ

               เรื่องพิสดารของชาดกนี้ ซึ่งมีคำเริ่มต้นว่า นิรามํ อารามกรสฺสุ ดังนี้
               จักมีแจ้งใน กุณาลชาดก แล.

               จบ กุณฑลิกชาดกที่ ๑

.. อรรถกถา กุณฑลิกชาดก ว่าด้วย เปรียบนารีด้วยท่าน้ำ จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 658อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 662อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 666อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=3185&Z=3201
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :