͹ͺ
мվҤѹط
           ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
ҹ˹[ҧ] áҹ˹[ҧ] ʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹ˹[ҧ] Ѵҹ˹[ҧ] ش ԡ¹ Ẻ
ûԮ Һ ѡ ԸԮ . ()

   []   Ҥҹ¹  ù  Ԧҹ¹
 ùµ:  ڵ     Ԧҹ¹ ù 
 Ҥҹ¹  ùµ:  ڵ    Ҥҹ¹
 ù   ҹҹ¹ ùµ: ͹Ҥ Ҥҹ¹
 ù   - ҹҹ¹ ù Ҥҹ¹ 
 ù  ҹҹ¹  ù     ҹҹ¹
 ù   Ҥҹ¹  ùµ:  ڵ   
 Ҥҹ¹  ù  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹
 ùµ:  ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ù
  Ҥҹ¹  ùµ:   ؤڤ ԨԡԨکҹ¹
 ù      Ҥҹ¹  ù   ؤڤ
 ԨԡԨکҹ¹   ù Ҥҹ¹  ù  
 Ҥҹ¹ ù  Ҥҹ¹  Ԫڪҹ¹
 ùµ:  ͹Ҥ  Ҥҹ¹  ù    
 Ԫڪҹ¹  ù   Ҥҹ¹   ù
 @ԧö:  ʵ Եھ  ǡڢ ؤڤš
 @ਵڶ طó ڶ صڵ  ⵵ҷ 
 @ ൵ ͵ڶһ  
 Ԫڪҹ¹  ù     Ԫڪҹ¹ ù
 Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   []  Ԧҹ¹ ù ҹҹ¹ ùµ:
 ͹Ҥ  Ԧҹ¹  ù    ҹҹ¹ ù
  Ԧҹ¹   ù  ҹҹ¹  ù 
    ҹҹ¹ ù  Ԧҹ¹ ùµ:
 ڵ    Ԧҹ¹ ù  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ڵ    ԨԡԨکҹ¹
 ù     Ԧҹ¹  ùµ:    ؤڤ
 ԨԡԨکҹ¹  ù     Ԧҹ¹  ù 
 ؤڤ  ԨԡԨکҹ¹  ù Ԧҹ¹  ù 
  Ԧҹ¹ ù  Ҥҹ¹  Ԫڪҹ¹
 ùµ:   ͹Ҥ   Ԧҹ¹   ù    
 Ԫڪҹ¹ ù  Ԧҹ¹ ù Ԫڪҹ¹
  ù        Ԫڪҹ¹  ù 
 Ԧҹ¹ ùµ: ڵ 
   []  ҹҹ¹ ù  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ڵ    ԨԡԨکҹ¹
 ù     ҹҹ¹  ùµ:    ؤڤ
 ԨԡԨکҹ¹  ù     ҹҹ¹ ù 
 ԨԡԨکҹ¹   ù  ҹҹ¹   ù  
 ҹҹ¹  ù   Ҥҹ¹  Ԫڪҹ¹
 ùµ: ڵ     Ԫڪҹ¹ ù 
 ҹҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   ԯҹ¹  ù   ԨԡԨکҹ¹
 ùµ:  ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ù
 ԯҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   ԨԡԨکҹ¹ ù  Ҥҹ¹
  Ԫڪҹ¹  ùµ:   ؤڤ ԨԡԨکҹ¹
 ù   Ԫڪҹ¹ ù  ԨԡԨکҹ¹ 
 ù Ԫڪҹ¹  ù     Ԫڪҹ¹
 ù ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   Ҥҹ¹  ù  Ԫڪҹ¹
 ùµ:  ڵ       Ԫڪҹ¹ ù
 Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù
   ҹҹ¹  ùµ:  ͹Ҥ  Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹   ù    ҹҹ¹ ù 
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ù ҹҹ¹ 
 ù     ҹҹ¹ ù Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹  ùµ: ڵ   Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹  ù  ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹
 ùµ:  ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ù
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ùµ:  ؤڤ
 ԨԡԨکҹ¹ ù   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ù  ؤڤ ԨԡԨکҹ¹ ù Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ù   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ 
 ù  Ҥҹ¹ Ԫڪҹ¹ ùµ: ͹Ҥ
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù   Ԫڪҹ¹
 ù   Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ù
 Ԫڪҹ¹  ù     Ԫڪҹ¹ ù
 Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ùµ: ڵ 
   []    Ҥҹ¹    Ԧҹ¹  
 ҹҹ¹   ù  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹
 ùµ:  ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ù
