ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.

              Navamaṃ paṭhamāputtakasuttaṃ
   [386] Sāvatthiyaṃ ... atha kho rājā pasenadikosalo divādivassa
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho rājānaṃ pasenadikosalaṃ
bhagavā  etadavoca  handa  kuto  nu  tvaṃ  mahārāja  āgacchasi
divādivassāti  .  idha  bhante  sāvatthiyaṃ  seṭṭhī gahapati kālakato
tamahaṃ  aputtakaṃ  sāpateyyaṃ  rājantepuraṃ  atiharitvā  āgacchāmi
asīti  bhante  satasahassāni  hiraññasseva  ko  pana vādo rūpiyassa
tassa  kho  pana  bhante  seṭṭhissa  gahapatissa evarūpo bhattabhogo
ahosi  kaṇājakaṃ  bhuñjati  bilaṅgadutiyaṃ  evarūpo  vatthabhogo  ahosi
sāṇaṃ  dhāreti  tipakkhavasanaṃ evarūpo yānabhogo ahosi jajjararathakena
yāti paṇṇacchattakena dhāriyamānenāti.
   [387]  Evametaṃ  mahārāja  evametaṃ  mahārāja asappuriso
kho  mahārāja  uḷāre  bhoge  labhitvā nevattānaṃ sukheti piṇeti
na  mātāpitaro  sukheti  piṇeti  na  puttadāraṃ  sukheti piṇeti na
Dāsakammakaraporise  sukheti  piṇeti  na  mittāmacce  sukheti piṇeti
na  samaṇesu  brāhmaṇesu  uddhaggikaṃ  dakkhiṇaṃ  patiṭṭhāpeti sovaggikaṃ
sukhavipākaṃ saggasaṃvattanikaṃ . tassa te bhoge evaṃ sammā aparibhuñjamāne
rājāno vā haranti corā vā haranti aggi vā ḍahati udakaṃ vā vahati
appiyā  vā dāyādā haranti . evaṃsa te 1- mahārāja bhogā
sammā aparibhuñjamānā parikkhayaṃ gacchanti no paribhogaṃ.
   {387.1}  Seyyathāpi  mahārāja  amanussaṭṭhāne  pokkharaṇī
acchodakā  sītodakā  sātodakā  2-  setakā  supatitthā ramaṇīyā
tañjano 3- neva hareyya na piveyya na nhāyeyya 4- na yathāpaccayaṃ vā
kareyya evañhi taṃ mahārāja udakaṃ sammā aparibhuñjamānaṃ parikkhayaṃ 5-
gaccheyya  no  paribhogaṃ evameva kho mahārāja asappuriso uḷāre
bhoge labhitvā nevattānaṃ sukheti piṇeti .pe. evaṃsa te mahārāja
bhogā sammā aparibhuñjamānā parikkhayaṃ gacchanti no paribhogaṃ.
   [388]  Sappuriso  ca kho mahārāja uḷāre bhoge labhitvā
attānaṃ  sukheti  piṇeti  mātāpitaro  sukheti  piṇeti  puttadāraṃ
sukheti  piṇeti  dāsakammakaraporise  sukheti  piṇeti  mittāmacce
sukheti  piṇeti  samaṇesu  brāhmaṇesu  uddhaggikaṃ dakkhiṇaṃ patiṭṭhāpeti
@Footnote: 1 Yu. evaṃ sante . 2 Sī. acchodikā sītodikā sātodikā . 3 Sī. rājānotipi
@mahājanotipi pāṭho . 4 Sī. Yu. nahāyeyya . 5 Sī. parisosaṃ.
Sovaggikaṃ  sukhavipākaṃ saggasaṃvattanikaṃ . tassa te bhoge evaṃ sammā
paribhuñjamāne  neva  rājāno  haranti  na corā haranti na aggi
ḍahati  na  udakaṃ vahati na appiyā dāyādā haranti . evaṃsa te
mahārāja  bhogā  sammā  paribhuñjamānā  paribhogaṃ  gacchanti  no
parikkhayaṃ.
   {388.1} Seyyathāpi mahārāja gāmassa vā nigamassa vā avidūre
pokkharaṇī  acchodakā  sītodakā  sātodakā  setakā  supatitthā
ramaṇīyā  tañjano  hareyyapi  piveyyapi  nhāyeyyapi  yathāpaccayaṃpi
kareyya  evañhi  taṃ  mahārāja  udakaṃ sammā paribhuñjamānaṃ paribhogaṃ
gaccheyya  no  parikkhayaṃ  evameva kho mahārāja sappuriso uḷāre
bhoge  labhitvā  attānaṃ  sujeti piṇeti .pe. evaṃsa te bhogā
sammā paribhuñjamānā paribhogaṃ gacchanti no parikkhayanti.
   [389] Idamavoca .pe.
        Amanussaṭṭhāne udakaṃ vasitaṃ
        tadapeyyamānaṃ puriso sameti
        evaṃ dhanaṃ kāpuriso labhitvā
        nevattanā paribhuñjati 1- no dadāti
        dhīro ca viññū adhigamma bhoge
        so paribhuñjati 1- kiccakaro ca hoti
        so ñātisaṅghaṃ nisabho bharitvā
        anindito saggamupeti ṭhānanti.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. bhuñjati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 130-132. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=15&A=2508              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=2508              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=386&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=130              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=386              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=3967              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=3967              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com