ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๔๓๔]  สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา
เอกนฺตนิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  อุปสมาย อภิญฺาย สมฺโพธาย
นิพฺพานาย  สํวตฺตนฺติ  ฯ  กตเม  สตฺต ฯ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา
ภาวิตา  พหุลีกตา  เอกนฺตนิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  อุปสมาย
อภิญฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตนฺตีติ ฯ
          คิลานวคฺโค ทุติโย ฯ
            ตสฺสุทฺทานํ
     ปาณาสุริยุปมา ๑- เทฺว     คิลาเน ๒- อปเร ตโย
     ปารคามี วิรทฺโธ จ        อริยา ๓- นิพฺพานาย จาติ ฯ
            ---------
@เชิงอรรถ: ม. ปาณสูริยูปมา ฯ ยุ. ปาณสุริยูปมา ฯ ม. ยุ. คิลานา ฯ ม. ยุ. อริโย ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๑๑๘-๑๑๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=2260&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=434&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=107              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=434              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com