ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

            ๔ โกกิลวคฺโค
           ๑ โกกาลิกชาตกํ ๑-
   [๖๒๒] โย เว กาเล อสมฺปตฺเต   อติเวลํ ปภาสติ
        เอวํ โส นิหโต เสติ      โกกิลาเยว ๒- อตฺรโช ฯ
   [๖๒๓] น หิ สตฺถํ สุนิสิตํ       วิสํ หลาหลมฺมิว ๓-
        เอวํ นิกฺกเฒ ๔- ปาเตติ  วาจา ทุพฺภาสิตา ยถา ฯ
   [๖๒๔] ตสฺมา กาเล อกาเล จ ๕- วาจํ รกฺเขยฺย ปณฺฑิโต
        นาติเวลํ ปภาเสยฺย     อปิ อตฺตสมมฺหิ วา ฯ
   [๖๒๕] โย จ กาเล มิตํ ภาเส    มติปุพฺโพ วิจกฺขโณ
        สพฺเพ อมิตฺเต อาเทติ    สุปณฺโณ อุรคมฺมิวาติ ๖- ฯ
            โกกาลิกชาตกํ ปมํ ฯ
                 --------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๔๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3003&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=622&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=331              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=622              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com