ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.
          Dasamaṃ dutiyakokālikasuttaṃ
   [598] Sāvatthiyaṃ ... atha kho kokāliko bhikkhu yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ nisinno kho kokāliko bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca pāpicchā
bhante sārīputtamoggallānā pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃ gatāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. atha kiñcarahi. 2 Ma. Yu. kuṭhārī . 3 Ma. Yu. appamattatho.
@4 Ma. Yu. yamariyagarahī.
   [599]  Evaṃ  vutte bhagavā kokālikaṃ bhikkhuṃ etadavoca mā
hevaṃ  kokālika avaca mā hevaṃ kokālika avaca pasādehi kokālika
sārīputtamoggallānesu  cittaṃ  pesalā  sārīputtamoggallānāti .
Dutiyampi  kho  kokāliko  bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca kiñcāpi me
bhante  [1]-  saddhāyako paccayako atha kho pāpicchāva sārīputta-
moggallānā  pāpakānaṃ  icchānaṃ  vasaṃ  gatāti  .  dutiyampi kho
bhagavā  kokālikaṃ  bhikkhuṃ  etadavoca mā hevaṃ kokālika avaca mā
hevaṃ  kokālika  avaca  pasādehi  kokālika  sārīputtamoggallānesu
cittaṃ  pesalā  sārīputtamoggallānāti  .  tatiyampi kho kokāliko
bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca  .pe. icchānaṃ vasaṃ gatāti . tatiyampi
kho  bhagavā  kokālikaṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  .pe.  pesalā
sārīputtamoggallānāti.
   [600]  Atha  kho  kokāliko  bhikkhu  uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi . acirapakkantassa ca kokālikassa
bhikkhuno  sāsapamattīhi  piḷakāhi  sabbo  kāyo  phuṭṭho  ahosi
sāsapamattiyo  hutvā  muggamattiyo  ahesuṃ  muggamattiyo  hutvā
kaḷāyamattiyo  ahesuṃ  kaḷāyamattiyo  hutvā  kolaṭṭhimattiyo  ahesuṃ
kolaṭṭhimattiyo  hutvā  kolamattiyo  ahesuṃ  kolamattiyo  hutvā
āmalakamattiyo  ahesuṃ  āmalakamattiyo  hutvā  veluvasalāṭukamattiyo
ahesuṃ   veluvasalāṭukamattiyo   hutvā   billamattiyo   ahesuṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare bhagavā saddhāyiko paccayikoti dissanti.
Billamattiyo  hutvā  pabhijjiṃsu  pubbañca  lohitañca  pagghariṃsu .
Atha kho kokāliko bhikkhu teneva ābādhena kālamakāsi. Kālakato ca
kokāliko  bhikkhu  padumanirayaṃ  upapajji  sārīputtamoggallānesu  cittaṃ
āghātetvā.
   [601]  Atha  kho  brahmā  sahampati  abhikkantāya  rattiyā
abhikkantavaṇṇo  kevalakappaṃ  jetavanaṃ  obhāsetvā  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
aṭṭhāsi . ekamantaṃ ṭhito kho brahmā sahampati bhagavantaṃ etadavoca
kokāliko bhante bhikkhu kālakato 1- kālakato ca bhante kokāliko
bhikkhu   padumanirayaṃ   upapanno   sārīputtamoggallānesu   cittaṃ
āghātetvāti  .  idamavoca  brahmā sahampati idaṃ vatvā bhagavantaṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyīti.
   [602] Atha kho bhagavā tassā rattiyā accayena bhikkhū āmantesi
imaṃ  bhikkhave  rattiṃ  brahmā  sahampati  abhikkantāya  rattiyā
abhikkantavaṇṇo  kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā yenāhaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi ekamantaṃ ṭhito
kho  bhikkhave  brahmā  sahampati  maṃ  etadavoca kokāliko bhante
bhikkhu  kālakato  kālakato  ca  bhante  kokāliko bhikkhu padumanirayaṃ
upapanno  sārīputtamoggallānesu  cittaṃ  āghātetvāti  idamavoca
@Footnote: 1 kālamakāsīti vā pāṭho.