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹ ùµ:
  ؤڤ ԨԡԨکҹ¹ ù   Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹   ù ͹Ҥ ԨԡԨکҹ¹
   Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ù   
 ҹҹ¹  ù    ԨԡԨکҹ¹   ù
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ù 
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹҹ¹  ù
  Ҥҹ¹  Ԫڪҹ¹ ùµ: ڵ 
     Ԫڪҹ¹  ù  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹ ҹҹ¹ ùµ: ڵ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ԯҹ¹   ù   ԨԡԨکҹ¹ ùµ:
 ڵ         ԨԡԨکҹ¹  ù  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹
  ùµ:   ؤڤ  ԨԡԨکҹ¹   ԯҹ¹
   ù     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  
 ҹҹ¹     ù  ͹Ҥ  ԨԡԨکҹ¹  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ԯҹ¹  ù
   ҹҹ¹ ù  ԨԡԨکҹ¹  ù
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ù 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
   ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹    ù  
 Ҥҹ¹   Ԫڪҹ¹  ùµ:  ڵ  
     Ԫڪҹ¹  ù  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ 
 ùµ: ڵ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹  ù
  Ԫڪҹ¹ ùµ: ڵ   Ԫڪҹ¹
 ù  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   Ҥҹ¹ ù  Ԧҹ¹
 ùµ:  ءڢ  Ƿ   Ҥҹ¹  ù
      Ԧҹ¹  ù  ٻҵ  ٻҵ
 ͻһ   Ҥҹ¹  ù Ԧҹ¹ 
 ù    Ԧҹ¹ ù Ҥҹ¹
 ùµ:  ҵ    Ƿ   Ԧҹ¹
 ù      Ҥҹ¹  ù  ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ    Ԧҹ¹    ù
 Ҥҹ¹   ù   Ҥҹ¹ ù
   ҹҹ¹  ùµ:  ٻҵ  ٻҵ  
 Ҥҹ¹  ù      ҹҹ¹ ù
 ءڢ  Ƿ ͻһ  Ҥҹ¹  ù
 ҹҹ¹  ù     ҹҹ¹ ù
 Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   {.}  Ҥҹ¹ ù  ԯҹ¹
  ԨԡԨکҹ¹  ùµ:  ءڢ  Ƿ ٻҵ
 ٻҵ    Ҥҹ¹  ù     
 ԨԡԨکҹ¹  ù  ͻһ   Ҥҹ¹ 
 ù ԨԡԨکҹ¹  ù   ԨԡԨکҹ¹
 ù Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   {.}  Ҥҹ¹ ù Ҥҹ¹
 ùµ:  ٻҵ ٻҵ  Ҥҹ¹ ù
    Ҥҹ¹ ù ءڢ Ƿ ͻһ
  Ҥҹ¹  ù Ҥҹ¹  ù 
     Ҥҹ¹  ù  Ҥҹ¹
 ùµ: ҵ  Ƿ  Ҥҹ¹ ù
    Ҥҹ¹ ù ءڢ Ƿ ͻһ
  Ҥҹ¹  ù Ҥҹ¹  ù 
  Ҥҹ¹ ù Ԫڪҹ¹ ùµ: ءڢ
 Ƿ ٻҵ ٻҵ Ҥҹ¹ ù  
 Ԫڪҹ¹  ù  ͻһ   Ҥҹ¹ 
 ù Ԫڪҹ¹  ù    Ԫڪҹ¹
 ù Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   Ԧҹ¹  ù   ҹҹ¹
 ùµ:  ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
  Ԧҹ¹  ù    ҹҹ¹ ù
 ͻһ   Ԧҹ¹   ù  ҹҹ¹ 
 ù     ҹҹ¹ ù Ԧҹ¹
 ùµ: ءڢ Ƿ  ҹҹ¹ ù  
 Ԧҹ¹   ù   ͻһ     ҹҹ¹
 ù Ԧҹ¹ ù 
   {.}  Ԧҹ¹ ù ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹  ùµ:  ҵ  Ƿ ٻҵ
 ٻҵ  Ԧҹ¹ ù   ԨԡԨکҹ¹
 ù ͻһ  Ԧҹ¹ ù ԨԡԨکҹ¹ 
 ù     ԨԡԨکҹ¹ ù Ԧҹ¹
 ùµ: ڵ 
   {.}  Ԧҹ¹ ù  Ҥҹ¹
 ùµ:  ٻҵ  ٻҵ   Ԧҹ¹ ù
    Ҥҹ¹ ù ҵ  Ƿ
 ͻһ   Ԧҹ¹   ù Ҥҹ¹ 
 ù     Ҥҹ¹ ù Ԧҹ¹
 ùµ: ءڢ Ƿ  Ҥҹ¹ ù  
  Ԧҹ¹ ù ҵ  Ƿ ͻһ
 Ҥҹ¹ ù Ԧҹ¹ ù 
   {.}   Ԧҹ¹ ù  Ԫڪҹ¹
 ùµ:  ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
  Ԧҹ¹ ù    Ԫڪҹ¹ ù
 ͻһ   Ԧҹ¹   ù Ԫڪҹ¹ 
 ù     Ԫڪҹ¹ ù Ԧҹ¹
 ùµ: ڵ 
   []  ҹҹ¹ ù  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹  ùµ:  ءڢ  Ƿ  ҹҹ¹
 ù      ԨԡԨکҹ¹  ù ͻһ
  ҹҹ¹   ù ԨԡԨکҹ¹  ù 
    ԨԡԨکҹ¹ ù ҹҹ¹ ùµ:
 ڵ     ҹҹ¹  ù  Ҥҹ¹
 ùµ:  ڵ      Ҥҹ¹ ù
  ҹҹ¹  ùµ:  ҵ  Ƿ 
 Ҥҹ¹  ù      ҹҹ¹ ù
 ءڢ  Ƿ  ͻһ  Ҥҹ¹  ù
 ҹҹ¹   ù    ҹҹ¹ ù 
 Ԫڪҹ¹  ùµ:  ءڢ  Ƿ   ҹҹ¹
 ù     Ԫڪҹ¹ ù ͻһ 
 ҹҹ¹  ù Ԫڪҹ¹  ù  
 Ԫڪҹ¹ ù ҹҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   ԯҹ¹ ù  ԨԡԨکҹ¹
 ùµ:  ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ù
 ԯҹ¹ ùµ: ڵ 
   []  ԨԡԨکҹ¹ ù  Ҥҹ¹
 ùµ:  ڵ      Ҥҹ¹ ù
  ԨԡԨکҹ¹  ùµ: ҵ  Ƿ 
 Ҥҹ¹  ù     ԨԡԨکҹ¹ ù
 ͻһ   Ҥҹ¹  ù ԨԡԨکҹ¹ 
 ù     ԨԡԨکҹ¹ ù  Ԫڪҹ¹
 ùµ:  ڵ      Ԫڪҹ¹ ù
 ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   Ҥҹ¹ ù  Ԫڪҹ¹
 ùµ: ҵ  Ƿ  Ҥҹ¹ ù
    Ԫڪҹ¹ ù ͻһ Ҥҹ¹
  ù Ԫڪҹ¹  ù   Ԫڪҹ¹
 ù Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù
   ҹҹ¹  ùµ:  ٻҵ  ٻҵ  
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù  ҹҹ¹
 ù  ͻһ   Ҥҹ¹   Ԧҹ¹
  ù  ҹҹ¹   ù      
 ҹҹ¹  ù   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ùµ: ءڢ Ƿ  ҹҹ¹  Ҥҹ¹
  ù      Ԧҹ¹ ù ͻһ
  ҹҹ¹   ù Ҥҹ¹  Ԧҹ¹
 ù 
   {.}    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  
 ù   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹ ùµ:
 ٻҵ  ٻҵ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ù      ԨԡԨکҹ¹  ù ͻһ
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù ԨԡԨکҹ¹
  ù       ԨԡԨکҹ¹ ù 
 Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ùµ: ڵ 
   {.}  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ù
  Ҥҹ¹  ùµ:  ٻҵ  ٻҵ  
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ù  Ҥҹ¹
 ù  ͻһ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ù Ҥҹ¹  ù   Ҥҹ¹
 ù  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ùµ: ءڢ
 Ƿ   Ҥҹ¹   Ҥҹ¹  ù
     Ԧҹ¹ ù ҵ  Ƿ
  Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ù   
 Ҥҹ¹  ù  ͻһ   Ҥҹ¹ 
 ù Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ù 
   {.}  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ù
   Ԫڪҹ¹  ùµ:  ٻҵ  ٻҵ  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ù    
 Ԫڪҹ¹  ù  ͻһ   Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ù Ԫڪҹ¹  ù  
 Ԫڪҹ¹  ù  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ùµ: ڵ 
   []  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ 
 ù ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ڵ 
    ԨԡԨکҹ¹ ù  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹    ҹҹ¹   ùµ:  ڵ  
   Ҥҹ¹    Ԧҹ¹    ҹҹ¹
   ù   Ҥҹ¹  ùµ:  ڵ  
    Ҥҹ¹ ù  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ҹҹ¹   ùµ: ءڢ Ƿ
  Ҥҹ¹   Ҥҹ¹   ҹҹ¹ 
 ù      Ԧҹ¹ ù ҵ 
 Ƿ  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù  
  Ҥҹ¹   ҹҹ¹  ù ͻһ
  Ҥҹ¹  ù Ҥҹ¹  Ԧҹ¹
