ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 134อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 138อ่านอรรถกถา 3 / 142อ่านอรรถกถา 3 / 504
อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ นิสสัคคิยกัณฑ์
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑

               อรรถกถาจีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑๑#-               
               วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑๑ พึงทราบดังนี้ :-
               บทว่า ครุปาปุรณํ คือ ผ้าห่มในฤดูหนาว.
               ชื่อว่า กังสะ ในบทว่า จตุกฺกํสปรมํ นี้ มีราคา ๔ กหาปณะ เพราะฉะนั้น ในบทภาชนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า มีค่าเท่ากับ ๑๖ กหาปณะ.
____________________________
#- อรรถกถาเป็นสิกขาบทที่ ๑๑

               อรรถกถาจีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑๑ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ นิสสัคคิยกัณฑ์ จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 134อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 138อ่านอรรถกถา 3 / 142อ่านอรรถกถา 3 / 504
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=3&A=2098&Z=2166
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11199
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11199
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :