ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                       ๔ โกกิลวคฺโค
                      ๑ โกกาลิกชาตกํ ๑-
   [๖๒๒]    โย เว กาเล อสมฺปตฺเต   อติเวลํ ปภาสติ
            เอวํ โส นิหโต เสติ      โกกิลาเยว ๒- อตฺรโช ฯ
   [๖๒๓]    น หิ สตฺถํ สุนิสิตํ       วิสํ หลาหลมฺมิว ๓-
            เอวํ นิกฺกเฒ ๔- ปาเตติ  วาจา ทุพฺภาสิตา ยถา ฯ
   [๖๒๔]    ตสฺมา กาเล อกาเล จ ๕- วาจํ รกฺเขยฺย ปณฺฑิโต
            นาติเวลํ ปภาเสยฺย     อปิ อตฺตสมมฺหิ วา ฯ
   [๖๒๕]    โย จ กาเล มิตํ ภาเส    มติปุพฺโพ วิจกฺขโณ
            สพฺเพ อมิตฺเต อาเทติ    สุปณฺโณ อุรคมฺมิวาติ ๖- ฯ
                     โกกาลิกชาตกํ ปฐมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๔๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3003&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=3003              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=622&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=331              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=622              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com