  ҹҹ¹   ù     Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹   ҹҹ¹   ù  Ԫڪҹ¹
 ùµ:  ڵ      Ԫڪҹ¹ ù
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹ ùµ:
 ڵ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ԯҹ¹   ù   ԨԡԨکҹ¹ ùµ:
 ڵ          ԨԡԨکҹ¹  ù
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹ ԯҹ¹
 ùµ: ڵ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
   ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹    ù  
 Ҥҹ¹ ùµ: ڵ    Ҥҹ¹
 ù   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹
   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ùµ:  ءڢ
 Ƿ  Ҥҹ¹  Ҥҹ¹  ҹҹ¹
  ù      Ԧҹ¹   ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹   ù  ҵ   Ƿ 
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ù     
 Ҥҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ 
 ù  ͻһ    Ҥҹ¹    ù
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹ ù 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
   ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  
 ù  Ԫڪҹ¹ ùµ: ڵ   
 Ԫڪҹ¹  ù  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹
 ùµ: ڵ 
   []     Ҥҹ¹  ù  
 Ԧҹ¹ ùµ:  ؤڤ ءڢ Ƿ  
 Ҥҹ¹ ù     Ԧҹ¹ ù
  ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ  ͻһ   
 Ҥҹ¹  ù Ԧҹ¹  ù ؤڤ
 ʾھڶ Ҥҹ¹  ù Ԧҹ¹  ù 
     Ԧҹ¹ ù  Ҥҹ¹
 ùµ:   ؤڤ  ҵ  Ƿ  
 Ԧҹ¹ ù     Ҥҹ¹ ù
  ؤڤ ٻҵ ٻҵ ͻһ  Ԧҹ¹
   ù  Ҥҹ¹    ù   ؤڤ
 ʾھڶ Ԧҹ¹ ù Ҥҹ¹ ù 
   {.}  Ҥҹ¹ ù  ҹҹ¹
 ùµ: ؤڤ ٻҵ ٻҵ  Ҥҹ¹
 ù     ҹҹ¹ ù ؤڤ ءڢ
 Ƿ  ͻһ     Ҥҹ¹  ù
 ҹҹ¹   ù  ͹Ҥ  ҵ  Ƿ
 ٻҵ ٻҵ   Ҥҹ¹ ù  
  ҹҹ¹ ù ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ
   Ҥҹ¹  ù ҹҹ¹  ù
  ʾھڶ Ҥҹ¹ ù ҹҹ¹ ù 
   ҹҹ¹ ù  Ҥҹ¹ ùµ:
 ڵ 
   {.}    Ҥҹ¹ ù  
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ضتڪ ءڢ
 Ƿ ٻҵ ٻҵ   Ҥҹ¹ ù
     ԨԡԨکҹ¹ ù ؤڤ ͻһ
   Ҥҹ¹  ù ԨԡԨکҹ¹  ù
  ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ¹  ù ԨԡԨکҹ¹ 
 ù      ԨԡԨکҹ¹ ù  
 Ҥҹ¹ ùµ:  ؤڤ ҵ Ƿ
   ԨԡԨکҹ¹ ù    Ҥҹ¹
 ù   ؤڤ  ءڢ Ƿ ٻҵ ٻҵ
 ͻһ   ԨԡԨکҹ¹ ù Ҥҹ¹ 
 ù   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ¹   ù
 Ҥҹ¹ ù 
   {.}    Ҥҹ¹ ù  
 Ҥҹ¹ ùµ:  ؤڤ ٻҵ ٻҵ 
  Ҥҹ¹ ù     Ҥҹ¹
 ù   ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  
 Ҥҹ¹  ù Ҥҹ¹  ù ͹Ҥ
 ٻҵ ٻҵ   Ҥҹ¹ ù  
    Ҥҹ¹  ù   ؤڤ ҵ
  Ƿ ͻһ   Ҥҹ¹  ù
 Ҥҹ¹   ù   ʾھڶ Ҥҹ¹ 
 ù Ҥҹ¹ ù   Ҥҹ¹
 ù     Ҥҹ¹  ùµ:  ؤڤ
 ҵ   Ƿ    Ҥҹ¹ ù
     Ҥҹ¹ ù  ؤڤ ءڢ
 Ƿ  ͻһ     Ҥҹ¹   ù
 Ҥҹ¹   ù   ʾھڶ Ҥҹ¹ 
 ù Ҥҹ¹ ù 
   {.}    Ҥҹ¹ ù  
 Ԫڪҹ¹  ùµ:    ؤڤ  ءڢ  Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ     Ҥҹ¹  ù
     Ԫڪҹ¹ ù  ؤڤ ͻһ
   Ҥҹ¹  ù Ԫڪҹ¹  ù
 ͹Ҥ ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ  
 Ҥҹ¹ ù     Ԫڪҹ¹ ù
  ؤڤ ͻһ   Ҥҹ¹  ù
 Ԫڪҹ¹  ù  ʾھڶ Ҥҹ¹ ù
 Ԫڪҹ¹  ù    Ԫڪҹ¹ ù
  Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   Ԧҹ¹ ù  ҹҹ¹
 ùµ:   ؤڤ  ҵ  Ƿ ٻҵ
 ٻҵ     Ԧҹ¹ ù    
 ҹҹ¹  ù   ؤڤ  ͻһ   
 Ԧҹ¹   ù  ҹҹ¹   ù ͹Ҥ
 ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   
 Ԧҹ¹  ù      ҹҹ¹ ù
  ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ   Ԧҹ¹
   ù  ҹҹ¹    ù    ʾھڶ
 Ԧҹ¹ ù ҹҹ¹ ù 
   {.}     ҹҹ¹ ù 
 Ԧҹ¹ ùµ:  ؤڤ ءڢ Ƿ  
 ҹҹ¹  ù      Ԧҹ¹ ù
  ؤڤ  ͻһ    ҹҹ¹  ù
 Ԧҹ¹  ù  ʾھڶ ҹҹ¹  ù
 Ԧҹ¹ ù 
   {.}  Ԧҹ¹ ù  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹  ùµ:  ضتڪ  ҵ  Ƿ
 ٻҵ ٻҵ   Ԧҹ¹ ù  
 ԨԡԨکҹ¹   ù     ؤڤ   ͻһ
    Ԧҹ¹  ù ԨԡԨکҹ¹  ù
  ؤڤ ʾھڶ Ԧҹ¹  ù ԨԡԨکҹ¹ 
 ù      ԨԡԨکҹ¹ ù  
 Ԧҹ¹ ùµ:  ؤڤ ءڢ Ƿ  
 ԨԡԨکҹ¹  ù     Ԧҹ¹ ù
  ؤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ
 ͻһ   ԨԡԨکҹ¹  ù Ԧҹ¹ 
 ù   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ¹   ù
 Ԧҹ¹ ù 
   {.}     Ԧҹ¹  ù   
 Ҥҹ¹  ùµ:   ؤڤ ٻҵ ٻҵ
   Ԧҹ¹ ù     Ҥҹ¹
 ù   ؤڤ  ҵ  Ƿ ͻһ
    Ԧҹ¹  ù Ҥҹ¹  ù
 ͹Ҥ  ٻҵ  ٻҵ      Ԧҹ¹
 ù     Ҥҹ¹ ù  ؤڤ
 ҵ   Ƿ ͻһ   Ԧҹ¹ 
 ù  Ҥҹ¹  ù  ʾھڶ Ԧҹ¹
  ù  Ҥҹ¹   ù      
  Ҥҹ¹ ù   Ԧҹ¹ ùµ:
  ؤڤ ءڢ Ƿ   Ҥҹ¹ ù
     Ԧҹ¹ ù  ؤڤ ҵ
  Ƿ ͻһ   Ҥҹ¹  ù
 Ԧҹ¹   ù   ʾھڶ  Ҥҹ¹  
 ù Ԧҹ¹ ù 
   {.}     Ԧҹ¹  ù   
 Ԫڪҹ¹  ùµ:    ؤڤ  ҵ  
 Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   Ԧҹ¹ ù
     Ԫڪҹ¹ ù  ؤڤ ͻһ
    Ԧҹ¹   ù Ԫڪҹ¹  ù
 ͹Ҥ  ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
   Ԧҹ¹ ù     Ԫڪҹ¹
 ù   ؤڤ  ͻһ   Ԧҹ¹ 
 ù Ԫڪҹ¹  ù  ʾھڶ Ԧҹ¹ 
 ù Ԫڪҹ¹  ù   Ԫڪҹ¹
 ù  Ԧҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   ҹҹ¹ ù  ԯҹ¹
  ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ضتڪ ءڢ Ƿ 
 ҹҹ¹ ù   ԨԡԨکҹ¹ ù ؤڤ
 ͻһ  ҹҹ¹ ù ԨԡԨکҹ¹ ù
 ʾھڶ ҹҹ¹ ù ԨԡԨکҹ¹ ù  
  ԨԡԨکҹ¹ ù   ҹҹ¹ ùµ:
  ؤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ
   ԨԡԨکҹ¹ ù     ҹҹ¹
 ù   ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  
 ԨԡԨکҹ¹   ù  ҹҹ¹   ù 
 ʾھڶ ԨԡԨکҹ¹ ù ҹҹ¹ ù 
   {.}  ҹҹ¹ ù  Ҥҹ¹
 ùµ: ڵ   Ҥҹ¹ ù 
 ҹҹ¹ ùµ: ڵ ؤڤ ҵ Ƿ
  Ҥҹ¹ ù   ҹҹ¹ ù
  ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  Ҥҹ¹ 
 ù ҹҹ¹  ù  ʾھڶ Ҥҹ¹ 
 ù ҹҹ¹ ù 
   {.}  ҹҹ¹ ù  Ԫڪҹ¹
 ùµ: ڵ ؤڤ ءڢ Ƿ  ҹҹ¹ ù
   Ԫڪҹ¹ ù ؤڤ ͻһ 
 ҹҹ¹  ù Ԫڪҹ¹  ù  ʾھڶ
 ҹҹ¹  ù Ԫڪҹ¹ ù   
 Ԫڪҹ¹ ù  ҹҹ¹ ùµ: ڵ 
    []  ԯҹ¹ ù  ԨԡԨکҹ¹
 ùµ: ڵ     ԨԡԨکҹ¹ ù
  ԯҹ¹ ùµ: ڵ 
    []     ԨԡԨکҹ¹  ù  
 Ҥҹ¹ ùµ:  ؤڤ ٻҵ ٻҵ 
  ԨԡԨکҹ¹  ù     Ҥҹ¹
 ù   ؤڤ  ҵ   Ƿ ͻһ
   ԨԡԨکҹ¹  ù Ҥҹ¹  ù
  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ¹   ù Ҥҹ¹ 
 ù      Ҥҹ¹ ù  
 ԨԡԨکҹ¹  ùµ:  ضتڪ  ҵ   Ƿ
   Ҥҹ¹ ù    ԨԡԨکҹ¹
 ù   ؤڤ ͻһ   Ҥҹ¹ 
 ù ԨԡԨکҹ¹  ù  ʾھڶ Ҥҹ¹
 ù ԨԡԨکҹ¹ ù 
   {.}  ԨԡԨکҹ¹ ù  Ԫڪҹ¹
 ùµ:  ؤڤ ҵ Ƿ ٻҵ ٻҵ
  ԨԡԨکҹ¹ ù   Ԫڪҹ¹ ù
  ؤڤ ͻһ   ԨԡԨکҹ¹  ù
 Ԫڪҹ¹   ù   ʾھڶ  ԨԡԨکҹ¹ 
 ù Ԫڪҹ¹  ù   Ԫڪҹ¹
 ù  ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ڵ 
    []     Ҥҹ¹  ù  
 Ԫڪҹ¹ ùµ: ڵ ؤڤ ҵ Ƿ
   Ҥҹ¹ ù     Ԫڪҹ¹
 ù   ؤڤ ͻһ   Ҥҹ¹ 
 ù Ԫڪҹ¹  ù  ʾھڶ Ҥҹ¹
  ù  Ԫڪҹ¹   ù     
 Ԫڪҹ¹  ù     Ҥҹ¹  ùµ:
 ڵ 
    []   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ù
    ҹҹ¹  ùµ:   ؤڤ  ٻҵ
 ٻҵ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù
     ҹҹ¹ ù  ؤڤ ͻһ
   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù ҹҹ¹
  ù  ͹Ҥ  ҵ   Ƿ  ٻҵ
 ٻҵ     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  
 ù      ҹҹ¹ ù  ؤڤ
 ءڢ  Ƿ  ͻһ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹    ù  ҹҹ¹   ù  
 ʾھڶ Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù ҹҹ¹
  ù         ҹҹ¹ ù
    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ùµ: 
 ؤڤ ءڢ Ƿ   ҹҹ¹ Ҥҹ¹
  ù        Ԧҹ¹ ù 
 ؤڤ ͻһ  ҹҹ¹ ù Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹  ù  ʾھڶ ҹҹ¹ ù
 Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ù 
   {.}  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ù
   ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ضتڪ
 ٻҵ ٻҵ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ù     ԨԡԨکҹ¹ ù  ؤڤ
 ͻһ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ù
 ԨԡԨکҹ¹  ù  ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ù  ԨԡԨکҹ¹   ù 
     ԨԡԨکҹ¹ ù  Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ùµ:  ؤڤ ءڢ Ƿ
   ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹  ù  
    Ԧҹ¹ ù  ؤڤ ҵ 
 Ƿ    ԨԡԨکҹ¹  Ԧҹ¹  ù
     Ҥҹ¹ ù  ؤڤ ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ    ԨԡԨکҹ¹  ù
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ù   ؤڤ
 ʾھڶ  ԨԡԨکҹ¹    ù  Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹ ù 
   {.}     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹
   ù      Ҥҹ¹  ùµ:  
 ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ù     Ҥҹ¹ ù
  ؤڤ ͻһ  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ 
 ù Ҥҹ¹  ù ͹Ҥ ٻҵ ٻҵ
   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ù  
 Ҥҹ¹  ù   ؤڤ ҵ  Ƿ
 ͻһ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ù
 Ҥҹ¹   ù   ʾھڶ Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ù Ҥҹ¹  ù  
  Ҥҹ¹  ù     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ùµ:   ؤڤ  ءڢ  Ƿ
    Ҥҹ¹   Ҥҹ¹   ù
        Ԧҹ¹  ù   ؤڤ
 ҵ    Ƿ     Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹  ù    Ҥҹ¹ ù
  ؤڤ ͻһ   Ҥҹ¹  ù
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ù   ʾھڶ
 Ҥҹ¹   ù Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ù 
   {.}  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ù
    Ԫڪҹ¹  ùµ:   ؤڤ ٻҵ
 ٻҵ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù
     Ԫڪҹ¹ ù  ؤڤ ͻһ
     Ҥҹ¹    Ԧҹ¹   ù
 Ԫڪҹ¹   ù  ͹Ҥ  ҵ  Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹
  ù     Ԫڪҹ¹ ù ؤڤ
 ͻһ      Ҥҹ¹    Ԧҹ¹
   ù  Ԫڪҹ¹    ù   ʾھڶ
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ù Ԫڪҹ¹ 
 ù      Ԫڪҹ¹ ù  
 Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ùµ: ڵ 
    []     Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ù  ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹
 ùµ: ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ù
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ùµ:  ؤڤ ءڢ Ƿ  ԨԡԨکҹ¹
   Ҥҹ¹   ҹҹ¹   ù   
    Ԧҹ¹ ù  ؤڤ ҵ 
 Ƿ    ԨԡԨکҹ¹  Ԧҹ¹  ù
      Ҥҹ¹  ҹҹ¹  ù
  ؤڤ ٻҵ ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹ 
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ù    
 ҹҹ¹  ù   ؤڤ  ͻһ   
 ԨԡԨکҹ¹   ù Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ù  ͹Ҥ  ҵ  Ƿ
 ٻҵ ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ù      ҹҹ¹
 ù   ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  
 ԨԡԨکҹ¹   ù Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ù   ʾھڶ  ԨԡԨکҹ¹  
 ù  Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹҹ¹ 
 ù 
   {.}    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ù    Ҥҹ¹ ùµ:
 ڵ      Ҥҹ¹ ù  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ùµ:
  ؤڤ  ءڢ  Ƿ    Ҥҹ¹ 
 Ҥҹ¹   ҹҹ¹  ù    
 Ԧҹ¹  ù   ؤڤ ҵ  Ƿ
   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù   
  Ҥҹ¹  ҹҹ¹  ù  ؤڤ
 ͻһ   Ҥҹ¹  ù Ҥҹ¹
   Ԧҹ¹    ҹҹ¹    ù  ͹Ҥ
 ҵ    Ƿ     Ҥҹ¹  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ù    
 ҹҹ¹ ù  ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ
   Ҥҹ¹  ù Ҥҹ¹ Ԧҹ¹
  ҹҹ¹   ù   ʾھڶ  Ҥҹ¹
  ù  Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹
 ù 
   {.}     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹
   ҹҹ¹    ù      Ԫڪҹ¹
 ùµ:  ͹Ҥ ءڢ Ƿ   Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ҹҹ¹   ù    
  Ԫڪҹ¹ ù  ؤڤ ͻһ  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹҹ¹  ù
 Ԫڪҹ¹   ù   ʾھڶ Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ҹҹ¹   ù  Ԫڪҹ¹  
 ù      Ԫڪҹ¹ ù  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ùµ:
 ڵ 
    []     Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ù   ԨԡԨکҹ¹
 ùµ:  ڵ         ԨԡԨکҹ¹
 ù      Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  
 ҹҹ¹    ԯҹ¹   ùµ:   ؤڤ
 ءڢ Ƿ   ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ù     
 Ԧҹ¹  ù   ؤڤ ҵ  Ƿ
   ԨԡԨکҹ¹  Ԧҹ¹ ԯҹ¹ ù
   Ҥҹ¹ ҹҹ¹ ù
   {.}   ؤڤ ٻҵ ٻҵ  
 ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹  ԯҹ¹ 
 ù      ҹҹ¹ ù  ؤڤ
 ͻһ   ԨԡԨکҹ¹ ù Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹  ù ͹Ҥ
 ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   
 ԨԡԨکҹ¹    Ҥҹ¹    Ԧҹ¹  
 ԯҹ¹  ù    ҹҹ¹ ù 
 ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ   ԨԡԨکҹ¹ 
 ù  Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ù   ʾھڶ  ԨԡԨکҹ¹  
