ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [504] 65 Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Tena kho pana samayena sarabho nāma paribbājako acirapakkanto hoti
imasmā dhammavinayā so rājagahe parisati evaṃ vācaṃ bhāsati aññāto
mayā  samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ 2- dhammo aññāya ca panāhaṃ samaṇānaṃ
sakyaputtiyānaṃ  dhammaṃ  evāhaṃ  tasmā  dhammavinayā  apakkantoti .
Athakho  sambahulā  bhikkhū  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya
@Footnote: 1 Ma. kho . 2 Po. Ma. sakyaputtikānaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Rājagahaṃ piṇḍāya pavisiṃsu . assosuṃ kho te bhikkhū sarabhassa paribbājakassa
rājagahe  parisati  evaṃ  vācaṃ bhāsamānassa aññāto mayā samaṇānaṃ
sakyaputtiyānaṃ  dhammo  aññāya  ca  panāhaṃ  samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ
dhammaṃ  evāhaṃ  tasmā dhammavinayā apakkantoti . athakho te bhikkhū
rājagahe  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena
bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdiṃsu  ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ sarabho
nāma  bhante  paribbājako  acirapakkanto  imasmā  dhammavinayā so
rājagahe  parisati  evaṃ  vācaṃ  bhāsati  aññāto  mayā  samaṇānaṃ
sakyaputtiyānaṃ  dhammo  aññāya  ca  panāhaṃ  samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ
dhammaṃ  evāhaṃ  tasmā  dhammavinayā apakkantoti sādhu bhante bhagavā
yena  sappiniyā 1- tīraṃ paribbājakārāmo yena sarabho paribbājako
tenupasaṅkamatu anukampaṃ upādāyāti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {504.1}  Athakho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā vuṭṭhito
yena  sappiniyā 2- tīraṃ paribbājakārāmo yena sarabho paribbājako
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  nisajja  kho
bhagavā sarabhaṃ paribbājakaṃ etadavoca saccaṃ kira tvaṃ sarabha evaṃ vadesi
aññāto  mayā  samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  dhammo aññāya ca panāhaṃ
samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ dhammaṃ evāhaṃ tasmā dhammavinayā apakkantoti.
Evaṃ vutte sarabho paribbājako tuṇhī ahosi . dutiyampi kho bhagavā
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. sappinikā. ito paraṃ īdisameva.
Sarabhaṃ  paribbājakaṃ  etadavoca  vadehi  sarabha  kinti  te aññāto
samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  dhammo  sace  te  aparipūraṃ  bhavissati ahaṃ
paripūressāmi  sace pana te paripūraṃ bhavissati ahaṃ anumodissāmīti .
Dutiyampi  kho  sarabho  paribbājako  tuṇhī  ahosi . tatiyampi kho
bhagavā  sarabhaṃ  paribbājakaṃ etadavoca mayā 1- kho sarabha paññāyati
samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  dhammo  vadehi  sarabha  kinti te aññāto
samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  dhammo  sace  te  aparipūraṃ  bhavissati ahaṃ
paripūressāmi  sace pana te paripūraṃ bhavissati ahaṃ anumodissāmīti .
Tatiyampi kho sarabho paribbājako tuṇhī ahosi. Athakho te paribbājakā 2-
sarabhaṃ  paribbājakaṃ  etadavocuṃ  yadeva kho tvaṃ āvuso sarabha samaṇaṃ
gotamaṃ  yāceyyāsi  tadeva  te  samaṇo gotamo pavāreti vadehi
āvuso  sarabha  kinti  te  aññāto samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ dhammo
sace  te  aparipūraṃ  bhavissati  samaṇo  gotamo  paripūressati sace
pana te paripūraṃ bhavissati samaṇo gotamo anumodissatīti.
   {504.2} Evaṃ vutte sarabho paribbājako tuṇhībhūto maṅkubhūto
pattakkhandho  adhomukho  pajjhāyanto  appaṭibhāṇo  nisīdi  . athakho
bhagavā  sarabhaṃ  paribbājakaṃ  tuṇhībhūtaṃ  maṅkubhūtaṃ  pattakkhandhaṃ  adhomukhaṃ
pajjhāyantaṃ  appaṭibhāṇaṃ  viditvā  te  paribbājake  etadavoca
yo  kho  maṃ  paribbājakā  3-  evaṃ  vadeyya  sammāsambuddhassa
te   paṭijānato   ime   dhammā   anabhisambuddhāti   tamahaṃ
@Footnote: 1 Ma. yo kho . 2 Yu. paribbājakā rājagahakā . 3 Po. Yu. paribbājako.
@ito paraṃ īdisameva.
Tattha  sādhukaṃ  samanuyuñjeyyaṃ  samanuggāheyyaṃ  samanubhāseyyaṃ  so
vata   mayā   sādhukaṃ   samanuyuñjiyamāno   samanuggāhiyamāno
samanubhāsiyamāno  aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  so  tiṇṇaṃ  ṭhānānaṃ
nāññataraṃ  ṭhānaṃ  nigaccheyya  aññena  vā  aññaṃ  paṭicarissati
bahiddhā   kathaṃ  apanāmessati  kopañca  dosañca  appaccayañca
pātukarissati  tuṇhībhūto  vā  maṅkubhūto  pattakkhandho  adhomukho
pajjhāyanto   appaṭibhāṇo   nisīdissati   seyyathāpi   sarabho
paribbājako  yo  kho  maṃ  paribbājakā  evaṃ vadeyya khīṇāsavassa
te  paṭijānato  ime  āsavā  aparikkhīṇāti  tamahaṃ  tattha sādhukaṃ
samanuyuñjeyyaṃ  samanuggāheyyaṃ  samanubhāseyyaṃ  so  vata  mayā
sādhukaṃ   samanuyuñjiyamāno   samanuggāhiyamāno   samanubhāsiyamāno
aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  so  tiṇṇaṃ  ṭhānānaṃ  nāññataraṃ ṭhānaṃ
nigaccheyya  aññena  vā  aññaṃ  paṭicarissati  bahiddhā  kathaṃ
apanāmessati   kopañca   dosañca   appaccayañca   pātukarissati
tuṇhībhūto  vā  maṅkubhūto  pattakkhandho  adhomukho  pajjhāyanto
appaṭibhāṇo nisīdissati seyyathāpi sarabho paribbājako
   {504.3} yo kho maṃ paribbājakā evaṃ vadeyya yassa kho pana te
atthāya dhammo desito so na niyyāti takkarassa sammādukkhakkhayāyāti
tamahaṃ  tattha  sādhukaṃ  samanuyuñjeyyaṃ  samanuggāheyyaṃ  samanubhāseyyaṃ
so   vata  mayā  sādhukaṃ  samanuyuñjiyamāno  samanuggāhiyamāno
samanubhāsiyamāno  aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  so  tiṇṇaṃ  ṭhānānaṃ
nāññataraṃ  ṭhānaṃ  nigaccheyya  aññena vā aññaṃ paṭicarissati bahiddhā
Kathaṃ  apanāmessati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukarissati
tuṇhībhūto  vā  maṅkubhūto  pattakkhandho  adhomukho  pajjhāyanto
appaṭibhāṇo nisīdissati seyyathāpi sarabho paribbājakoti.
   {504.4}  Athakho  bhagavā  sappiniyā  tīre paribbājakārāme
tikkhattuṃ  sīhanādaṃ  naditvā  vehāsaṃ  pakkāmi  .  athakho  te
paribbājakā  acirapakkantassa  bhagavato  sarabhaṃ  paribbājakaṃ  samantato
vācāya  sannitodakena  sañjambhariṃ  akaṃsu  seyyathāpi  āvuso sarabha
brahāraññe  jarasigālo  sīhanādaṃ  nadissāmīti  segālakaṃyeva  1-
nadati bheraṇḍakaṃyeva nadati evameva kho tvaṃ āvuso sarabha aññatreva
samaṇena gotamena sīhanādaṃ nadissāmīti segālakaṃyeva 2- nadasi bheraṇḍakaṃyeva
nadasi seyyathāpi āvuso sarabha ambakamaddarī 3- pussakaravitaṃ 4- ravissāmīti
ambakamaddarīravitaṃyeva 5- ravati evameva kho tvaṃ āvuso sarabha aññatreva
samaṇena  gotamena  pussakaravitaṃ  ravissāmīti ambakamaddarīravitaṃyeva ravasi
seyyathāpi  āvuso sarabha usabho suññāya gosālāya gambhīraṃ naditabbaṃ
maññati  evameva  kho  tvaṃ  āvuso  sarabha  aññatreva  samaṇena
gotamena  gambhīraṃ naditabbaṃ maññasīti . athakho te paribbājakā sarabhaṃ
paribbājakaṃ samantato vācāya sannitodakena sañjambhariṃ akaṃsūti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 237-241. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=504&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=504&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=504&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=504&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=504              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=4447              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=4447              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :