ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 404อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 405อ่านอรรถกถา 32 / 406อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๔๑. เมตเตยยวรรค
๓. เมตตคูเถราปทาน (๔๐๓)

               ๔๐๓. อรรถกถาเมตตคูเถราปทาน               
               พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๓ ดังต่อไปนี้ :-
               อปทานของท่านพระเมตตคูเถระมีคำเริ่มต้นว่า หิมวนฺตสฺส อวิทูเร ดังนี้.
               ท่านเป็นพระดาบสอยู่ในบรรณศาลา ที่ภูเขาชื่อว่าอโสก ใกล้ป่าหิมวันต์นั้น ได้พบเห็นพระสุเมธสัมพุทธเจ้าแล้ว รับบาตรเอาเนยใสใส่ถวายจนเต็ม (ดังนี้) เป็นความแตกต่างกัน.
               คำที่เหลือและผลบุญนักศึกษาพอจะรู้ได้โดยง่ายทีเดียว.
               และเนื้อความแห่งคาถาอปทาน ก็ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วนั่นแล.
               จบอรรถกถาเมตตคูเถราปทาน               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๔๑. เมตเตยยวรรค ๓. เมตตคูเถราปทาน (๔๐๓) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 404อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 405อ่านอรรถกถา 32 / 406อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=8962&Z=9007
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5416
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5416
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :