ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์
มาติกา ทุกมาติกา ๑๔๒ ทุกะ กิเลสโคจฉกะ

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 2).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์                มาติกา ทุกมาติกา ๑๔๒ ทุกะ เหตุโคจฉกะ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=2                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์                จิตตุปปาทกัณฑ์ กุศลธรรม กามาวจรมหากุศลจิต ๘ จิตดวงที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=16

.. อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์ มาติกา ทุกมาติกา ๑๔๒ ทุกะ กิเลสโคจฉกะ จบ.
อ่านอรรถกถา 34 / 1อ่านอรรถกถา 34 / 12อรรถกถา เล่มที่ 34 ข้อ 13อ่านอรรถกถา 34 / 14อ่านอรรถกถา 34 / 970
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=34&A=379&Z=406
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :