ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [7]  Athakho  āyasmā  ānando  yenāyasmā  sārīputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  sārīputtena  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  ānando  āyasmantaṃ sārīputtaṃ etadavoca
siyā  nu  kho  āvuso sārīputta bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho
yathā  neva  paṭhaviyaṃ  paṭhavīsaññī  assa na āpasmiṃ āposaññī assa
na  tejasmiṃ  tejosaññī  assa  na  vāyasmiṃ  vāyosaññī  assa
na    ākāsānañcāyatane    ākāsānañcāyatanasaññī    assa
na     viññāṇañcāyatane    viññāṇañcāyatanasaññī    assa
na     ākiñcaññāyatane    ākiñcaññāyatanasaññī    assa
na     nevasaññānāsaññāyatane     nevasaññānāsaññāyatanasaññī
assa  na  idhaloke  idhalokasaññī  assa  na paraloke paralokasaññī
assa saññī ca pana assāti.
   {7.1} Siyā āvuso ānanda bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho
yathā neva paṭhaviyaṃ paṭhavīsaññī assa .pe. Na paraloke paralokasaññī assa
Saññī ca pana assāti . yathākathaṃ panāvuso sārīputta siyā bhikkhuno
tathārūpo  samādhipaṭilābho  yathā neva paṭhaviyaṃ paṭhavīsaññī assa .pe.
Na  paraloke  paralokasaññī  assa  saññī  ca  pana  assāti .
Ekamidāhaṃ āvuso ānanda samayaṃ idheva sāvatthiyaṃ viharāmi andhavanasmiṃ
tatthāhaṃ  tathārūpaṃ  samādhiṃ  samāpajjiṃ  yathā  neva paṭhaviyaṃ paṭhavīsaññī
ahosiṃ  na  āpasmiṃ  āposaññī  ahosiṃ  na  tejasmiṃ  tejosaññī
ahosiṃ  na  vāyasmiṃ  vāyosaññī  ahosiṃ  na  ākāsānañcāyatane
ākāsānañcāyatanasaññī    ahosiṃ    na    viññāṇañcāyatane
viññāṇañcāyatanasaññī    ahosiṃ    na    ākiñcaññāyatane
ākiñcaññāyatanasaññī    ahosiṃ   na   nevasaññānāsaññāyatane
nevasaññānāsaññāyatanasaññī   ahosiṃ  na  idhaloke  idhalokasaññī
ahosiṃ na paraloke paralokasaññī ahosiṃ saññī ca pana ahosinti.
   {7.2} Kiṃsaññī panāyasmā sārīputto tasmiṃ samaye ahosīti .
Bhavanirodho  nibbānaṃ bhavanirodho nibbānanti kho me āvuso aññāva
saññā  uppajjati  aññāva  saññā  nirujjhati  seyyathāpi  āvuso
sakalikaggissa  jhāyamānassa  aññāva  acci  uppajjati  aññāva acci
nirujjhati  evameva  kho me āvuso bhavanirodho nibbānaṃ bhavanirodho
nibbānanti  aññāva  saññā  uppajjati  aññāva  saññā  nirujjhati
bhavanirodho nibbānanti 1- saññī ca panāhaṃ āvuso tasmiṃ samaye ahosinti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 10-11. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=196              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=196              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=7&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=7              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=7              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7182              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7182              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com