ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๒ อภิ. วิภงฺโค

   [๑๐๗๒]  ตตฺถ  กตมานิ  ทฺวาสฏฺฐิทิฏฺฐิคตานิ  พฺรหฺมชาเล
เวยฺยากรเณ  วุตฺตานิ  ภควตา  จตฺตาโร  สสฺสตวาทา  จตฺตาโร
เอกจฺจสสฺสติกา  จตฺตาโร  อนฺตานนฺติกา  จตฺตาโร  อมราวิกฺเขปิกา
เทฺว  อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา  โสฬส  สญฺิวาทา  อฏฺฐ  อสญฺิวาทา
อฏฺฐ   เนวสญฺินาสญฺิวาทา   สตฺต   อุจฺเฉทวาทา   ปญฺจ
ทิฏฺฐธมฺมนิพฺพานวาทา   อิมานิ   ทฺวาสฏฺฐิทิฏฺฐิคตานิ   พฺรหฺมชาเล
เวยฺยากรเณ วุตฺตานิ ภควตาติ ฯ
              ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
                  -----------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๕ หน้าที่ ๕๔๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10928&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1072&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=77              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1072              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com