ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗ สุตฺต. ขุ. ขุทฺทกปาฐ-ธมฺมปทคาถา-อุทานํ-อิติวุตฺตก-สุตฺตนิปาตา

          ขุทฺทกปาเฐ สามเณรปญฺหา
   [๔]  เอกนฺนาม  กึ  สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺฐิติกา ฯ เทฺว
นาม  กึ  นามญฺจ  รูปญฺจ  ฯ  ตีณิ นาม กึ ติสฺโส เวทนา ฯ
@เชิงอรรถ: ม. มตฺถลุงฺคํ ฯ
จตฺตาริ  นาม  กึ  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ฯ  ปญฺจ  นาม  กึ
ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา  ฯ  ฉ  นาม กึ ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ ฯ
สตฺต  นาม  กึ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ฯ  อฏฺฐ  นาม  กึ อริโย
อฏฺฐงฺคิโก  มคฺโค  ฯ  นว  นาม  กึ  นว สตฺตาวาสา ฯ ทส
นาม กึ ทสหงฺเคหิ สมนฺนาคโต อรหาติ วุจฺจตีติ ฯ
          สามเณรปญฺหา ๑- นิฏฺฐิตา ฯ
               -----------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๕ หน้าที่ ๒-๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=34&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=4&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=4              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=4              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com