ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
เหตุทุกสาสวทุกะ
[๕๕] เหตุสาสวธรรม อาศัยเหตุสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุสาสวธรรม อาศัยนเหตุสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุสาสวธรรม อาศัยเหตุสาสวธรรมและนเหตุสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๕๗] เหตุอนาสวธรรม อาศัยเหตุอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุอนาสวธรรม อาศัยนเหตุอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุอนาสวธรรม อาศัยเหตุอนาสวธรรม และนเหตุอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
เหตุทุกสาสวทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๔๗๙ - ๑๖๔๙๘. หน้าที่ ๖๘๖ - ๖๘๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16479&Z=16498&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=279              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3149              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3149-3152] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3149&items=4 [3149-3152] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3149&Z=3152              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com