ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [214] 7 Athakho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno
kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca siyā nu kho bhante bhikkhuno
tathārūpo  samādhipaṭilābho  yathā  neva  paṭhaviyaṃ  paṭhavīsaññī assa na
āpasmiṃ  āposaññī  assa na tejasmiṃ tejosaññī assa na vāyasmiṃ
vāyosaññī  assa  na  ākāsānañcāyatane  ākāsānañcāyatanasaññī
assa   na  viññāṇañcāyatane  viññāṇañcāyatanasaññī  assa  na
ākiñcaññāyatane     ākiñcaññāyatanasaññī    assa    na
nevasaññānāsaññāyatane nevasaññānāsaññāyatanasaññī
assa na idhaloke idhalokasaññī assa na paraloke paralokasaññī assa
yamidaṃ  1- diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā
tatrāpi na saññī assa saññī ca pana assāti.
   {214.1} Siyā ānanda bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho yathā
neva paṭhaviyaṃ paṭhavīsaññī assa na āpasmiṃ āposaññī assa na tejasmiṃ
tejosaññī assa na vāyasmiṃ vāyosaññī assa na ākāsānañcāyatane
ākāsānañcāyatanasaññī  assa  na  viññāṇañcāyatane viññāṇañcāyatana-
saññī   assa   na   ākiñcaññāyatane   ākiñcaññāyatanasaññī
@Footnote: 1 Ma. Yu. yampidaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Assa   na   nevasaññānāsaññāyatane   nevasaññānāsaññāyatanasaññī
assa na idhaloke idhalokasaññī assa na paraloke paralokasaññī assa
yamidaṃ diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā tatrāpi
na saññī assa saññī ca pana assāti.
   {214.2} Yathākathaṃ pana bhante siyā bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho
yathā neva paṭhaviyaṃ paṭhavīsaññī assa na āpasmiṃ āposaññī assa na tejasmiṃ
tejosaññī assa na vāyasmiṃ vāyosaññī assa na ākāsānañcāyatane
ākāsānañcāyatanasaññī  assa  na  viññāṇañcāyatane viññāṇañcāyatana-
saññī  assa  na  ākiñcaññāyatane  ākiñcaññāyatanasaññī assa na
nevasaññānāsaññāyatane   nevasaññānāsaññāyatanasaññī   assa   na
idhaloke idhalokasaññī assa na paraloke paralokasaññī assa yamidaṃ diṭṭhaṃ
sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā tatrāpi na saññī
assa saññī ca pana assāti . idhānanda bhikkhu evaṃsaññī hoti etaṃ
santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ  yadidaṃ  sabbasaṃkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānanti  evaṃ kho ānanda siyā
bhikkhuno  tathārūpo samādhipaṭilābho yathā neva paṭhaviyaṃ paṭhavīsaññī assa
na āpasmiṃ āposaññī assa na tejasmiṃ tejosaññī assa na vāyasmiṃ
vāyosaññī  assa  na  ākāsānañcāyatane  ākāsānañcāyatanasaññī
assa     na    viññāṇañcāyatane    viññāṇañcāyatanasaññī
Assa   na   ākiñcaññāyatane   ākiñcaññāyatanasaññī   assa
na     nevasaññānāsaññāyatane     nevasaññānāsaññāyatanasaññī
assa  na  idhaloke  idhalokasaññī  assa  na paraloke paralokasaññī
assa yamidaṃ diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā
tatrāpi na saññī assa saññī ca pana assāti.
   {214.3} Athakho āyasmā ānando bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
sārīputtena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando āyasmantaṃ
sārīputtaṃ etadavoca siyā nu kho āvuso sārīputta bhikkhuno tathārūpo
samādhipaṭilābho  yathā  neva  paṭhaviyaṃ  paṭhavīsaññī  assa .pe. yamidaṃ
diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā tatrāpi
na  saññī  assa  saññī ca pana assāti . siyā āvuso ānanda
bhikkhuno  tathārūpo  samādhipaṭilābho  yathā  neva  paṭhaviyaṃ  paṭhavīsaññī
assa .pe. yamidaṃ diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ
manasā  tatrāpi  na  saññī  assa  saññī  ca  pana  assāti .
Yathākathaṃ  panāvuso  sārīputta siyā bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho
yathā  neva  paṭhaviyaṃ  paṭhavīsaññī  assa .pe. yamidaṃ diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ
viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā  tatrāpi  na  saññī
Assa saññī ca pana assāti.
   {214.4} Idhāvuso ānanda bhikkhu evaṃsaññī hoti etaṃ santaṃ
etaṃ  paṇītaṃ  yadidaṃ  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhakkhayo
virāgo nirodho nibbānanti evaṃ kho āvuso ānanda siyā bhikkhuno
tathārūpo  samādhipaṭilābho  yathā neva paṭhaviyaṃ paṭhavīsaññī assa .pe.
Yamidaṃ diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā tatrāpi
na  saññī  assa saññī ca pana assāti . acchariyaṃ āvuso abbhūtaṃ
āvuso yatra hi nāma satthu ca 1- sāvakassa ca atthena atthaṃ byañjanena
byañjanaṃ  saṃsandissati  samessati  na vigayhissati 2- yadidaṃ aggapadasmiṃ
idānāhaṃ  āvuso  bhagavantaṃ  upasaṅkamitvā etamatthaṃ apucchiṃ bhagavāpi
me  [3]-  etehi padehi etehi byañjanehi etamatthaṃ byākāsi
seyyathāpi  āyasmā  sārīputto  acchariyaṃ  āvuso abbhūtaṃ āvuso
yatra hi nāma satthu ca sāvakassa ca atthena atthaṃ byañjanena byañjanaṃ
saṃsandissati samessati na vigayhissati yadidaṃ aggapadasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 343-346. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=7240              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=7240              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=214&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=203              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=214              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8561              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8561              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com