 ù  Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹ ù 
    []     Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  ù 
  Ҥҹ¹ ùµ: ڵ     
 Ҥҹ¹ ù   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ùµ:
 ضتڪ ءڢ Ƿ  Ҥҹ¹ Ҥҹ¹
  ҹҹ¹   ù      Ԧҹ¹
   ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹    ù  
 ؤڤ  ҵ   Ƿ   Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ù     Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ù
  ؤڤ ͻһ   Ҥҹ¹  ù
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹
  ԨԡԨکҹ¹   ù  ؤڤ ءڢ Ƿ
   Ҥҹ¹  Ҥҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹    ù    
    Ԧҹ¹  ù   ؤڤ  ҵ
  Ƿ     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ù    
 Ҥҹ¹   ҹҹ¹   ù   ؤڤ
 ͻһ   Ҥҹ¹  ù Ҥҹ¹
   Ԧҹ¹    ҹҹ¹    ԯҹ¹  
 ԨԡԨکҹ¹   ù ͹Ҥ ҵ  Ƿ
   Ҥҹ¹  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ù    
 ҹҹ¹ ù  ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ
    Ҥҹ¹   ù  Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹   ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹
   ù    ʾھڶ  Ҥҹ¹   ù
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹ ù 
   {.}    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹      ԯҹ¹      ԨԡԨکҹ¹
 ¹  ù   Ԫڪҹ¹ ùµ: ͹Ҥ
 ءڢ  Ƿ    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ù
     Ԫڪҹ¹ ù  ؤڤ ͻһ
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ù Ԫڪҹ¹ 
 ù   ʾھڶ  Ҥҹ¹   Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ù
 Ԫڪҹ¹   ù      Ԫڪҹ¹
 ù   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ڵ 
    []     Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ Ҥҹ¹ 
 ù     Ԫڪҹ¹ ùµ: ͹Ҥ ءڢ
 Ƿ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
   ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  
 ù      Ԫڪҹ¹ ù  ؤڤ
 ͻһ     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ Ҥҹ¹ 
 ù Ԫڪҹ¹  ù  ʾھڶ Ҥҹ¹
   Ԧҹ¹    ҹҹ¹    ԯҹ¹  
 ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  ù Ԫڪҹ¹ 
 ù      Ԫڪҹ¹ ù  
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹ Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
           ҹ ԯԵ 
              --------ͤûԮѺҺ ѡ ˹ҷ -. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=10550&w= ҹºûԮ©Ѻǧ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1321&items=33 ҹºûԮѺҨ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=37 ֡öҹ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1321 úѭûԮ http://84000.org/tipitaka/read/?úѭûԮ_ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

ҹ˹[ҧ] áҹ˹[ҧ] ʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹ˹[ҧ] Ѵҹ˹[ҧ] ش ԡ¹ Ẻ

ѹ֡ ѹҤ .. . ʴŹҧԧŨҡûԮѺҺ ѡ. ҡͼԴҴ س DhammaPerfect@yahoo.com