ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

   [783]  Anāpatti  ñātikāya  dāpeti na deti upanikkhipitvā
deti   antarārāme  bhikkhunūpassaye  titthiyaseyyāya  paṭikkamane
gāmato  nīharitvā  deti  yāmakālikaṃ  sattāhakālikaṃ  yāvajīvikaṃ sati
paccaye  paribhuñjāti  deti  sikkhamānāya  sāmaṇeriyā  ummattakassa
ādikammikassāti.
          Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
            -------
            Dutiyasikkhāpadaṃ
   [784] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  tena  kho pana samayena bhikkhū kulesu nimantitā
bhuñjanti  .  chabbaggiyā  bhikkhuniyo chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ vosāsantiyo
ṭhitā  honti  idha  sūpaṃ  detha idha odanaṃ dethāti . chabbaggiyā
bhikkhū  yāvadatthaṃ  bhuñjanti  . aññe bhikkhū na cittarūpaṃ bhuñjanti .
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhuniyo  vosāsantiyo  na
nivāressantīti  .pe.  saccaṃ  kira  tumhe  bhikkhave  bhikkhuniyo
vosāsantiyo na nivārethāti . saccaṃ bhagavāti . Vigarahi buddho bhagavā
kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā bhikkhuniyo vosāsantiyo na nivāressatha
netaṃ  moghapurisā  appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā
bhiyyobhāvāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave  imaṃ  sikkhāpadaṃ
uddiseyyātha
   {784.1} bhikkhū paneva kulesu nimantitā bhuñjanti. Tatra ce [1]-
bhikkhunī vosāsamānarūpā ṭhitā hoti idha sūpaṃ detha idha odanaṃ dethāti.
Tehi  bhikkhūhi  sā bhikkhunī apasādetabbā apasakka tāva bhagini yāva
bhikkhū  bhuñjantīti  .  ekassapi ce 2- bhikkhuno nappaṭibhāseyya taṃ
bhikkhuniṃ  apasādetuṃ  apasakka  tāva  bhagini  yāva  bhikkhū  bhuñjantīti
@Footnote: 1 Ma. sā . 2 Ma. Yu. ekassa cepi. evamuparipi.
Paṭidesetabbaṃ  tehi  bhikkhūhi  gārayhaṃ  āvuso  dhammaṃ  āpajjimhā
asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemāti.
   [785]  Bhikkhū  paneva  kulesu nimantitā bhuñjantīti kulaṃ nāma
cattāri  kulāni  khattiyakulaṃ  brāhmaṇakulaṃ  vessakulaṃ  suddakulaṃ .
Nimantitā  bhuñjantīti  pañcannaṃ  bhojanānaṃ  aññatarena  bhojanena
nimantitā  bhuñjanti  .  bhikkhunī  nāma  ubhatosaṅghe upasampannā .
Vosāsantī   nāma  yathāmittatā  yathāsandiṭṭhatā  yathāsambhattatā
yathāsamānupajjhāyakatā  yathāsamānācariyakatā  idha  sūpaṃ  detha  idha
odanaṃ dethāti ayaṃ 1- vosāsantī nāma.
   {785.1}  Tehi bhikkhūhīti bhuñjamānehi bhikkhūhi . sā bhikkhunīti
yā sā vosāsantī bhikkhunī . tehi bhikkhūhi sā bhikkhunī apasādetabbā
apasakka tāva bhagini yāva bhikkhū bhuñjantīti . ekassapi ce bhikkhuno
anapasādite  2-  khādissāmi  bhuñjissāmīti  paṭiggaṇhāti  āpatti
dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa.
   [786]  Upasampannāya  upasampannasaññī  vosāsantiyā  na
nivāreti  āpatti  pāṭidesanīyassa  .  upasampannāya  vematiko
vosāsantiyā  na  nivāreti āpatti pāṭidesanīyassa . upasampannāya
anupasampannasaññī   vosāsantiyā   na   nivāreti   āpatti
pāṭidesanīyassa.
   {786.1} Ekatoupasampannāya vosāsantiyā na nivāreti āpatti
dukkaṭassa  .  anupasampannāya  upasampannasaññī  āpatti dukkaṭassa .
@Footnote: 1 Ma. esā . 2 Ma. Yu. anapasādito.
Anupasampannāya  vematiko  āpatti  dukkaṭassa  .  anupasampannāya
anupasampannasaññī anāpatti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 517-520. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=9331              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=9331              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=784&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=131              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=784              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10317              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10317              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com