ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [267] 21 Dveme bhikkhave bālā katame dve yo ca accayaṃ
accayato  na  passati  yo  ca  accayaṃ  desentassa yathādhammaṃ na
Paṭiggaṇhāti  ime  kho  bhikkhave dve bālā . dveme bhikkhave
paṇḍitā  katame  dve  yo  ca  accayaṃ accayato passati yo ca
accayaṃ  desentassa  yathādhammaṃ paṭiggaṇhāti ime kho bhikkhave dve
paṇḍitāti.
   [268] 22 Dveme bhikkhave tathāgataṃ abbhācikkhanti katame dve
duṭṭho  vā  dosantaro  saddho vā duggahitena ime kho bhikkhave
dve tathāgataṃ abbhācikkhantīti.
   [269] 23 Dveme bhikkhave tathāgataṃ abbhācikkhanti katame dve
yo  ca  abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatena  bhāsitaṃ  lapitaṃ tathāgatenāti
dīpeti  yo  ca  bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatena  abhāsitaṃ  alapitaṃ
tathāgatenāti dīpeti ime kho bhikkhave dve tathāgataṃ abbhācikkhanti.
Dveme  bhikkhave  tathāgataṃ  nābbhācikkhanti  katame  dve  yo ca
abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatena  abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatenāti dīpeti
yo  ca  bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpeti
ime kho bhikkhave dve tathāgataṃ nābbhācikkhantīti.
   [270]  24  Dveme  bhikkhave tathāgataṃ abbhācikkhanti katame
dve  yo ca neyyatthaṃ suttantaṃ nītattho suttantoti dīpeti yo ca
nītatthaṃ suttantaṃ neyyattho suttantoti dīpeti ime kho bhikkhave dve
tathāgataṃ  abbhācikkhanti  .  dveme bhikkhave tathāgataṃ nābbhācikkhanti
katame  dve  yo  ca  neyyatthaṃ  suttantaṃ  neyyattho suttantoti
Dīpeti  yo  ca  nītatthaṃ  suttantaṃ  nītattho  suttantoti  dīpeti
ime kho bhikkhave dve tathāgataṃ nābbhācikkhantīti.
   [271]  25  Paṭicchannakammantassa  bhikkhave  dvinnaṃ  gatīnaṃ
aññatarā  gati  pāṭikaṅkhā  nirayo  vā tiracchānayoni vā 1- .
Appaṭicchannakammantassa  bhikkhave  dvinnaṃ  gatīnaṃ  aññatarā  gati
pāṭikaṅkhā devā vā manussā vāti.
   [272]  26  Micchādiṭṭhikassa  bhikkhave dvinnaṃ gatīnaṃ aññatarā
gati pāṭikaṅkhā nirayo vā tiracchānayoni vā 1- . sammādiṭṭhikassa
bhikkhave  davinnaṃ gatīnaṃ aññatarā gati pāṭikaṅkhā devā vā manussā
vāti.
   [273] 27 Dussīlassa bhikkhave dve paṭiggahā 2- nirayo vā
tiracchānayoni vā 1- . sīlavato bhikkhave dve paṭiggahā 3- devā vā
manussā vāti.
   [274]  28  Dvāhaṃ  bhikkhave  atthavase  sampassamāno
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevāmi  katame  dve
attano  ca  diṭṭhadhammasukhavihāraṃ  sampassamāno  pacchimañca  janataṃ
anukampamāno  ime  kho ahaṃ bhikkhave dve atthavase sampassamāno
araññavanapatthāni pantāni senāsanāni paṭisevāmīti.
   [275] 29 Dveme bhikkhave dhammā vijjābhāgiyā katame dve
samatho ca vipassanā ca . samatho bhikkhave bhāvito kimatthamanubhoti 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. vā-ti. 2-3 Ma. paṭiggāhā. 4 Ma. Yu. kamatthamanubhoti. ito paraṃ
@īdisameva.
Cittaṃ  bhāviyati  1-  cittaṃ  bhāvitaṃ  kimatthamanubhoti yo rāgo so
pahīyati  .  vipassanā bhikkhave bhāvitā kimatthamanubhoti paññā bhāviyati
paññā bhāvitā kimatthamanubhoti yā avijjā sā pahīyatīti 2-.
   [276]  30  Rāgupakkiliṭṭhaṃ  vā  bhikkhave cittaṃ na vimuccati
avijjūpakkiliṭṭhā  vā  paññā  na  bhāviyati  iti  kho  bhikkhave
rāgavirāgā cetovimutti avijjāvirāgā paññāvimuttīti.
          Bālavaggo tatiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 75-78. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=1547              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=1547              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=267&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=31              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=267              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=635              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=635              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com