ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๖ สุตฺต. องฺ. (๕): ทสก-เอกาทสกนิปาตา

   [๑๓]  ทสยิมานิ ภิกฺขเว สํโยชนานิ กตมานิ ทส ปญฺโจรมฺภาคิยานิ
สํโยชนานิ    ปญฺจุทฺธมฺภาคิยานิ    สํโยชนานิ    กตมานิ
@เชิงอรรถ: โป. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ  โป. ม. ยุ. ปญฺจ องฺเค ฯ ม. ยุ. ส เวติ ปาทฺวยํ
@นตฺถิ ฯ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
ปญฺโจรมฺภาคิยานิ  สํโยชนานิ  สกฺกายทิฏฺิ วิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโส
กามจฺฉนฺโท   พฺยาปาโท  อิมานิ  ปญฺโจรมฺภาคิยานิ  สํโยชนานิ
กตมานิ  ปญฺจุทฺธมฺภาคิยานิ  สํโสชนานิ  รูปราโค  อรูปราโค มาโน
อุทฺธจฺจํ  อวิชฺชา  อิมานิ  ปญฺจุทฺธมฺภาคิยานิ  สํโยชนานิ อิมานิ โข
ภิกฺขเว ทส สํโยชนานีติ ๑-


             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๔ หน้าที่ ๑๘-๑๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=372&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=13&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=13              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=13              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com