ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 567อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 571อ่านอรรถกถา 2 / 575อ่านอรรถกถา 2 / 881
อรรถกถา ปาจิตติยกัณฑ์
ปาจิตติย์ อเจลกวรรคที่ ๕ สิกขาบทที่ ๑๐

               อเจลกวรรค อุยยุตตสิกขาบทที่ ๘               
               ในสิกขาบทที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังนี้ :-

               [ว่าด้วยการจัดขบวนทัพสมัยโบราณ]               
               ชนทั้งหลายยกพวกไปรบกัน ณ ที่นี้ เพราะฉะนั้น ที่นั้นจึงชื่อว่า สนามรบ.
               คำว่า อุยโยธิกะ นี้ เป็นชื่อแห่งที่สัมประหารกัน (ยุทธภูมิหรือสมรภูมิ).
               พวกชนย่อมรู้จักที่พักของพลรบ ณ ที่นี้ ฉะนั้น ที่นั้นจึงชื่อว่า ที่พักพล. ได้ความว่า สถานที่ตรวจพล.
               การจัดขบวนทัพ ชื่อว่า เสนาพยูหะ.
               คำว่า เสนาพยูหะ นี้เป็นชื่อแห่งการจัดขบวนทัพ.
               ข้อว่า กองทัพช้างอย่างต่ำมีช้าง ๓ เชือก นั้นได้แก่ ช้าง ๓ เชือกรวมกับช้างเชือกที่มีทหารประจำ ๑๒ คน ดังกล่าวแล้วในเบื้องต้น.
               แม้ในบทที่เหลือก็นัยนี้นั่นแล. คำที่เหลือพร้อมด้วยสมุฏฐานเป็นต้น.
               บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังกล่าวแล้ว ในอุยยุตตสิกขาบทนั่นแล.

               อุยโยธิกสิกขาบทที่ ๑๐ จบ               
               อเจลกวรรคที่ ๕ จบบริบูรณ์ตามวรรณนานุกรม.               
               ------------------------------------------------------------               
               หัวข้อประจำเรื่อง               
               ๑. อเจลกสิกขาบท ว่าด้วยแจกขนมแก่นักบวช
               ๒. อุยโยชนสิกขาบท ว่าด้วยบอกให้กลับ
               ๓. สโภชนสิกขาบท ว่าด้วยนั่งแทรกแซง
               ๔. ปฐมานิยตสิกขาบท ว่าด้วยนั่งในที่กำบัง
               ๕. ทุติยานิยตสิกขาบท ว่าด้วยนั่งในที่ลับ
               ๖. จาริตตสิกขาบท ว่าด้วยรับนิมนต์แล้วไปฉันที่อื่น
               ๗. มหานามสิกขาบท ว่าด้วยปวารณาด้วยปัจจัย
               ๘. อุยยุตตสิกขาบท ว่าด้วยไปดูกองทัพ
               ๙. เสนาวาสสิกขาบท ว่าด้วยอยู่ในกองทัพ
               ๑๐. อุยโยธิกสิกขาบท ว่าด้วยไปสู่สนามรบ.

               ------------------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ปาจิตติยกัณฑ์ ปาจิตติย์ อเจลกวรรคที่ ๕ สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 567อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 571อ่านอรรถกถา 2 / 575อ่านอรรถกถา 2 / 881
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=2&A=11853&Z=11914
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=9495
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=9495
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :