ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [90]  Pañcime  bhikkhave  dhammā sekhassa bhikkhuno parihānāya
saṃvattanti  katame  pañca  idha bhikkhave sekho bhikkhu bahukicco hoti
Bahukaraṇīyo  abyatto  1-  kiṃkaraṇīyesu riñcati paṭisallānaṃ nānuyuñjati
ajjhattaṃ  cetosamathaṃ  ayaṃ  bhikkhave  paṭhamo dhammo sekhassa bhikkhuno
parihānāya saṃvattati . puna caparaṃ bhikkhave sekho bhikkhu appamattakena
kammena  divasaṃ  atināmeti  riñcati  paṭisallānaṃ  nānuyuñjati ajjhattaṃ
cetosamathaṃ  ayaṃ  bhikkhave dutiyo dhammo sekhassa bhikkhuno parihānāya
saṃvattati  .  puna  caparaṃ  bhikkhave  sekho  bhikkhu  saṃsaṭṭho viharati
sagahaṭṭhapabbajitehi   2-   ananulomikena   gihisaṃsaggena   riñcati
paṭisallānaṃ  nānuyuñjati  ajjhattaṃ  cetosamathaṃ  ayaṃ  bhikkhave  tatiyo
dhammo sekhassa bhikkhuno parihānāya saṃvattati.
   {90.1}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sekho bhikkhu atikālena 3-
gāmaṃ  pavisati  atidivā  paṭikkamati  riñcati  paṭisallānaṃ  nānuyuñjati
ajjhattaṃ  cetosamathaṃ  ayaṃ  bhikkhave catuttho dhammo sekhassa bhikkhuno
parihānāya  saṃvattati . puna caparaṃ bhikkhave sekho bhikkhu yāyaṃ kathā
abhisallekhikā   cetovivaraṇasappāyā   seyyathīdaṃ   appicchakathā
santuṭṭhikathā  pavivekakathā  asaṃsaggakathā  viriyārambhakathā  sīlakathā
samādhikathā    paññākathā    vimuttikathā   vimuttiñāṇadassanakathā
evarūpiyā  kathāya  na  nikāmalābhī hoti kicchalābhī kasiralābhī [4]-
riñcati  paṭisallānaṃ  nānuyuñjati  ajjhattaṃ  cetosamathaṃ  ayaṃ  bhikkhave
pañcamo  dhammo  sekhassa bhikkhuno parihānāya saṃvattati . ime kho
bhikkhave pañca dhammā sekhassa bhikkhuno parihānāya saṃvattanti.
   {90.2}  Pañcime  bhikkhave  dhammā  sekhassa  bhikkhuno
aparihānāya  saṃvattanti  katame  pañca  idha  bhikkhave  sekho
@Footnote: 1 Ma. viyatto. Yu. byatto . 2 Ma. gahaṭṭhapabbajitehi . 3 Ma. akālena.
@4 Ma. na akicchalābhī na akasiralābhī.
Bhikkhu  na  bahukicco  hoti  na  bahukaraṇīyo byatto kiṃkaraṇīyesu na
riñcati  paṭisallānaṃ  anuyuñjati  ajjhattaṃ  cetosamathaṃ  ayaṃ  bhikkhave
paṭhamo  dhammo  sekhassa bhikkhuno aparihānāya saṃvattati . puna caparaṃ
bhikkhave  sekho bhikkhu na appamattakena kammena divasaṃ atināmeti na
riñcati  paṭisallānaṃ  anuyuñjati  ajjhattaṃ  cetosamathaṃ  ayaṃ  bhikkhave
dutiyo  dhammo  sekhassa bhikkhuno aparihānāya saṃvattati . puna caparaṃ
bhikkhave sekho bhikkhu asaṃsaṭṭho viharati sagahaṭṭhapabbajitehi ananulomikena
gihisaṃsaggena  na  riñcati  paṭisallānaṃ  anuyuñjati  ajjhattaṃ cetosamathaṃ
ayaṃ bhikkhave tatiyo dhammo sekhassa bhikkhuno aparihānāya saṃvattati.
   {90.3} Puna caparaṃ bhikkhave sekho bhikkhu na atikālena gāmaṃ pavisati
nātidivā  paṭikkamati  na  riñcati  paṭisallānaṃ  anuyuñjati  ajjhattaṃ
cetosamathaṃ  ayaṃ bhikkhave catuttho dhammo sekhassa bhikkhuno aparihānāya
saṃvattati . puna caparaṃ bhikkhave sekho bhikkhu yāyaṃ kathā abhisallekhikā
cetovivaraṇasappāyā  seyyathīdaṃ  appicchakathā  santuṭṭhikathā pavivekakathā
asaṃsaggakathā  viriyārambhakathā sīlakathā samādhikathā paññākathā vimuttikathā
vimuttiñāṇadassanakathā  evarūpiyā  kathāya  nikāmalābhī hoti akicchalābhī
akasiralābhī na riñcati paṭisallānaṃ anuyuñjati ajjhattaṃ cetosamathaṃ
   {90.4} ayaṃ bhikkhave pañcamo dhammo sekhassa bhikkhuno aparihānāya
saṃvattati . ime kho bhikkhave pañca dhammā sekhassa bhikkhuno aparihānāya
saṃvattantīti.
          Theravaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
     rajanīyaṃ 1- vītarāgo      kuhakosaddhaakkhamo 2-
     paṭisambhidā ca sīlena     thero sekhāpare duveti.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 131-134. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=2770              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=2770              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=90&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=90              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=90              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=972              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=972              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com