ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [199] Yaṃ 2- bhikkhave sīlavanto pabbajitā kulaṃ upasaṅkamanti tattha
manussā  pañcahi  ṭhānehi  bahuṃ  puññaṃ  pasavanti  katamehi  pañcahi
yasmiṃ bhikkhave samaye sīlavante pabbajite kulaṃ upasaṅkamante manussānaṃ 3-
disvā  cittāni  pasīdanti  4- saggasaṃvattanikaṃ bhikkhave taṃ kulaṃ tasmiṃ
samaye paṭipadaṃ paṭipannaṃ hoti . yasmiṃ bhikkhave samaye sīlavante pabbajite
kulaṃ  upasaṅkamante  manussā  paccuṭṭhenti abhivādenti āsanaṃ denti
uccākulikasaṃvattanikaṃ 5- bhikkhave taṃ kulaṃ tasmiṃ samaye paṭipadaṃ paṭipannaṃ
hoti . yasmiṃ bhikkhave samaye sīlavante pabbajite kulaṃ upasaṅkamante
manussā maccheramalaṃ paṭivinenti 6- mahesakkhasaṃvattanikaṃ bhikkhave taṃ kulaṃ
tasmiṃ samaye paṭipadaṃ paṭipannaṃ hoti . yasmiṃ bhikkhave samaye sīlavante
pabbajite kulaṃ upasaṅkamante manussā yathāsatti 7- yathābalaṃ saṃvibhajanti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ananuvajjā ca . 2 Yu. yasmiṃ bhikkhave samaye . 3 Po. Ma. Yu. manussā.
@4 Ma. Yu. pasādenti . 5 Ma. Yu. uccākulīna ... . 6 Yu. paṭivinodenti.
@7 Yu. yathāsattiṃ.
Mahābhogasaṃvattanikaṃ  bhikkhave  taṃ  kulaṃ  tasmiṃ  samaye paṭipadaṃ paṭipannaṃ
hoti . yasmiṃ bhikkhave samaye sīlavante pabbajite kulaṃ upasaṅkamante
manussā  paripucchanti  paripañhanti  dhammaṃ  suṇanti  mahāpaññāsaṃvattanikaṃ
bhikkhave taṃ kulaṃ tasmiṃ samaye paṭipadaṃ paṭipannaṃ hoti . yasmiṃ bhikkhave
samaye sīlavanto 1- pabbajitā kulaṃ upasaṅkamanti tattha manussā imehi
pañcahi ṭhānehi bahuṃ puññaṃ pasavantīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 271-272. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=5731              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=5731              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=199&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=199              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=199              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com