ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [109]  Tikicchakā  bhikkhave  vamanaṃ  denti pittasamuṭṭhānānampi
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbavāresu virittā.
Ābādhānaṃ  paṭighātāya  semhasamuṭṭhānānampi  ābādhānaṃ  paṭighātāya
vātasamuṭṭhānānampi ābādhānaṃ paṭighātāya atthetaṃ bhikkhave vamanaṃ netaṃ
natthīti vadāmi tañca kho etaṃ bhikkhave vamanaṃ sampajjatipi vipajjatipi
   {109.1} ahañca kho taṃ 1- bhikkhave ariyaṃ vamanaṃ desissāmi yaṃ vamanaṃ
sampajjatiyeva no vipajjati yaṃ vamanaṃ āgamma jātidhammā sattā jātiyā
parimuccanti jarādhammā sattā jarāya parimuccanti maraṇadhammā sattā maraṇena
parimuccanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā  sattā  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsehi parimuccanti taṃ suṇātha ... katamañca taṃ bhikkhave
ariyaṃ vamanaṃ [2]- sampajjatiyeva no vipajjati yaṃ vamanaṃ āgamma jātidhammā
sattā  jātiyā parimuccanti .pe. sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā
sattā  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi  parimuccanti  sammādiṭṭhikassa
bhikkhave  micchādiṭṭhi  vantā hoti ye ca micchādiṭṭhipaccayā aneke
pāpakā akusalā dhammā sambhavanti te cassa vantā honti sammādiṭṭhipaccayā
ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.
   {109.2} Sammāsaṅkappassa bhikkhave micchāsaṅkappo vanto hoti ...
Sammāvācassa bhikkhave micchāvācā vantā hoti ... sammākammantassa
bhikkhave  micchākammanto  vanto  hoti ... sammāājīvassa bhikkhave
micchāājīvo vanto hoti ... sammāvāyāmassa bhikkhave micchāvāyāmo
vanto hoti ... Sammāsatissa bhikkhave micchāsati vantā hoti ... Sammāsamādhissa
bhikkhave micchāsamādhi vanto hoti ... Sammāñāṇissa bhikkhave micchāñāṇaṃ vantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. Yu. yaṃ vamanaṃ.
Hoti ...
   {109.3} Sammāvimuttissa bhikkhave micchāvimutti vantā hoti ye ca
micchāvimuttipaccayā  aneke  pāpakā  akusalā dhammā sambhavanti te
cassa  vantā  honti  sammāvimuttipaccayā ca aneke kusalā dhammā
bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti . idaṃ kho taṃ bhikkhave ariyaṃ vamanaṃ [1]-
sampajjatiyeva  no  vipajjati  yaṃ  vamanaṃ  āgamma jātidhammā sattā
jātiyā  parimuccanti  jarādhammā sattā jarāya parimuccanti maraṇadhammā
sattā   maraṇena  parimuccanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā
sattā sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi parimuccantīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 234-236. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=4990              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=4990              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=109&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=107              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=109              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com