ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [107] Atthi bhikkhave dakkhiṇesu janapadesu dhovanaṃ 1- nāma tattha
hoti  annampi  pānampi  khajjampi bhojjampi 2- seyyampi peyyampi
naccampi gītampi vāditampi atthetaṃ bhikkhave dhovanaṃ netaṃ natthīti vadāmi
tañca kho etaṃ bhikkhave dhovanaṃ hīnaṃ gammaṃ pothujjanikaṃ anariyaṃ anatthasañhitaṃ
na nibbidāya na virāgāya na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na
sambodhāya na nibbānāya saṃvattati
   {107.1}  ahañca  kho bhikkhave ariyaṃ dhovanaṃ desissāmi 3-
yaṃ   dhovanaṃ  ekantanibbidāya  virāgāya  nirodhāya  upasamāya
abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  yaṃ  dhovanaṃ  āgamma
jātidhammā   sattā  jātiyā  parimuccanti  jarādhammā  sattā
jarāya   parimuccanti  maraṇadhammā  sattā  maraṇena  parimuccanti
@Footnote: 1 Po. sabbavāresu dhopanaṃ. 2 Po. bhojanampi. 3 Ma. desessāmi. ito
@paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā    sattā   sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsehi  parimuccanti  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha
bhāsissāmīti. Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   {107.2} Bhagavā etadavoca katamañca taṃ bhikkhave ariyaṃ dhovanaṃ 1-
ekantanibbidāya  virāgāya  nirodhāya  upasamāya abhiññāya sambodhāya
nibbānāya  saṃvattati  yaṃ  dhovanaṃ āgamma jātidhammā sattā jātiyā
parimuccanti  jarādhammā  sattā  jarāya parimuccanti maraṇadhammā sattā
maraṇena   parimuccanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā  sattā
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi parimuccanti.
   {107.3} Sammādiṭṭhikassa bhikkhave micchādiṭṭhi niddhotā hoti ye ca
micchādiṭṭhipaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti te cassa
niddhotā  hoti  sammādiṭṭhipaccayā  [2]-  aneke  kusalā dhammā
bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.
   {107.4} Sammāsaṅkappassa bhikkhave micchāsaṅkappo niddhoto hoti
... Sammāvācassa bhikkhave micchāvācā niddhotā hoti ... Sammākammantassa
bhikkhave  micchākammanto niddhoto hoti ... sammāājīvassa bhikkhave
micchāājīvo niddhoto hoti ... Sammāvāyāmassa bhikkhave micchāvāyāmo
niddhoto  hoti ... sammāsatissa bhikkhave micchāsati niddhotā hoti
... sammāsamādhissa bhikkhave micchāsamādhi niddhoto hoti ... Sammāñāṇissa
bhikkhave micchāñāṇaṃ niddhotaṃ hoti ... Sammāvimuttissa bhikkhave micchāvimutti
niddhotā  hoti ye ca micchāvimuttipaccayā aneke pāpakā akusalā
dhammā  sambhavanti  te  cassa  niddhotā  honti sammāvimuttipaccayā
@Footnote: 1 Ma. Yu. yaṃ dhovanaṃ. 2 Ma. Yu. ca.
Ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.
   {107.5} Idaṃ kho taṃ bhikkhave ariyaṃ dhovanaṃ [1]- ekantanibbidāya
virāgāya  nirodhāya  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya
saṃvattati  yaṃ  dhovanaṃ  āgamma jātidhammā sattā jātiyā parimuccanti
jarādhammā  sattā  jarāya  parimuccanti  maraṇadhammā  sattā maraṇena
parimuccanti     sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā     sattā
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi parimuccantīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 231-233. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=4912              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=4912              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=107&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=105              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=107              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8401              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8401              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com