ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๓๐๐]  สาวตฺถีนิทานํ ฯ ติสฺโส อิมา [๑]- ภิกฺขเว เอสนา ฯ
กตมา ติสฺโส ฯ กาเมสนา ภเวสนา พฺรหฺมจริเยสนา ฯ อิมา โข
ภิกฺขเว ติสฺโส เอสนา ฯ
   [๓๐๑]  อิมาสํ โข ภิกฺขเว ติสฺสนฺนํ เอสนานํ อภิญฺาย อริโย
อฏฺงฺคิโก มคฺโค ภาเวตพฺโพ ฯ กตโม อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค ฯ
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ สมฺมาทิฏฺึ ภาเวติ ฯเปฯ สมฺมาสมาธึ ภาเวติ
ราควินยปริโยสานํ   โทสวินยปริโยสานํ   โมหวินยปริโยสานํ   ฯ
อิมาสํ  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺนํ  เอสนานํ  อภิญฺาย  อยํ  อริโย
อฏฺงฺคิโก มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. โข ฯ เอวมุปริปิ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๘๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=1515&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=300&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=67              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=300              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com