ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 296อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 298อ่านอรรถกถา 19 / 313อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ เอสนาวรรคที่ ๑๒
๑. เอสนาสูตรที่ ๑-๘

               เอสนาวรรคที่ ๑๒               
               อรรถกถาปฐมเอสนาสูตรที่ ๑               
               พึงทราบวินิจฉัยในเอสนาวรรค. (ปฐมเอสนาสูตรที่ ๑)
               บทว่า กาเมสนา ได้แก่ การแสวงหา ค้นหา เที่ยวหา ปรารถนากามทั้งหลาย.
               บทว่า ภเวสนา ได้แก่ การแสวงหาภพทั้งหลาย.
               บทว่า พฺรหฺมจริเยสนา ได้แก่ การแสวงหาพรหมจรรย์กล่าวคือมิจฉาทิฏฐิ.

               จบอรรถกถาปฐมเอสนาสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               ตั้งแต่สูตรที่ ๒-๘ ไม่มีอรรถกถาแก้.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ เอสนาวรรคที่ ๑๒ ๑. เอสนาสูตรที่ ๑-๘ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 296อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 298อ่านอรรถกถา 19 / 313อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=1836&Z=1919
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4398
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4398
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :