ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso
   [918]  Kāni sīlabbatānassūti kīdisena sīlabbattena samannāgato
assa  kiṃsaṇṭhitena  kiṃpakārena  kiṃpaṭibhāgenāti  sīlabbattapārisuddhiṃ
pucchati.
   {918.1}  Katamā  sīlabbattapārisuddhi 1- . atthi sīlañceva
vattañca atthi vattaṃ na sīlaṃ.
   {918.2} Katamaṃ sīlañceva vattañca . idha bhikkhu sīlavā hoti
pāṭimokkhasaṃvarasaṃvuto   viharati   ācāragocarasampanno   aṇumattesu
vajjesu  bhayadassāvī  samādāya sikkhati sikkhāpadesu yo tattha saṃyamo
saṃvaro avītikkamo idaṃ sīlaṃ . yaṃ samādānaṃ taṃ vattaṃ. Saṃvaraṭṭhena sīlaṃ
samādānaṭṭhena vattaṃ. Idaṃ vuccati sīlañceva vattañca.
   {918.3} Katamaṃ vattaṃ na sīlaṃ . aṭṭha dhutaṅgāni āraññikaṅgaṃ
piṇḍapātikaṅgaṃ    paṃsukūlikaṅgaṃ    tecīvarikaṅgaṃ   sapadānacārikaṅgaṃ
khalupacchābhattikaṅgaṃ  nesajjikaṅgaṃ  yathāsanthatikaṅgaṃ  idaṃ  vuccati  vattaṃ
na sīlaṃ . viriyasamādānampi vuccati vattaṃ na sīlaṃ. Kāmaṃ taco ca nhāru
@Footnote: 1 Po. Yu. pārisuddhi.
Ca  aṭṭhi  ca  avasussatu  1-  sarīre  upasussatu  maṃsalohitaṃ yantaṃ
purisathāmena  purisabalena  purisaviriyena  purisaparakkamena  pattabbaṃ  na
taṃ  apāpuṇitvā  viriyassa  saṇṭhānaṃ  bhavissatīti  cittaṃ  paggaṇhāti
padahati evarūpampi viriyasamādānaṃ vuccati vattaṃ na sīlaṃ.
        Nāsissaṃ na pivissāmi    vihārato na nikkhamiṃ 2-
        napi passaṃ nipātessaṃ    taṇhāsalle anūhateti
   {918.4}  cittaṃ  paggaṇhāti padahati evarūpampi viriyasamādānaṃ
vuccati vattaṃ na sīlaṃ . na tāvāhaṃ imaṃ pallaṅkaṃ bhindissāmi yāva me
na  anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimuccissatīti  cittaṃ  paggaṇhāti
padahati  evarūpampi  viriyasamādānaṃ  vuccati  vattaṃ  na  sīlaṃ  . na
tāvāhaṃ  imamhā  āsanā vuṭṭhahissāmi [3]- caṅkamā orohissāmi
vihārā   nikkhamissāmi   aḍḍhayogā   nikkhamissāmi   pāsādā
nikkhamissāmi  hammiyā  nikkhamissāmi  guhāya  nikkhamissāmi  leṇā
nikkhamissāmi   kuṭiyā   nikkhamissāmi   kūṭāgārā   nikkhamissāmi
aṭṭā  nikkhamissāmi  māḷā  nikkhamissāmi  uddaṇḍā  nikkhamissāmi
upaṭṭhānasālāya   nikkhamissāmi  maṇḍapā  nikkhamissāmi  rukkhamūlā
nikkhamissāmi  yāva  me  na anupādāya āsavehi cittaṃ vimuccissatīti
cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  evarūpampi  viriyasamādānaṃ  vuccati  vattaṃ
na  sīlaṃ  .  imasmiññeva  pubbaṇhasamayaṃ  ariyadhammaṃ  āharissāmi
samāharissāmi   adhigacchissāmi  phusayissāmi  sacchikarissāmīti  cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. avasissatu. 2 Po. Ma. nikkhame. 3 Po. Ma. na tāvāhaṃ imamhā.
Paggaṇhāti padahati evarūpampi viriyasamādānaṃ vuccati vattaṃ na sīlaṃ.
   {918.5}  Imasmiññeva  majjhantikasamayaṃ  sāyaṇhasamayaṃ purebhattaṃ
pacchābhattaṃ  purimaṃ  yāmaṃ  majjhimaṃ  yāmaṃ pacchimaṃ yāmaṃ kāḷe juṇhe
vasse hemante gimhe purime vayokhandhe majjhime vayokhandhe pacchime
vayokhandhe  ariyadhammaṃ  āharissāmi  samāharissāmi  adhigacchissāmi
phusayissāmi  sacchikarissāmīti  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  evarūpampi
viriyasamādānaṃ  vuccati  vattaṃ  na  sīlaṃ . ayaṃ sīlabbattapārisuddhi .
Īdisāya   1-   sīlabbattapārisuddhiyā   samannāgato   assāti
kāni sīlabbatānassu.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 584-586. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=29&item=918&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=29&item=918&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=29&item=918&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=918&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=918              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com