ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [478] 39 Sukhumālo ahaṃ bhikkhave paramasukhumālo accantasukhumālo
mama sudaṃ bhikkhave pitu nivesane pokkharaṇiyo kāritā honti ekattha
sudaṃ bhikkhave uppalaṃ vappati ekattha padumaṃ ekattha puṇḍarīkaṃ yāvadeva
Mamatthāya . na kho panassāhaṃ bhikkhave kāsikaṃ 1- candanaṃ dhāremi kāsikaṃ
su  me  taṃ bhikkhave veṭhanaṃ hoti kāsikā kañcukā kāsikaṃ nivāsanaṃ
kāsiko  uttarāsaṅgo  .  rattindivaṃ kho pana su me taṃ bhikkhave
setacchattaṃ dhāriyati mā naṃ 2- sītaṃ vā uṇhaṃ vā rajo vā tiṇaṃ
vā  ussāvo vāti . tassa mayhaṃ bhikkhave tayo pāsādā ahesuṃ
eko  hemantiko  eko  gimhiko  eko  vassiko . so kho
ahaṃ  bhikkhave vassike pāsāde vassike cattāro māse nippurisehi
turiyehi paricāriyamāno 3- na heṭṭhāpāsādaṃ orohāmi.
   {478.1}  Yathā  kho  pana  bhikkhave  aññesaṃ  nivesanesu
dāsakammakaraporisassa   kaṇājakaṃ   bhojanaṃ   dīyati   bilaṅgadutiyaṃ
evamevassu  me  bhikkhave  pitu  nivesane  dāsakammakaraporisassa
sālimaṃsodano  dīyati  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave evarūpāya iddhiyā
samannāgatassa   evarūpena   ca   accantasukhumālena  etadahosi
assutavā  kho  puthujjano  attanā  jarādhammo  samāno  jaraṃ
anatīto  paraṃ  jiṇṇaṃ  disvā  aṭṭiyati harāyati jigucchati attānaṃyeva
atisitvā  ahaṃpi  khomhi  jarādhammo  jaraṃ  anatīto  ahañceva
kho  pana  jarādhammo  samāno  jaraṃ  anatīto  paraṃ  jiṇṇaṃ disvā
aṭṭiyeyyaṃ  harāyeyyaṃ  jiguccheyyaṃ  na  metaṃ assa paṭirūpanti tassa
mayhaṃ  bhikkhave  iti  paṭisañcikkhato  yo  yobbane  yobbanamado
so sabbaso pahīyi.
   {478.2}   Assutavā   kho   puthujjano   attanā
byādhidhammo   samāno   byādhiṃ   anatīto   paraṃ   byādhitaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. akāsikaṃ. 2 Ma. mā naṃ phusi. Yu. mā naṃ phussi . 3 Ma. paricārayamā no.
@Yu. parivāriyamāno.
Disvā  aṭṭiyati  harāyati  jigucchati  attānaṃyeva  atisitvā  ahaṃpi
khomhi  byādhidhammo  byādhiṃ anatīto ahañceva kho pana byādhidhammo
samāno  byādhiṃ  anatīto paraṃ byādhitaṃ disvā aṭṭiyeyyaṃ harāyeyyaṃ
jiguccheyyaṃ  na  metaṃ  assa  paṭirūpanti  tassa  mayhaṃ bhikkhave iti
paṭisañcikkhato  yo  ārogye  ārogyamado so sabbaso pahīyi .
Assutavā  kho  puthujjano attanā maraṇadhammo samāno maraṇaṃ anatīto
paraṃ  mataṃ  disvā  aṭṭiyati  harāyati jigucchati attānaṃyeva atisitvā
ahaṃpi  khomhi  maraṇadhammo  maraṇaṃ  anatīto  ahañceva  kho  pana
maraṇadhammo  samāno  maraṇaṃ  anatīto  paraṃ  mataṃ  disvā aṭṭiyeyyaṃ
harāyeyyaṃ  jiguccheyyaṃ  na  metaṃ  assa  paṭirūpanti  tassa  mayhaṃ
bhikkhave  iti  paṭisañcikkhato  yo  jīvite  jīvitamado  so sabbaso
pahīyīti.
   Tayome  bhikkhave madā katame tayo yobbanamado ārogyamado
jīvitamado  .  yobbanamadamatto  vā  bhikkhave  assutavā  puthujjano
kāyena duccaritaṃ carati vācāya duccaritaṃ carati manasā duccaritaṃ carati.
So kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ caritvā manasā duccaritaṃ
caritvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjati . ārogyamadamatto vā bhikkhave assutavā puthujjano .pe.
Jīvitamadamatto vā bhikkhave assutavā puthujjano kāyena duccaritaṃ carati
vācāya duccaritaṃ carati manasā duccaritaṃ carati . so kāyena duccaritaṃ
Caritvā  vācāya  duccaritaṃ  caritvā  manasā  duccaritaṃ  caritvā
kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati .
Yobbanamadamatto  vā  bhikkhave  bhikkhu sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati
āgyomadamatto  vā  bhikkhave  bhikkhu sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati
jīvitamadamatto vā bhikkhave bhikkhu sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattatīti.
     Byādhidhammā jarādhammā   atho maraṇadhammino
     yathā dhammā tathā santā  jigucchanti puthujjanā.
     Ahañcetaṃ jiguccheyyaṃ     evaṃ dhammesu pāṇisu
     na metaṃ paṭirūpassa       mama evaṃvihārino.
     Sohaṃ evaṃ viharanto     ñatvā dhammaṃ nirūpadhiṃ
     ārogye yobbanasmiṃ    jīvitasmiñca yo 1- mado
     sabbe made abhibhosmi    nekkhammaṃ daṭṭhu khemato 2-.
     Tassa me ahu ussāho   nibbānaṃ abhipassato
     nāhaṃ bhabbo etarahi     kāmāni paṭisevituṃ
     anivatti bhavissāmi      brahmacariyaparāyanoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 183-186. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=3810              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=3810              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=478&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=83              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=478              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=3174              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=3174              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com