ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [53] Ṭhitimpahaṃ bhikkhave na vaṇṇemi 1- kusalesu dhammesu pageva
pārihāniṃ  vuḍḍhiñca  kho ahaṃ bhikkhave vaṇṇemi 2- kusalesu dhammesu
no ṭhitiṃ no hāniṃ.
   Kathañca  bhikkhave  hāni  hoti kusalesu dhammesu no ṭhiti no
vuḍḍhi  3- idha bhikkhave bhikkhu yattako hoti saddhāya sīlena sutena
cāgena  paññāya  paṭibhāṇena  tassa  te  dhammā  neva  tiṭṭhanti
no  vaḍḍhanti  hānimetaṃ  bhikkhave  vadāmi  kusalesu  dhammesu  no
ṭhitiṃ  no  vuḍḍhiṃ  evaṃ  kho bhikkhave hāni hoti kusalesu dhammesu
no ṭhiti no vuḍḍhi.
   Kathañca  bhikkhave  ṭhiti  hoti kusalesu dhammesu no hāni no
vuḍḍhi  idha  bhikkhave  bhikkhu  yattako  hoti saddhāya sīlena sutena
cāgena  paññāya  paṭibhāṇena  tassa te dhammā neva hāyanti no
@Footnote: 1-2 sabbattha potthakesu vaṇṇayāmīti dissati . 3 Yu. vuddhi. sabbattha īdisameva.
Vaḍḍhanti  ṭhitimetaṃ  bhikkhave  vadāmi  kusalesu  dhammesu  no  hāniṃ
no  vuḍḍhiṃ  evaṃ  kho  bhikkhave  ṭhiti hoti kusalesu dhammesu no
hāni no vuḍḍhi 1-.
   Kathañca  bhikkhave  vuḍḍhi hoti kusalesu dhammesu no ṭhiti no
hāni  idha  bhikkhave  bhikkhu  yattako  hoti saddhāya sīlena sutena
cāgena  paññāya  paṭibhāṇena  tassa  te  dhammā  neva  tiṭṭhanti
no  hāyanti  vuḍḍhimetaṃ  bhikkhave  vadāmi  kusalesu  dhammesu  no
ṭhitiṃ  no  hāniṃ  evaṃ  kho bhikkhave vuḍḍhi hoti kusalesu dhammesu
no  ṭhiti  no  hāni  no ce bhikkhave bhikkhu paracittapariyāyakusalo
hoti  atha  sacittapariyāyakusalā  bhavissāmāti  evañhi  vo bhikkhave
sikkhitabbaṃ.
   Kathañca  bhikkhave  sacittapariyāyakusalo  hoti seyyathāpi bhikkhave
itthī vā puriso vā daharo yuvā maṇḍanakajātiko 2- ādāse vā
parisuddhe  pariyodāte  acche  vā  udakapatte  sakaṃ  mukhanimittaṃ
paccavekkhamāno  sace  tattha  passati rajaṃ vā aṅgaṇaṃ vā tasseva
rajassa  vā aṅgaṇassa vā pahānāya vāyamati no ce tattha passati
rajaṃ  vā  aṅgaṇaṃ  vā  tenevattamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo
lābhā  vata me parisuddhaṃ vata meti evameva kho bhikkhave bhikkhuno
paccavekkhaṇā  bahukārā  hoti  kusalesu  dhammesu abhijjhālu nu kho
bahulaṃ  viharāmi  anabhijjhālu  nu  kho  bahulaṃ viharāmi byāpannacitto
@Footnote: 1 Ma. no vuḍḍhi no hāni . 2 Yu. maṇḍanakajātiyo. sabbattha īdisameva.
Nu  kho  bahulaṃ  viharāmi  abyāpannacitto  nu  kho bahulaṃ viharāmi
thīnamiddhapariyuṭṭhito  nu  kho  bahulaṃ  viharāmi  vigatathīnamiddho  nu kho
bahulaṃ  viharāmi  uddhato  nu  kho bahulaṃ viharāmi anuddhato nu kho
bahulaṃ  viharāmi  vicikiccho  nu  kho  bahulaṃ  viharāmi  tiṇṇavicikiccho
nu  kho  bahulaṃ  viharāmi kodhano nu kho bahulaṃ viharāmi akkodhano
nu  kho  bahulaṃ  viharāmi  saṅkiliṭṭhacitto  nu  kho  bahulaṃ viharāmi
asaṅkiliṭṭhacitto  nu  kho bahulaṃ viharāmi sāraddhakāyo nu kho bahulaṃ
viharāmi  asāraddhakāyo  nu  kho  bahulaṃ  viharāmi  kusīto nu kho
bahulaṃ  viharāmi  āraddhaviriyo nu kho bahulaṃ viharāmi asamāhito 1-
nu kho bahulaṃ viharāmi samāhito nu kho bahulaṃ viharāmīti.
   {53.1} Sace bhikkhave bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti abhijjhālu
bahulaṃ  viharāmi  byāpannacitto bahulaṃ viharāmi thīnamiddhapariyuṭṭhito bahulaṃ
viharāmi uddhato bahulaṃ viharāmi vicikiccho bahulaṃ viharāmi kodhano bahulaṃ
viharāmi  saṅkiliṭṭhacitto  bahulaṃ  viharāmi sāraddhakāyo bahulaṃ viharāmi
kusīto  bahulaṃ  viharāmi  asamāhito  bahulaṃ  viharāmīti tena bhikkhave
bhikkhunā  tesaṃyeva  pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya adhimatto
chando ca vāyāmo ca ussāho ca ussoḷhi ca appaṭivānī ca sati
ca  sampajaññañca  karaṇīyaṃ  seyyathāpi  bhikkhave  ādittacelo  vā
ādittasīso vā tasseva celassa vā sīsassa vā nibbāpanāya adhimattaṃ
@Footnote: 1 Ma. samāhito ... asamāhito ....
Chandañca  vāyāmañca  ussāhañca  ussoḷhiñca  appaṭivāniñca  satiñca
sampajaññañca  kareyya evameva kho bhikkhave tena bhikkhunā tesaṃyeva
pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya adhimatto chando ca vāyāmo
ca  ussāho  ca  ussoḷhi ca appaṭivānī ca sati ca sampajaññañca
karaṇīyaṃ.
   {53.2} Sace pana bhikkhave bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
anabhijjhālu bahulaṃ viharāmi abyāpannacitto bahulaṃ viharāmi vigatathīnamiddho
bahulaṃ  viharāmi tiṇṇavicikiccho bahulaṃ viharāmi akkodhano bahulaṃ viharāmi
asaṅkiliṭṭhacitto bahulaṃ viharāmi asāraddhakāyo bahulaṃ viharāmi āraddhaviriyo
bahulaṃ viharāmi samāhito bahulaṃ viharāmīti tena bhikkhave bhikkhunā tesuyeva
kusalesu dhammesu patiṭṭhāya uttariṃ āsavānaṃ khayāya yogo karaṇīyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 101-104. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=2093              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=2093              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=53&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=51              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=53              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7902              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7902              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com