Bhikkhave  brahmā  sahampati  idaṃ  vatvā  maṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ
katvā tatthevantaradhāyīti.
   [603]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ etadavoca
kīvadīghaṃ  nu  kho  bhante  padumaniraye  āyuppamāṇanti  . dīghaṃ kho
bhikkhu  padumaniraye  āyuppamāṇaṃ  taṃ  na  sukaraṃ  saṅkhātuṃ ettakāni
vassāni  iti  vā  ettakāni  vassasatāni  iti  vā  ettakāni
vassasahassāni  iti  vā  ettakāni  vassasatasahassāni iti vāti .
Sakkā pana bhante upamā kātunti.
   [604] Sakkā bhikkhūti bhagavā avoca seyyathāpi bhikkhu vīsatikhāriko
kosalako tilavāho tato puriso vassasatassa vassasatassa 1- accayena
ekamekaṃ  tilaṃ  uddhareyya  khippataraṃ  kho  so  bhikkhu vīsatikhāriko
kosalako  tilavāho  iminā  upakkamena  parikkhayaṃ  pariyādānaṃ
gaccheyya  na  tveva  eko  abbudo  nirayo  seyyathāpi  bhikkhu
vīsati  abbudā  nirayā  evameko  nirabbudo  nirayo  seyyathāpi
bhikkhu  vīsati  nirabbudā  nirayā evameko ababo nirayo seyyathāpi
bhikkhu  vīsati  ababā  nirayā  evameko  aṭaṭo nirayo seyyathāpi
bhikkhu  vīsati  aṭaṭā  nirayā  evameko  ahaho nirayo seyyathāpi
bhikkhu  vīsati  ahahā  nirayā  evameko  kumudo nirayo seyyathāpi
bhikkhu  vīsati  kumudā nirayā evameko sogandhiko nirayo seyyathāpi
bhikkhu  vīsati  sogandhikā  nirayā  evameko  uppalako 2- nirayo
@Footnote: 1 Yu. vassasahassassa. 2 Ma. Yu. uppalanirayo.
Seyyathāpi  bhikkhu  vīsati  uppalakā  nirayā  evameko  puṇḍarīko
nirayo  seyyathāpi  bhikkhu  vīsati  puṇḍarīkā  nirayā  evameko
padumo  nirayo  padumaṃ  kho  pana bhikkhu nirayaṃ 1- kokāliko bhikkhu
upapanno sārīputtamoggallānesu cittaṃ āghātetvāti.
   [605]  Idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato  athāparaṃ
etadavoca satthā
     purisassa hi khātassa        kudhārī jāyate mukhe
     yāya chindati attānaṃ       bālo dubbhāsitaṃ bhaṇaṃ
     yo nindiyaṃ pasaṃsati         taṃ vā nindati yo pasaṃsiyo
     vicināti mukhena so kaliṃ      kalinā tena sukhaṃ na vindati
     appamatto ayaṃ kali        yo akkhesu dhanaparājayo
        sabbassāpi sahāpi attanā
        ayameva mahantataro kali
        yo sugatesu manaṃ padosaye.
        Sataṃ sahassāna nirabbudānaṃ
        chattiṃsati pañca ca abbudāni
        yamariye garahī nirayaṃ upeti
        vācaṃ manañca paṇidhāya pāpakanti.
             Paṭhamo vaggo.
@Footnote: 1 Ma. padume pana bhikkhu niraye. Yu. padumake ....
              Tassuddānaṃ
        āyācanaṃ gāravo brahmadevo
        bako ca brahmā aparā ca diṭṭhi
        pamādakokālikatissako ca
        tudu ca brahmā aparo kokālikoti.
              -------------



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 219-224. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=15&item=598&items=8              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=15&item=598&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=15&item=598&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=598&items=8              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=598              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com