พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มาในงานประชุมเพลิงศพ
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาส
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2493
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต